© Vincent Tremeau
12 Zář 17 08 Led 20

Projekty 2014

V roce 2014 jsme obdrželi 68 949 000 Kč od soukromých dárců a 2 000 000 Kč od MZV ČR. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 55 400 000 Kč.

Čeští dárci podpořili v roce 2014 projekty v těchto zemích:

Irák

Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: město Kirkúk, provincie Dohúk; uprchlický tábor Domíz
Částka: 6 500 000 Kč

Vyhrocení konfliktu v Iráku zapříčinilo v loňském roce masivní vnitřní vysídlení a zkomplikovalo dodávky humanitární pomoci. Své domovy musely opustit téměř 2 miliony obyvatel v severním a středním Iráku.

V červnu zahájil Islámský stát a jeho spojenci hlavní ofenzivu v Samaře a Mosulu a v srpnu v okolí města Sindžár nedaleko syrské hranice. Lidé začali hromadně prchat před nebezpečím do irácké části Kurdistánu. Lékaři bez hranic reagovali zahájením krizového projektu s cílem poskytnout základní zdravotnickou pomoc a podporu vysídleným rodinám v konkrétních oblastech.

V červnu byl zahájen provoz čtyř mobilních klinik v provincii Dohúk poskytujících základní zdravotní péči a humanitární balíčky uprchlíkům. Naše týmy rozdaly více než 1.000 hygienických balíčků (mýdlo, šampon) a iniciovaly vznik hygienických zařízení. Dva týmy provozovaly mobilní kliniky v pěti oblastech kolem města Kirkúk a v jeho okolí. Rodinám na útěku bylo rozdáno více než 20.000 přikrývek a 2.200 hygienických balíčků.

Vyhrocení konfliktu na konci roku způsobilo, že se lidé na útěku z nebezpečných oblastí ocitli v pasti. V červnu, v den, kdy Lékaři bez hranic dokončili kliniku v Tikrítu, byla celá budova zničena při explozi. Mezinárodní i iráčtí zdravotníci byli evakuováni a poté, co Islámský stát převzal kontrolu nad městem, se již nemohli vrátit.

V táboře Domíz v provincii Dohúk, který je domovem pro více než 60.000 syrských uprchlíků, zůstávají naše týmy nadále hlavním poskytovatelem zdravotní péče v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, chronických onemocnění a psychologické podpory. Lékaři bez hranic rovněž provozují non-stop pohotovost a zajišťují navazující péči v nemocnici v Dohúku. V srpnu otevřeli porodnické oddělení a do konce roku asistovali u 571 porodů.

Sýrie

Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: guvernorát Hasaka
Částka: 2 000 000 Kč

V situaci, kdy miliony lidí naléhavě potřebují pomoc, by Lékaři bez hranic za obvyklých okolností vedli jeden z největších humanitárních projektů ve své 44leté historii. V případě Sýrie nám to však nebylo umožněno. Násilí a nestabilita, útoky na zdravotnické pracovníky a zařízení, absence vládní podpory a porušování dohod zaručujících bezpečí našim týmům ze strany ozbrojených skupin jsou hlavními překážkami v realizování rozsáhlejších programů zdravotnické a humanitární pomoci.

Druhého ledna zajala skupina zvaná Islámský stát třináct spolupracovníků Lékařů bez hranic. Osm syrských kolegů bylo po několika hodinách propuštěno, zbylých pět členů mezinárodního týmu bylo drženo v zajetí téměř pět měsíců. Únos takového rozsahu vedl ke stažení mezinárodních týmů Lékařů bez hranic ze všech oblastí kontrolovaných Islámským státem.

Naše týmy pokračovaly v provozování zdravotnických zařízení v místech, kde válčící strany původně zaručily bezpečné podmínky a nerušenou práci. Tato dohoda však byla porušena a Lékaři bez hranic museli zavřít svou nemocnici ve městě Aleppo. I přes stále rostoucí překážky pokračovali naši spolupracovníci v budování neoficiální sítě založené na osobních kontaktech zdravotníků a v poskytování podpory ilegálních zdravotnických zařízení vedených syrskými lékaři v oblastech kontrolovaných vládou i opozicí.

