© Matteo Bastianelli
08 Srp 19 08 Zář 20

Projekty 2018

Čeští dárci přispěli v roce 2018 částkou 80,9 milionu Kč na projekty Lékařů bez hranic v 13 zemích.

Demokratická republika Kongo

 • Projekt: Boj proti epidemii eboly
 • Místo: Provincie Equateur
 • Částka: 200 000 Kč

Demokratickou republiku Kongo už desetiletí sužuje řada krizí a vážný nedostatek zdravotní péče. V roce 2018 museli obyvatelé země čelit nejen extrémnímu násilí, ale také častým a dalekosáhlým epidemiím.

V 17 provinciích země jsme poskytovali základní zdravotní péči, ošetřovali oběti násilí nebo se starali o pacienty s HIV/AIDS. Bojovali jsme proti spalničkám, které se zemí šířily hned devětkrát a zasahovali jsme proti dvěma epidemiím eboly – vysoce nakažlivé krvácivé horečky, která může zabít až 90 procent infikovaných.


Spolupracovník Lékařů bez hranic se připravuje na vstup do vysoce rizikové zóny v tranzitním centru v Beni.© Gabriele Francois Casini / Lékaři bez hranic

V květnu se epidemie eboly začala šířit v provincii Equateur. Na místě jsme společně s tamními úřady okamžitě začali poskytovat lékařskou péči, izolovat pacienty a zajišťovat osvětu. Podíleli jsme se také na epidemiologickém dohledu a bezpečném pohřbívání. Společně s konžským ministerstvem zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jsme očkovali zdravotníky a nejvíce ohrožené obyvatele pomocí experimentální vakcíny rVSVDG-ZEBOV-GP. Díky zmíněným opatřením se epidemii podařilo rychle dostat pod kontrolu – koncem července konžské ministerstvo zdravotnictví oficiálně ohlásilo její konec.

Necelý měsíc poté se však nemoc začala šířit Severním Kivu, kde přerostla v největší epidemii eboly, kterou země zažila. Konžské ministerstvo zdravotnictví koncem roku evidovalo celkem 550 potvrzených případů eboly – 363 lidí bohužel zemřelo. Poprvé jsme zažili, že se ebola šířila konfliktní oblastí, což zásah značně komplikovalo. Epidemii se v roce 2018 nepodařilo dostat pod kontrolu a tak s ní naši spolupracovníci bojují i v roce 2019.

Indie

 • Projekt: Krizová pomoc po povodních
 • Místo: Kerala
 • Částka: 84 000 Kč

Kvůli kombinaci chudoby, sociálního vyloučení a přetíženému zdravotnickému systému je pro miliony obyvatel Indie obtížné získat lékařskou péči. V zemi proto nadále působíme a pomáháme zranitelným skupinám. Pečujeme o pacienty s infekčními onemocněními, psychickými problémy, podvýživou a staráme se o oběti sexuálního násilí.

V srpnu 2018 zasáhly jihozápad Indie silné deště, které způsobily jedny z nejhorších povodní posledního staletí. Stovky lidí při nich zemřely a desetitisíce jich musely opustit své domovy. Záplavy nejsilněji dolehly na oblast Pathanamthitta, kterou obývají socioekonomicky slabší skupiny. Naši spolupracovníci na místě poskytovali lékařské konzultace a rozdávali nepotravinovou pomoc.

Irák

 • Projekt: Pomoc lidem zasaženým konfliktem
 • Místo: Guvernoráty Irbíl a Ninive
 • Částka: 8 000 000 Kč

Konflikt v Iráku koncem roku 2017 polevil, a tak se v průběhu roku 2018 lidé začali vracet do svých domovů. Narazili však na řadu obtíží. Mnoho vysídlených rodin nemělo potřebné doklady a jejich majetek včetně domů byl poničený nebo zcela zničený. V některých oblastech navíc přetrvávaly obavy o bezpečnost. Celková situace byla kvůli pokračujícím politickým přím a kmenovým konfliktům složitá a nepředvídatelná.

