{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

V terénu máme přes 3 500 mezinárodních spolupracovníků, po jejichž boku pracuje téměř 40 000 místních zaměstnanců. Společně poskytují život zachraňující lékařskou a humanitární pomoc lidem, kteří by jinak neměli žádný přístup ke zdravotní péči, pitné vodě či přístřeší.

Pro naše projekty v zahraničí hledáme spolupracovníky ze zdravotnických, administrativních i technických profesí. Ti všichni přinášejí své profesionální schopnosti, praktické zkušenosti, stejně jako odhodlání přinášet pomoc lidem v krizových situacích. Spolupracovníkům garantujeme dynamickou a intenzivní práci po boku lidí, kteří věří v pomoc lidem v ohrožení.

Víme, že je potřeba, aby řada našich spolupracovníků nyní pomáhala při zvládání současné situace doma. Do budoucna nicméně věříme, že s námi opět budou moci vyjíždět na mise do zemí zasažených válkou, přírodními katastrofami či epidemiemi nejrůznějších nemocí. Kvůli přímým i nepřímým dopadům pandemie COVID-19 tam budou potřeba více než kdy jindy.

Níže najdete všechny informace, na jejichž základě můžete zjistit, zda je tato práce pro vás vhodná a zda jste na ni připraveni. Přečtěte si prosím pečlivě všechny informace, než se k nám přihlásíte. Odpovědi můžete najít také na stránce častých otázek o spolupráci.