Akutní nedostatek léků, zdravotnického materiálu a zkušeného personálu v guvernotátu Hasaka na severovýchodě Sýrie má devastující vliv na zdravotní stav obyvatel. Lékaři bez hranic poskytují personální i materiální podporu pro před a pooperační péči na oddělení traumatologie. Náš tým také asistuje na porodnickém oddělení, které jsme zprovoznili a nově vybavili. Lékaři bez hranic zde otevřeli dvě kliniky poskytující ambulantní konzultace a pediatrickou a porodní péči.

Od roku 2013 provozují Lékaři bez hranic mobilní kliniky na hranici s Irákem. Vysídleným obyvatelům a hostitelským obcím na syrské straně hranice poskytujeme základní zdravotnické ošetření s důrazem na potřeby matek a dětí. Naši zdravotníci vedou očkovací kampaně proti dětské obrně. První případ obrny po 14 letech byl v Sýrii nahlášen v říjnu 2014. Hranice s Irákem, uzavřená od srpna 2013, byla v červnu znovu jednosměrně otevřena s možností vycestovat do Sýrie. V srpnu hranici překročily desítky tisíc Iráčanů prchajících před násilím v provincii Ninive. Týmy Lékařů bez hranic na obou stranách hranice reagovaly na nárůst zdravotních potřeb pacientů zřízením mobilních klinik a zdravotnických zařízení v uprchlických a tranzitních táborech.

Libérie

Projekt: Potlačení epidemie a léčba eboly

Místo: město Foya
Částka: 2 553 000 Kč

31. března 2014 byly v Libérii potvrzeny první případy eboly. Nízký počet potvrzených případů eboly v březnu a dubnu a nulový počet nakažených na začátku června ukolébaly místní autority i mezinárodní organizace do stavu falešného bezpečí. Na konci července získal počet nakažených rozměry epidemie, kdy lidé umírali na ulicích. Zvládnutí exponenciálního nárůstu případů eboly na konci července bylo zcela mimo možnosti tamního zdravotnického systému. Během dvou měsíců se počet pacientů vyšplhal z méně než deseti na více než tisíc, přičemž epidemie vyvrcholila na přelomu září a října.

Lékaři bez hranic vybudovali v obci Foya, nedaleko hranice s Guineou, krizové centrum pro léčbu eboly a zároveň vyškolili místní zdravotníky s cílem zajistit funkční pohotovostní systém určený k okamžitému hlášení podezřelých případů. Když mezinárodní nezisková organizace Samaritan´s purse na místě ukončila svou činnost poté, co dva z jejích spolupracovníků podlehli nákaze, převzali Lékaři bez hranic organizaci celého centra a navýšili kapacitu lůžek na 100. Brzy se ukázalo, že pokud má být epidemie zvládnuta, je pro boj s ebolou zcela zásadní komplexní přístup.

V hlavním městě Monrovii v nemocnicích JFK a Elwa začali Lékaři bez hranic podporovat místní autority a školit zdravotnický personál. V nemocnici JFK byla také zbudována izolační jednotka. V srpnu bylo v Monrovii otevřeno centrum pro léčbu eboly Elwa 3 s kapacitou 160 lůžek, ta ale narůstala se zhoršující se situací. Ke konci září mělo centrum 250 lůžek a tím se stalo vůbec největším centrem pro léčbu eboly. V této fázi přijímali naši spolupracovníci v průměru 152 pacientů týdně a byli nuceni odmítat kolem 30 lidí denně kvůli nedostatku kapacit.

Krizový tým Lékařů bez hranic také zprovoznil mobilní kliniky a vyškolil místní pracovníky v oblasti triáže (prioritního třídění nemocných) a prevence proti nákaze. Rodinám, kterým někdo onemocněl, byla poskytnuta psychologická podpora.