Guvernorát Ninive (Mosul a okolí)

Některé mosulské čtvrti leží pod sutinami a tisíce lidí mají nesmírné potíže získat zdravotní péči, vodu nebo elektřinu. V roce 2018 jsme v západní části Mosulu provozovali všeobecnou porodnici s kapacitou a vybavením pro císařské řezy, pediatrickým oddělením, stabilizační jednotkou a specializovanou psychologickou péčí i péčí o urgentní případy. Naše týmy ambulantně ošetřily 34 530 pacientů. Mimo to jsme znovu zprovoznili, vybavili či rozšířili nemocnice a kliniky v oblastech nejvíce zasažených válkou, aby se irácké zdravotnictví mohlo znovu postavit na vlastní nohy. Ve východní části Mosulu jsme například otevřeli všeobecné traumatologické zařízení. Jeho součástí je mobilní operační sál, dvacetimístné lůžkové oddělení, jedenáct pooperačních pokojů, psychologické a rehabilitační oddělení. V nemocnici ve městě Kajára na jih od Mosulu jsme rozšířili oddělení popálenin a neonatologii a vybudovali druhý operační sál. Naše týmy tam vloni poskytly více než 18 tisíc ošetření na pohotovosti a provedly přes dva tisíce chirurgických zákroků.


Páteř dvanáctiletého Anase zasáhl šrapnel. Se zraněním se zotavoval v našem zdravotnickém zařízení ve východním Mosulu. © Sacha Myers / Lékaři bez hranic

Guvernorát Irbíl

Ve čtyřech uprchlických táborech v okolí Irbílu poskytujeme psychosociální péči vysídleným obyvatelům a hostitelským komunitám. Množství lidí žijících v táborech postupně klesalo. V říjnu jsme proto zredukovali počet našich aktivit a zaměřili se na závažnější psychiatrické případy a léčbu chronických onemocnění.

Jemen

 • Projekt: Pomoc lidem zasaženým konfliktem
 • Místo: Guvernoráty Ibb a Taíz
 • Částka: 22 978 000 Kč

Po čtyřech letech války se jemenský systém zdravotnictví ocitl v troskách. Válečný konflikt vyvrcholil v roce 2018 rychle se posouvajícími frontovými liniemi a útoky na civilní obyvatelstvo napříč celou zemí. V roce 2018 jsme působili ve 13 nemocnicích a zdravotních střediscích. Více než 20 dalších zdravotnických zařízení jsme podporovali. Kvůli opakovaným útokům na zdravotnický personál a zdravotnická zařízení jsme bohužel museli přerušit aktivity v několika oblastech.

Podle údajů nezávislé monitorovací skupiny Yemen Data Project bylo během náletů koalice vedené Saúdskou Arábií v letech 2015 až 2018 zraněno nebo zabito téměř 18 tisíc civilistů. V roce 2018 byla nejhůře zasaženou provincií Sa'ada, která se stala cílem 1 306 náletů. Jde o 39 procent ze všech, které byly v Jemenu zaznamenány.

Kvůli bezpečnostním rizikům a ztíženému přístupu do některých oblastí nebylo možné shromáždit spolehlivé informace o výživových a humanitárních potřebách v zemi. Na rozdíl od OSN a dalších organizací jsme naštěstí nezaznamenali žádné známky blížícího se hladomoru. Mnohem více pacientů jsme ošetřili s válečnými zraněními, cholerou nebo spalničkami než s podvýživou.Podle posledních (velmi umírněných) odhadů zemřelo kvůli konfliktu v Jemenu nejméně 60 tisíc lidí.

Jihoafrická republika

 • Projekt: Pomoc HIV pozitivním pacientům
 • Místo: Khayelitsha
 • Částka: 145 000 Kč

V Jihoafrické republice se věnujeme především inovativním způsobům léčby HIV a tuberkulózy, péči o oběti sexuálního násilí a zpřístupnění život zachraňujících léků. JAR v roce 2018 jako první země světa uznala ústně podávaný lék bedaquiline za součást standardně doporučované léčby rezistentní tuberkulózy. Pacienti díky tomuto rozhodnutí nemusí podstupovat toxické a bolestivé injekce. Země se zároveň zapojila do mezinárodního klinického testování v rámci projektu endTB, který hledá šetrné a efektivní způsoby léčby této komplikované formy tuberkulózy.

