{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Od roku 2008 se Lékaři bez hranic v České republice věnují získávání finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních projektů organizace. Každý rok roste počet českých soukromých dárců, kteří se podílejí na podpoře našich humanitárních projektů po celém světě.