Česká kancelář Lékařů bez hranic financovala projekt v roce 2014 částkou 2.533.000 Kč ze soukromých darů. MZV ČR poskytlo grant na boj s epidemií eboly ve výši 3.000.000 Kč operačnímu centru Lékařů bez hranic v Ženevě.

Čad

Projekt: Léčba podvýživy a malárie

Místo: Massakory, region Hadjer Lamis
Částka: 9 900 000 Kč

Čad je zemí s druhým nejvyšším počtem uprchlíků v Africe a s eskalujícím násilím v sousední Nigérii a Jižním Súdánu se jejich počet nadále zvyšuje. Od prosince 2013 se navíc na území Čadu skrývá 200.000 uprchlíků ze sousední Středoafrické republiky. Lékaři bez hranic zde provádí preventivní prohlídky a poskytují bezplatnou péči dětem trpícím akutní podvýživou a malárií. Na propukající epidemie, zejména spalniček, reagují včasnou léčbou a očkováním a obětem vysídleným v důsledku válečných konfliktů poskytují pomoc při akutních zdravotních problémech. Nejčastější příčinou úmrtí u dětí do pěti let je malárie, zejména v hlavní sezóně od července do října. Lékaři bez hranic se soustředí především na léčbu nejvážněji postižených dětí. Zároveň poskytují urgentní pediatrickou péči dětem do 15 let a speciální terapeutickou léčbu podvýživy dětem v nemocnici v Massakory, hlavním městě oblasti Hadjer Lamis. Mimo to zajišťujeme základní zdravotní péči ve čtyřech okolních zdravotních střediscích a systém specializované návazné péče pro komplikované případy. V roce 2014 jsme přijali k hospitalizaci více než 4.300 pacientů a poskytli 44.600 konzultací. Ošetřili jsme více než 23.900 dětí ve vrcholném období malárie.

Od července do prosince řídili Lékaři bez hranic krizový záchranný program zaměřený na dětskou podvýživu ve městě Bokoro, v regionu Hadjer Lamis. Do nutričního programu Lékařů bez hranic bylo přijato 4.760 dětí a 574 jich bylo hospitalizováno. V rámci projektu v Tissi ošetřili naši zdravotníci více než 47.300 pacientů a při epidemii spalniček v Massakory naočkovali 69.600 dětí.

Niger

Projekt: Léčba dětské podvýživy a prevence proti malárii

Místo: Magaria, region Zinder
Částka: 4 000 000 Kč

Hlavním problémem Nigeru je dětská podvýživa epidemických rozměrů, která vrcholí během tzv. “hladového období” mezi sklizněmi od května do září, kdy se postupně vyčerpají domácí zásoby potravin a nestačí základním výživovým nárokům. “Hladové období“ vrcholí v období dešťů a společně s nárůstem počtu komárů přenášejících malárii vytváří smrtelnou kombinaci zejména pro malé děti. Podvyživené dítě je mnohem náchylnější k nemocem, jako je malárie, a dítě trpící malárií snáze podlehne podvýživě.

Lékaři bez hranic spolupracují s místní samosprávou a mezinárodními neziskovými organizacemi (FORSANI, Befem/Alima) na snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let v konkrétních oblastech, se zvláštním důrazem na péči o děti s těžkým stupněm podvýživy a malárií. V roce 2014 podpořili Lékaři bez hranic šest nemocnic a množství zdravotních středisek v regionech Maradi, Tahoua a Zinder.

V roce 2014 pokračovali Lékaři bez hranic ve městě Magaria v oblasti Zinderu v programu lékařské a nutriční péče o děti do pěti let. Program se soustředil na oddělení pediatrie v nemocnici v Magarii, na 7 zdravotních středisek v okolí a 21 zdravotnických základen v období kulminace podvýživy.

