{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Válka na Ukrajině stále nekončí. Konflikt dál krutě dopadá na zdraví lidí. Nejohroženější jsou ti, kteří vyžadují nepřetržitou péči, a ti, kteří utrpěli vážná zranění přímo ve válce. Hlavně v oblastech zasažených boji jsme viděli obrovskou destrukci: nevyhnula se bohužel ani nemocnicím nebo obydlím místních lidí.

Náš tým v zemi tvoří zhruba 75 mezinárodních spolupracovníků a 570 místních kolegů.

Čemu se na Ukrajině věnujeme?

- Podporujeme ukrajinské zdravotníky: dodáváme zásoby, školíme personál, podporujeme chirurgie a pohotovosti ve městech poblíž bojových zón. Převážíme pacienty z přeplněných nemocnic u frontové linie do bezpečnějších oblastí.

- Ošetřujeme ty, co zůstali kvůli bojům bez lékařské péče: poskytujeme primární zdravotní péči nejen formou mobilních klinik, léčíme také chronicky nemocné.

- Pomáháme zraněným vrátit se do života: nabízíme fyzioterapii, pooperační péči a psychologickou podporu mimo jiné lidem, kteří utrpěli zranění ve válce.

- Staráme se o traumatizované lidi: zajišťujeme psychologickou péči těm, do jejichž života zasáhla válka.

Hned po únoru 2022 jsme ukrajinským nemocnicím dodávali léky a zdravotnický materiál. Pomáhali jsme lidem, kteří kvůli válce prchali v rámci Ukrajiny i za její hranice: svůj domov muselo opustit na 10 miliónů lidí. Podporovali jsme je například v Polsku nebo v Moldavsku. Vypravili jsme speciální zdravotnický vlak, který umožňuje nemocné a raněné převážet z oblastí blízkých frontě do bezpečnějších regionů. A na místě jsme byli i po zničení hráze Kachovské přehrady: lidem zasaženým záplavami jsme distribuovali pitnou vodu.

Lékaři bez hranic na Ukrajině, listopad 2022.

Lékaři bez hranic poprvé na Ukrajině působili už v roce 1999, přítomni byli i v době, kdy se roku 2014 rozhořel konflikt. Ten za sebou zanechal nespočet lidí bez lékařské péče. Naše týmy už tehdy přijely obyvatelům Ukrajiny pomáhat. Před rychlou eskalací konfliktu jsme se v zemi soustředili na poskytování péče HIV pozitivním pacientům v Luhansku, léčbu tuberkulózy v Žitomiru a zkvalitňování přístupu ke zdravotní pomoci v Doněcku. Nyní působíme především na jihu a východě země.

Životy a zdraví můžeme na Ukrajině zachraňovat
jen díky našim dárcům. Darujte a podpořte naše pacienty
v tomto dlouhém a brutálním konfliktu. Veškeré prostředky
darované přes tento formulář pomůžou přímo na Ukrajině.

STAŇTE SE DÁRCEM BEZ HRANIC