14 Čvn 17 23 Úno 23

Často kladené otázky

Odpovídáme na dotazy, které nám kladete nejčastěji.

Pokud zde odpověď na vaši otázku nevidíte, napište nám prosím na dary@lekari-bez-hranic.cz a rádi vám odpovíme.

Všeobecné

 1. Pomáháte i doma, v České republice?
 2. Jak funguje vaše financování?
 3. Jak mohu vyjet na misi?
 4. Proč zasíláte dopisy?
 5. Můžete sdílet naši akci/iniciativu?
 6. Jaký je váš postoj k migraci?
 7. Jaký je váš postoj k porodnosti?
 8. Jaký je váš postoj k rasismu?
 9. Oslovil mě někdo z Lékařů bez hranic. Jak poznám, že jste to skutečně vy?
 10.  

Pro dárce

 1. Jak vás mohu podpořit?
 2. Jaké jsou výhody pravidelného dárcovství?
 3. Proč měníte přidělené variabilní symboly?
 4. Lze vás podpořit i jinak než finančním příspěvkem?
 5. Jak vaši organizaci zahrnu do své poslední vůle?
 6. Jak s mým darem naložíte?
 7. Kde zjistím, jak jste využili můj dar?
 8. Mohu si vybrat zemi, kam pošlu peníze?
 9. Kdo rozhoduje o financování misí v jednotlivých zemích?
 10. Kdo a jak kontroluje vaše financování?
 11.  


Pomáháte i doma, v ČR?

Jsme mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace, nemáme žádné „doma“. Řídíme se zdravotními potřebami lidí. Například v ČR jsme od listopadu 2020 do ledna 2021 podporovali pobytová zařízení sociálních služeb v opatřeních proti šíření nákazy covid-19.

Většina zdravotníků z ČR a SR se zkušenostmi z našich projektů pracuje v českých a slovenských zdravotnických zařízeních. Na mise jezdí ve svém volnu a vždy po domluvě se zaměstnavatelem. Navíc si z terénu často přiváží cenné zkušenosti, které mohou využít při práci doma.


Jak funguje vaše financování?

Veškeré finance české kanceláře Lékařů bez hranic pochází od soukromých dárců. Díky nim si můžeme udržet nezávislost na politických tlacích a jednat primárně na základě potřeb lidí v nouzi. Dárce i veřejnost pravidelně informujeme o využití našich prostředků v newsletterech, na webových stránkách, sociálních sítích, a především ve výroční zprávě, včetně nezávislého finančního auditu. Lékaři bez hranic v ČR nejsou od roku 2015 příjemcem žádných státních dotací. Viz msf.cz/finance a sekce Pro dárce.

Jak mohu vyjet na misi?

Všechno o tom, jak vyjet na misi s Lékaři bez hranic, najdete na msf.cz/pojedte-na-misi. Také se můžete zúčastnit informačních večerů.

Proč zasíláte dopisy?

Prostřednictvím dopisů oslovujeme širokou veřejnost se žádostí o podporu. Veškeré finance české kanceláře Lékařů bez hranic totiž pocházejí ze soukromých zdrojů. Jenom díky tomu můžeme poskytovat zdravotnickou a humanitární pomoc nezávisle na jakékoli vládě či režimu, výhradně na základě potřeb lidí v nouzi. Vážíme si všech, kteří se rozhodnou naši práci podpořit. Víme, že to není samozřejmost.

Materiály posíláme stávajícím dárcům a jednou ročně zároveň široké veřejnosti. Vždy dbáme o dodržení všech pravidel GDPR. Tyto rozesílky představují jeden z nejefektivnějších způsobů, jak oslovit a informovat o využití darů, které dostáváme, i o krizích, kterých jsme svědky. Při rozesílání klademe důraz na co nejnižší ceny. Zároveň stále více směřujeme k digitální komunikaci, i když mnoho našich dárců stále preferuje tištěné materiály, případně nemá možnost prohlédnout si elektronickou verzi. Usilujeme o komunikaci s našimi příznivci, která jim nejvíce vyhovuje. Pokud si nepřejete rozesílky dostávat, stačí se nám ozvat na dary@lekari-bez-hranic.cz nebo na +420 257 090 151.

Můžete sdílet naši akci/iniciativu?

Na našich webových stránkách a sociálních sítích sdílíme jenom vybrané akce a kampaně na naši podporu. Podívejte se prosím na msf.cz/usporadejte-sbirku, kde najdete všechny potřebné informace.

Jaký je váš postoj k migraci?

Migrace je globální jev, který nikdo z nás nemůže zastavit. Lidem na útěku poskytujeme péči, protože jsou to lidské bytosti v nouzi, ne protože jsou migranti či uprchlíci. Jako mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace bojujeme za lidské životy a základní právo na zdravotní péči pro všechny, ať už jde o člověka na útěku nebo kohokoliv jiného. Nikdo by na cestě za bezpečím, svobodu a lepším životem neměl trpět, či dokonce zemřít. I proto se podílíme například na záchranných operacích v centrálním Středozemním moři.

Jaký je váš postoj k porodnosti?

Jako zdravotnická a humanitární organizace poskytujeme péči i v oblasti sexuálního a reproduktivního zdraví. Staráme se o nastávající a čerstvé maminky i jejich děti. Věnujeme se zdravotní osvětě, aby lidé měli dostatek informací nejen v oblasti plánovaného rodičovství. V zemích, kde působíme, také distribuujeme antikoncepci a zajišťujeme bezpečné potraty. Naší rolí však není snižovat porodnost. Řídíme se lékařskou etikou a pomáháme lidem bez ohledu na to, kolik dětí mají. Naše poslání vysvětlujeme na msf.cz/kdo-jsme.

Jaký je váš postoj k rasismu?