V rámci boje proti HIV jsme podpořili projekt UNAIDS 90-90-90, jehož cílem je, aby 90 procent lidí s HIV znalo svůj stav, 90 procent z nich se začalo léčit a 90 procent z léčených pacientů dosáhlo do roku 2020 nedetekovatelného množství viru v krvi. Ve městě Khayelitsha testujeme inovativní metody, které zpřístupňují a usnadňují nejen diagnózu, ale také samotnou léčbu HIV. Zkoušíme například distribuci rychlých orálních testů, komunikaci s pacienty prostřednictvím sociálních sítí, zrychlený výdej antiretrovirotik v lékárnách či distribuci preventivních léků nejohroženějším skupinám. Ty nejúspěšnější inovace využijeme pro léčbu pacientů po celém světě.

Čeští dárci podpořili projekt v Khayelitshe v rámci světového dne dárcovství – takzvaného Giving Tuesday. Částku 145 tisíc Kč se podařilo získat za pouhé tři týdny díky 226 dárcům.

Jižní Súdán

 • Projekt: Sekundární zdravotní péče
 • Místo: Agok a okolí
 • Částka: 20 464 758 Kč

Civilisté v Jižním Súdánu čelí válečnému konfliktu už přes pět let. Dva miliony lidí uprchly do sousedních zemí a další dva miliony lidí žijí mimo své domovy na území vlastní země. Zdravotní péče v řadě oblastí země v podstatě neexistuje. Celkově k ní má přístup méně než polovina obyvatel. Zhruba 80 procent služeb zajišťují neziskové organizace, jako jsou Lékaři bez hranic.

V roce 2018 jsme poskytovali urgentní zdravotní péči lidem zasaženým násilím a pokračovali jsme v poskytování základní zdravotní péče v šestnácti projektech napříč Súdánem. Naši práci bohužel (stejně jako v předchozích letech) ztěžovaly opakované útoky na zdravotníky a zdravotnická zařízení.


Mobilní klinika ve vesnici Rumdong poblíž Agoku. Hadí uštknutí je tam obrovským problémem. © Fanny Hostettler / Lékaři bez hranic

Ve městě Agok jsme zrenovovali a rozšířili naši nemocnici, která jako jediná nabízí specializovanou péči obyvatelům území, o které se pře Súdán s Jižním Súdánem. Zároveň jsme na začátku malarické sezóny obnovili komunitní projekt zaměřený na malárii. V období mezi červnem a prosincem jsme ošetřili na 50 tisíc pacientů ve 23 okolních vesnicích. Vážné případy jsme převezli do nemocnice v Agoku.

Okolí Agoku v roce 2018 zasáhly masivní záplavy. Způsobily je neobvykle silné deště, které vyhnaly z domovů řadu lidí. Na místo jsme proto vyslali mobilní týmy, které poskytovaly lékařskou péči a rozdávaly základní potřeby pro přežití.

Kamerun

 • Projekt: Primární a sekundární zdravotní péče
 • Místo: Nemocnice Mora
 • Částka: 5 000 000 Kč

Počet vysídlených obyvatel napříč Kamerunem v roce 2018 prudce vzrostl. Lidé prchali před násilím jak ze západu země, tak z jejích severních regionů. Své domovy opustilo přes půl milionu lidí. Většina uprchla do buše, kde žili bez střechy nad hlavou a trpěli nedostatkem jídla, vody a zdravotní péče.

V západních regionech jsme provozovali mobilní kliniky poskytující základní zdravotní péči a podporovali zdravotnická zařízení, která se zaměřovala na urgentní případy. V oblasti jsme také zajišťovali převoz pacientů do nemocnic, poskytovali psychologickou podporu nebo zásobovali zařízení zdravotnickým materiálem.


Dvanáctiletá Aichatou trpí dýchacími potížemi, kvůli kterým ji matka přivedla do nemocnice. © Sylvain Cherkaoui/COSMOS

Na severu země naše týmy poskytovaly základní zdravotní péči, včetně chirurgických zákroků a psychologické pomoci. Věnovaly se jak vysídleným obyvatelům Kamerunu, nigerijským uprchlíkům, tak hostitelským komunitám. Konkrétně v nemocnici v Maroua naši kolegové v roce 2018 provedli 3 249 chirurgických zákroků. V nemocnici Mora pak poskytli přes 5 tisíc psychologických konzultací.

