{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Váš dar dostaneme tou nejkratší cestou k lidem, kteří nutně potřebují zdravotní péči. Při rozdělování pomoci nepodléháme politickým nebo ekonomickým tlakům. Jen díky vám, našim dárcům, si můžeme zachovat nezávislost, léčit naše pacienty a být vždy tam, kde je nás zapotřebí. 

Nejméně 80 % finančních prostředků získaných na mezinárodní úrovni využíváme k samotné humanitární pomoci a k přinášení svědectví o situaci v krizových oblastech. Maximálně 20 % financí pak slouží na provoz organizace a získávání dalších darů.

Podrobné informace o našem hospodaření můžete najít ve výroční zprávěHospodaření celého hnutí dokumentuje každoročně vydávaná Mezinárodní zpráva – International Activity Report.

 

Situace, ve kterých vaše dary zachraňují životy

V boji proti spalničkám pomůžou vakcíny

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, na které můžou malé děti i umřít. Když se objeví případy spalniček, naše týmy očkují všechny děti v postižené oblasti, aby tak zabránily epidemii. V roce 2022 jsme díky našim dárcům a dárkyním naočkovali proti spalničkám 4 124 700 lidí. Tak rozsáhlé očkování stojí až 70 milionů korun, které máme jen díky našim dárcům.

Pravidelné dary znamenají pravidelnou stravu pro podvýživené děti

Až 45% úmrtí dětí mladších 5 let souvisí s podvýživou. Věříme, že speciální terapeutická výživa je nejefektivnějším způsobem, jak dětem vrátit potřebnou sílu a zdraví. Obsahuje totiž všechny živiny, které děti pro svůj vývoj potřebují. V roce 2022 jsme přijali do výživových programů 127 400 těžce podvyživených dětí.