Rasismus ani diskriminace u nás nemají místo. Jsme mezinárodní organizace, která zaměstnává různorodé lidi z celého světa a snaží se jim dávat rovné příležitosti. Tématy rasismu a diskriminace se proaktivně zabýváme už léta. Přestože se některé změny mohou dít příliš pomalu, neustále se vyvíjíme. I proto vyšly v roce 2020 otevřené dopisy a všem zaměstnancům byl dán prostor se k nim vyjádřit. Debatu nejen o institucionálním rasismu vedeme veřejně, protože si zakládáme na naší transparentnosti. Jde o důležitou sebereflexi, která nám má pomoci vylepšovat naši organizaci i naši činnost.

Oslovil mě někdo z Lékařů bez hranic. Jak poznám, že jste to skutečně vy?

Pokud vám někdo jménem Lékařů bez hranic zavolá nebo napíše, a nejste si jistí, že jsme to skutečně my, ozvěte se nám prosím na dary@lekari-bez-hranic.cz či na +420 257 090 151. Vždy vám poradíme a na případné zjevné podvody upozorníme. Jméno Lékařů bez hranic je totiž bohužel někdy zneužíváno podvodníky, snažícími se získat peníze. Viz msf.cz/podvodnici.

Pro dárce

Jak vás mohu podpořit?

Můžete nás podpořit na náš účet 2101950100 / 2700. Svůj dar můžete zaslat přes darovací formulář převodem, platební kartou, online platbou nebo přes Google Pay; v Kč, eurech i Bitcoinech. Všechny další potřebné informace najdete na msf.cz/podporte-nas.

Jaké jsou výhody pravidelného dárcovství?

Pravidelní dárci jsou naší největší oporou. Díky nim jsme lépe připraveni na nenadálé situace, jako jsou přírodní katastrofy, ozbrojené konflikty, nebo epidemie. V takových krizích můžeme zásluhou pravidelných dárců zasahovat rychle, efektivně a poskytnout zdravotní péči i humanitární pomoc potřebným. Zároveň nám umožňují zůstat nezávislí na institucích či vládách.

Proč měníte přidělené variabilní symboly?

Všechny variabilní symboly, které jsme vám v minulosti přidělili, patří jen vám a platí i do budoucna. Nový variabilní symbol neruší platnost toho předchozího. V našich rozesílkách je měníme proto, abychom zjistili, která témata naše dárce zajímají.

Mohu vás podpořit i jinak než finančním příspěvkem?

Kromě přímého finančního daru existují i další možnosti, jak nás podpořit: například benefičními večery, darem v poslední vůli či poskytnutím služeb zdarma. Kromě toho nám v České republice pomáhá i řada dobrovolníků, například překladatelé nebo členové iniciativy Missing Maps. Také s námi můžete vyjet na zahraniční misi.

Jak vaši organizaci zahrnu do své poslední vůle?

Zahrnout do své poslední vůle Lékaře bez hranic není vůbec těžké. Je však třeba dodržet v závěti určité formální náležitosti, proto doporučujeme poradit se s notářem či právníkem, kterému důvěřujete. Více informací najdete na msf.cz/zavet.

Jak naložíte s mým darem?

Váš dar použijeme na financování projektů po celém světě, přinášení svědectví z krizí, hájení zájmů lidí v nouzi a jejich přístup ke zdravotní péči, včetně životně důležitých léků. Zavazujeme se, že minimálně 80 % celosvětových příjmů vynaložíme na aktivity přímo související s naplňováním našeho poslání: zdravotní a humanitární pomocí a přinášení svědectví. Zbylých maximálně 20 % využijeme k získávání prostředků na financování našich projektů, péči o dárce a administrativu. Tyto vynaložené náklady jsou nutné pro to, abychom mohli financovat našeho zásahy v krizích.

Kde zjistím, jak jste využili můj dar?

Pravidelně informujeme o naší činnosti a využití darů na misích i v České republice prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, newsletterů i médií. Zveřejňujeme výroční a finanční zprávy, vydáváme časopis Bez hranic, podcast Mlčení zabíjí a množství dalších tematický zaměřených publikací a zpráv.

Mohu si vybrat zemi, kam pošlu peníze?

Na konkrétní projekty vybíráme jen v mimořádných situacích pomocí speciálních krizových sbírek. Našim dárcům pak ručíme za to, že jejich prostředky budou použity právě na pomoc v nich.

Kdo rozhoduje o financování misí v jednotlivých zemích?

Naše česká kancelář je součástí mezinárodního hnutí Lékařů bez hranic a pomoc poskytuje ve spolupráci s jeho operačními centry. Právě ta zastřešují další sekce a pobočky po celém světě a ve spolupráci s nimi rozdělují finanční prostředky podle aktuálních potřeb tak, aby naše péče byla dostupná všem našim pacientům po celém světě a žádné projekty nezůstaly opomenuty. Vyhýbáme se tak rovněž zvýšeným administrativním nákladům, protože s našimi dárci chceme to samé: pomoci co největšímu počtu pacientů. Do jakých zemí putují příspěvky českých dárců, můžete najít v našich výročních zprávách. Pokud naši činnost chcete podpořit, můžete tak učinit přes darovací formulář.

Kdo a jak kontroluje vaše financování?

Naše hospodaření je pravidelně kontrolováno a auditováno jak na úrovni národních sekcí, tak na úrovni mezinárodní. Stejně tomu je i v případě výročních a finančních zpráv vydávaných v České republice. Prohlédněte si auditované výroční zprávy Lékařů bez hranic v ČR na msf.cz/vyrocni-zpravy. Konsolidované výroční i finanční zprávy Lékařů bez hranic celosvětově najdete na mezinárodních stránkách našeho hnutí.