Přestože po většinu roku 2018 bylo ozbrojené násilí podél nigerijsko-kamerunské hranice v útlumu, ke konci roku se odehrála série útoků a střetů. Zvýšila se tak pravděpodobnost, že lidé opět začnou utíkat ze svých domovů.

Kyrgyzstán

 • Projekt: Péče o pacienty s rezistentní tuberkulózou
 • Místo: Kara Suu
 • Částka: 500 000 Kč

Lékaři bez hranic se v Kyrgyzstánu dlouhodobě věnují léčbě pacientů trpících multirezistentní tuberkulózou. Tato komplikovaná forma virového onemocnění se ve vysoké míře vyskytuje především v oblasti Kara Suu, kde působíme. Naším cílem je zajistit pacientům co nejefektivnější léčbu v blízkosti jejich domovů. Pobyt v nemocnici se snažíme zkrátit, nebo se mu zcela vyhnout.

V rámci rozsáhlého mapování výskytu tuberkulózy jsme podpořili 103 zdravotnických zařízení, která začala shromažďovat vzorky sputa (sekretu dýchacích cest) kyrgyzských obyvatel. Koncem roku 2018 jsme 70 % pacientů ošetřili ambulantně, jen několik málo nemocných jsme museli hospitalizovat kvůli návazným vyšetřením nebo vedlejším účinkům léků.

Mexiko

 • Projekt: Péče o oběti násilí
 • Místo: Reynosa
 • Částka: 500 000 Kč

Naše týmy působí podél jižní i severní hranice Mexika a v mnoha dalších klíčových lokalitách ve vnitrozemí. Poskytují zdravotní, psychologickou a sociální péči migrantům a uprchlíkům na riskantní migrační cestě ze Střední Ameriky do Spojených států.

V rámci našich projektů rovněž pomáháme ohroženým komunitám a obětem násilí (včetně sexuálního) ve státě Guerrero a v příhraničním městě Reynosa. Město Reynosa už přes deset let sužuje násilí. Tamním obyvatelům proto poskytujeme zdravotní, psychologickou a sociální péči jak prostřednictvím stálé kliniky, tak pomocí mobilních týmů, které cestují do různých částí města včetně dvou uprchlických sídlišť. V roce 2018 jsme také začali pomáhat lidem čerstvě deportovaným ze Spojených států v příjmovém středisku na hranici se státem Texas.


Zdravotnice Lékařů bez hranic pomáhá pacientce do mobilní kliniky ve vesnici ve státě Guerrero. © Juan Carlos Tomasi / Lékaři bez hranic

Myanmar

 • Projekt: Péče o pacienty s HIV a TBC
 • Místo: Dawei
 • Částka: 500 000 Kč

Vláda v Myanmaru ani v roce 2018 nedovolila humanitárním organizacím pomáhat v oblastech zasažených konfliktem a násilně vysídleným lidem. Zdravotní péče, kterou jsme mohli na místě poskytovat, proto byla omezená. Trápil nás především zdravotní stav a životní podmínky lidí, kteří zůstali v Rakhinském státě. V srpnu jsme proto znovu vyzvali úřady, aby mezinárodním humanitárním organizacím umožnily neomezený přístup do oblasti a ony tak mohly nezávisle vyhodnotit zdravotní potřeby tamních obyvatel. Bohužel bez úspěchu.

V Myanmaru nadále spolupracujeme s tamním ministerstvem zdravotnictví a sportu na péči o HIV pozitivní pacienty. Naší společnou snahou je v rámci národního programu AIDS přiblížit léčbu co nejblíže domovům nemocných. Zároveň pečujeme o pacienty, kteří kromě HIV/AIDS trpí dalšími chorobami, jako jsou například žloutenka typu C, tuberkulóza nebo multirezistentní tuberkulóza. Do prosince 2018 jsme v oblasti Dawei poskytli pomoc celkem 2 267 pacientům s HIV. Na místě jsme také vyhledávali pacienty se žloutenkou typu C a poskytovali jim vysoce účinná přímo působící antivirotika.