Jižní Súdán

Projekt: Krizová zdravotnická pomoc v konfliktní oblasti a pomoc lidem na útěku

Místo: Minkamman, stát Jezera
Částka: 3 370 000 Kč

Konflikt v Jižním Súdánu, který propukl na konci roku 2013 v hlavním městě Juba, se rychle rozšířil po celé zemi. Mnoho obyvatel nuceně opustilo své domovy a tisíce jich přežívaly ukryty v buši. Počet vnitřně vysídlených obyvatel byl na konci roku 2014 odhadován na 1,5 milionu.

Od počátku konfliktu apelovali Lékaři bez hranic na všechny zúčastněné strany, aby respektovaly integritu zdravotnických zařízení a umožnily humanitárním organizacím přístup k těm, kteří naléhavě potřebují pomoc. V lednu 2014 proběhly těžké boje ve městě Leer na jihu země, kdy byla zapálena a vyrabována nemocnice fungující pod záštitou Lékařů bez hranic. Pediatrická péče, veškerá lékařská ošetření, chirurgické zákroky, porodnická péče a programy na léčbu HIV a tuberkulózy byly na několik měsíců přerušeny. Brzy na to došlo k napadení další nemocnice. Pacienti byli zastřeleni přímo na postelích, jednotlivá oddělení vypálena a veškeré lékařské vybavení rozkradeno. Stovky tisíc lidí tak přišly o možnost základní zdravotnické pomoci, která je v takovém případě otázkou života a smrti.

V táboře Minkamman ve státě Jezera žije více než 95.000 uprchlíků a další se usadili v okolí. Zdravotnické týmy Lékařů bez hranic zde poskytly 52.000 vyšetření, 2.700 psychologických konzultací a zorganizovaly očkovací kampaně proti spalničkám a dětské obrně. Celkem jsme naočkovali 45.065 dětí mladších pěti let.

Demokratická republika Kongo

Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: Geti, provincie Orientale
Částka: 5 000 000 Kč

Lékaři bez hranic v roce 2014 pokračovali v projektech humanitární pomoci obětem válečného konfliktu ve východních provinciích Demokratické republiky Kongo (D. R. K.) a reagovali na množství epidemií po celé zemi. Násilné střety mezi konžskou armádou a opozičními frakcemi si vybraly svou daň v oblasti Geti.

Místní projekt Lékařů bez hranic se soustřeďuje na péči o matky a děti do pěti let. Řídí také pohotovost, jednotku intenzivní péče, pediatrické a porodnické oddělení a transfuzní stanici s laboratoří v nemocnici v Geti. V září bylo otevřeno neonatologické oddělení. Logistické týmy Lékařů bez hranic zajišťují přívod elektřiny do objektu nemocnice a starají se o dodávky vody a likvidaci odpadu. V roce 2014 jsme ošetřili více než 96.800 pacientů.

Po nuceném vysídlení obrovského množství lidí v důsledku extrémního násilí v oblastech Nia Nia, Mambassa a Bafwasende poskytovali naši zdravotníci od června do listopadu rychlou zdravotní péči včetně urgentního ošetření obětí sexuálního násilí. V říjnu jsme ošetřili 25.000 lidí v provincii Ituri, kteří sem uprchli před konfliktem v provincii Severní Kivu. Projekt screeningu a léčby spavé nemoci v místech Ganga-Dingila, Ango a Zobia byl úspěšně ukončen díky následnému nízkému výskytu onemocnění, nicméně dále pokračuje v Dorumě. Lékaři bez hranic řídili jednotku intenzivní péče v nemocnici v Dingile až do prosince, kdy byl projekt ukončen.

Kyrgyzstán

Projekt: Ambulantní péče pro pacienty s TBC

Místo: Kara-Suu, provincie Osh
Částka: 2 000 000 Kč

Jeden ze čtyř pacientů nově diagnostikovaných tuberkulózou v Kyrgyzstánu trpí multirezistentní formou této nemoci, což znamená, že u něj nezabírají léky první linie a potřebuje mnohem intenzivnější léčbu. Zdravotnické služby zaměřené na léčbu TBC v zemi jsou ale centralizované a ve velké míře se soustředí na léčbu v nemocnicích. Důsledkem toho mají nemocní potíže s přístupem ke zdravotní péči, zejména ve venkovských oblastech.

