{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Od 24. února 2022 jsme na Ukrajinu přivezli více než 460 tun zdravotnické a humanitární pomoci. Náš tým zhruba 170 mezinárodních spolupracovníků a 400 místních kolegů se každým dnem rozrůstá.

Podporujeme ukrajinské zdravotníky: dodáváme zásoby, školíme personál a převážíme pacienty z přeplněných nemocnic do bezpečnějších oblastí.

Pomáháme prchajícím ze země i těm, co zůstali v oblastech těžkých bojů: poskytujeme primární zdravotní péči nejen formou mobilních klinik, léčíme také chronicky nemocné.

Staráme se o traumatizované lidi: poskytujeme psychologickou péči a pomáháme ukrajinským psychologům i záchranářům.

Miliony lidí prchají před boji v rámci Ukrajiny i za hranice. Dle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dosud ze země uprchlo téměř 6 milionů osob. V Polsku jsme dali místním organizacím potřebnou humanitární pomoc. V Maďarsku také spolupracujeme s tamními nevládními organizacemi. V Moldavsku poskytujeme uprchlíkům základní zdravotní péči a psychologickou podporu. V Bělorusku a Rusku pečujeme o pacienty s tuberkulózou a jsme připraveni pomáhat i lidem na útěku, pokud to bude třeba. Na Slovensku školíme zdravotnický personál.

Lékaři bez hranic poprvé na Ukrajině působili už v roce 1999, přítomni byli i v době, kdy se roku 2014 rozhořel konflikt. Ten za sebou zanechal nespočet lidí bez lékařské péče. Naše týmy už tehdy přijely obyvatelům Ukrajiny pomáhat. Před rychlou eskalací konfliktu jsme se v zemi soustředili na poskytování péče HIV pozitivním pacientům v Luhansku, léčbu tuberkulózy v Žitomiru a zkvalitňování přístupu ke zdravotní pomoci v Doněcku.

Na krizové situace jsme připraveni díky dlouhodobé podpoře pravidelných dárců.
Ti nám umožňují pružně a rychle reagovat tam, kde jsou potřeby největší. 

Připojte se i vy. Staňte se Dárcem bez hranic.

STAŇTE SE DÁRCEM BEZ HRANIC