Sýrie

 • Projekt: Zajištění zdravotní péče
 • Místo: Derek
 • Částka: 2 000 000 Kč

V Sýrii zuřila i v loňském roce válka, kvůli které miliony lidí zoufale potřebují humanitární pomoc a lékařskou péči. Civilisté, civilní oblasti i infrastruktura se opět ocitli pod přímou palbou. Tisíce lidí zemřelo nebo bylo zraněno. Mnoho dalších muselo opustit své domovy.

Naši spolupracovníci v Sýrii nadále působí, avšak nebezpečí a ztížený přístup do některých oblastí naši činnost výrazně omezují. V místech, do kterých se nám podařilo vyjednat přístup, jsme provozovali nebo podporovali nemocnice i zdravotní střediska a poskytovali jsme lékařskou péči v táborech pro vysídlené. Oblastem, do kterých jsme přístup neměli, jsme pomáhali alespoň na dálku. Zásobovali jsme je léky a zdravotnickým vybavením, poskytovali poradenství, školili tamní zaměstnance nebo jsme pomáhali s finančním pokrytím nákladů na provoz zdravotnických zařízení.

Tanzanie

 • Projekt: Zajištění základní zdravotní péče pro uprchlíky
 • Místo: Uprchlický tábor Nduta
 • Částka: 20 000 000 Kč

Koncem roku 2018 Tanzanie hostila 326 942 uprchlíků z Burundi a Demokratické republiky Kongo. Většina z nich přebývala ve třech táborech – Nyarugusu, Nduta a Mtendeli. Lékaři bez hranic jsou hlavním poskytovatelem zdravotní péče v táboře Nduta, který se nachází na severozápadě Tanzanie. Žije v něm téměř 100 tisíc burundských uprchlíků. Na místě provozujeme nemocnici se 151 lůžky a čtyři zdravotní stanice. Zajišťujeme v nich ambulantní péči zahrnující výživovou pomoc, psychosociální podporu, péči o těhotné a děti, pomoc obětem sexuálně či genderově motivovaného násilí a věnujeme se osvětovým aktivitám.

V roce 2018 jsme opravili operační sál a sterilizační místnost v blízké okresní nemocnici v Kibondu, které jsme zároveň darovali vybavení potřebné pro život zachraňující operace. Během období dešťů obyvatele tábora každoročně trápí malárie. Od roku 2016 proto ve Ndutě rozmisťujeme larvicidy – prostředky, které hubí hmyz v jeho larválním stádiu. Vedle toho rozdáváme moskytiéry nastříkané insekticidy a věnujeme se dalším preventivním aktivitám. Díky těmto opatřením se podařilo snížit počet malarických pacientů v našich zařízeních o více než polovinu (oproti roku 2017).

Ukrajina

 • Projekt: Primární zdravotní péče a psychologická pomoc
 • Místo: Doněcká oblast
 • Částka: 500 000 Kč

Lidé žijící v blízkosti fronty na východní Ukrajině stále nemají přístup k lékařské péči. Konflikt, který začal v roce 2014, způsobil kolaps služeb, zničil infrastrukturu a zapříčinil finanční krizi.

V roce 2018 jsme působili na osmadvaceti místech v konfliktní zóně nebo v její bezprostřední blízkosti. Prostřednictvím mobilních klinik jsme poskytli lékařskou péči a psychologickou pomoc téměř třem tisícům pacientů. Převážnou většinu z nich tvořily ženy starší padesáti let. Trápily je především chronická onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy nebo cukrovka. Často je také sužovaly psychické obtíže a my jsme jim pomáhali zvládnout úzkosti či deprese.

Naše týmy poskytovaly jak individuální konzultace, tak školení pro místní zdravotníky a poskytovatele služeb, kterým pomáhaly zvládat stres a předcházet syndromu vyhoření.


„Do mobilní kliniky Lékařů bez hranic chodím už nějakou dobu – kvůli nervům a taky vysokému krevnímu tlaku. Před synovou smrtí jsem tyhle problémy neměla. Ale chodím sem ráda. Doktoři si se mnou povídají a pořád se mnou vtipkují. Cítím se tady jako s rodinou,“ říká devětasedmdesátiletá Marie, které zdravotní sestra Lékařů bez hranic měří tlak ve vesnici Opytne © Kenny Karpov / Lékaři bez hranic