V distriktu Kara-Suu v provincii Osh, kde je výskyt tuberkulózy nejvyšší, se Lékaři bez hranic soustředí na ambulantní péči, a redukují tak čas, který musí pacient strávit v nemocnici. Lékaři bez hranic rovněž také pokračují v diagnostice a léčbě pacientů s těžkou formou TBC v nemocnici v Kara-Suu, která má 80 lůžek, včetně izolační jednotky pro pacienty s multirezistentní formou nemoci. Součástí programu je i psychosociální podpora, která má pomoci pacientům vytrvat a dokončit náročný léčebný program.

Lékaři bez hranic zahájili v roce 2006 projekt na diagnostikování a léčbu TBC pro vězně v Biškeku, který v roce 2014 předali Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, ministerstvu zdravotnictví a vedení nemocnice. Za 8 let práce v tomto programu léčili Lékaři bez hranic více než 3.000 pacientů.

Filipíny

Projekt: Projekt na pomoc a udržitelnou obnovu po tajfunu Haiyan

Místo: Guiuan, ostrov Samar
Částka: 509 000 Kč

Místní zdravotníci již dokázali pokrýt potřeby pacientů na ostrově Leyte a Lékaři bez hranic tak mohli v březnu zavřít stanovou nemocnici s kapacitou 25 lůžek ve městě Tanauan v oblasti Palo a v dubnu 60lůžkovou nemocnici ve městě Tacloban. Tato dvě zařízení poskytla dohromady více než 45.000 konzultací, 475 velkých a 5.400 menších chirurgických zákroků. Program psychologické pomoci, který byl zahájen bezprostředně po tajfunu, pokračoval formou individuálních a skupinových terapií.

Ve městě Guiuan na ostrově Samar, kde tajfun zcela zničil nemocnici Felipe Abriga, pomáhali Lékaři bez hranic pacientům v polní stanové nemocnici až do doby, než byla v červnu dokončena stavba dočasné nemocnice. Denně poskytli více než 80 konzultací. Lékaři bez hranic zajistili přeložení všech pacientů do dočasné nemocnice, kterou předali místní zdravotnické správě. Menšinová část týmu Lékařů bez hranic zůstala na místě do konce října, aby byl zajištěn bezproblémový chod nemocnice před vlastním předáním.

Nová stálá nemocnice byla otevřena v červenci 2014 a v prosinci stejného roku odolala tajfunu Hagupit. Při její stavbě byly využity inovativní, vysoce odolné recyklovatelné kompozitní materiály, vhodné pro teplé a vlhké klima Filipín.

Středoafrická republika

Projekt: Krizová zdravotnická pomoc a pomoc lidem na útěku

Místo: Berbérati, Bougila
Částka: 9 577 000 Kč

Zdravotní situace obyvatel Středoafrické republiky je katastrofální. Probíhající válka a vysídlování znemožňují přístup ke zdravotní péči, kterou tamní pacienti zoufale potřebují. V prosinci 2014 bylo 430.000 lidí nuceně vysídleno a stovky tisíc z nich prchly do Čadu a Kamerunu. Přestože v lednu byla zřízena prozatímní vláda (volby jsou plánovány na rok 2015), mnoho oblastí zůstává nestabilních a lidé se bojí vrátit domů. Přepadení a loupeže jsou na denním pořádku, ozbrojené útoky, obtěžování a krádeže se nevyhnuly ani Lékařům bez hranic. 26. dubna přišlo o život 19 civilistů, včetně tří členů mezinárodního týmu Lékařů bez hranic, při ozbrojeném útoku na nemocnici ve městě Bougila.

V zemi panuje vážný nedostatek zkušeného zdravotnického personálu a očkovacích látek. Zdravotní péče je velmi drahá a často nedostupná, dodávky léků pravidelně selhávají. Lékaři bez hranic zůstávají hlavním poskytovatelem zdravotní péče ve Středoafrické republice, kde zároveň pokračují v dlouhodobých programech praktické péče a vedou krizové pohotovostní projekty.

V lednu 2014 jsme zahájili svou činnost ve fakultní nemocnici v Berbérati s cílem pomoci nuceně vystěhovaným uprchlíkům, obětem násilí, těhotným ženám a dětem. Týdenní mobilní kliniky ošetřily 350 pacientů z oblasti Berbérati a během června podpořily naše týmy sedm zdravotnických středisek v okolních vesnicích. Mezi nejčastější choroby patřila malárie, průjmová onemocnění, infekce dýchacího traktu, spalničky a podvýživa. Lékaři bez hranic poskytli více než 41.900 ambulantních vyšetření a 3.000 chirurgických zákroků. V rámci očkovací kampaně mezi městy Berbérati a Nola v prefektuře Sangha-Mbaéré jsme naočkovali 23.000 dětí proti spalničkám.

Svazijsko

Projekt: Léčba pacientů s HIV a TBC

Místo: region Shiselweni
Částka: 3 000 000 Kč

Svazijsko čelí alarmujícímu stupni koinfekce HIV a TBC. Počet lidí s rezistentní formou tuberkulózy neustále narůstá a v současné době dosahuje 10 %. Lékaři bez hranic proto zahájili spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, aby společně čelili epidemii HIV-TBC. Zaměřili se na regiony Shiselweni (od roku 2007) a Manzini (od roku 2010), které původně patřily k nejvíce znevýhodněným regionům v oblasti zdravotnictví v zemi.

V regionu Shiselweni pokračují Lékaři bez hranic v poskytování integrované péče o pacienty s HIV a TBC. Od roku 2010 se v projektu školí místní pracovníci a členové komunity, kteří jsou sami nakaženi virem HIV. Pomáhají rozšiřovat diagnostiku a léčbu HIV a TBC do venkovských oblastí. Pacienti mají nyní přístup k léčbě a psychologické pomoci díky dvaadvaceti klinikám a třem specializovaným zařízením.

V roce 2014 proběhlo více než 3.200 vzdělávacích setkání, díky kterým bylo v regionu Shiselweni o tématech spojených s HIV informováno na 137.100 lidí. Do programu decentralizace bylo také zahrnuto tzv. ‚podomní‘ HIV testování, jehož cílem je zlepšit včasnou diagnostiku u HIV pozitivních lidí. V roce 2014 byla zavedena léčba a prevence HIV zaměřená na těhotné ženy. V rámci včasného přístupu k antiretrovirové léčbě je ARV léčba poskytována všem pacientům s HIV, bez ohledu na jejich klinický nebo imunologický stav.

Libanon

Projekt: Zdravotnická a humanitární pomoc uprchlíkům

Místo: Tripolis
Částka: 5 000 000 Kč

Odhadem 1,2 milionu syrských uprchlíků, palestinských uprchlíků ze Sýrie a libanonských krajanů hledá v Libanonu azyl od roku 2011, kdy propukl válečný konflikt v Sýrii. Libanon, malá země s počtem obyvatel nepřesahujícím 4 miliony, se všemi silami pokouší s touto situací vyrovnat. Vzhledem k tomu, že v reakci na syrský konflikt nebyl oficiálně zřízen ani jeden uprchlický tábor, je většina lidí nucena přežívat v ilegálních osadách, kolektivních příbytcích, na farmách, v garážích, nedokončených budovách či starých školách s nedostatečným přístupem k vodě, potravinám a bez střechy nad hlavou.

Jedním z klíčových problémů je chybějící zdravotní péče. Tisíce lidí, kteří se dříve léčili s běžnými chronickými onemocněními, jako je astma nebo diabetes, musely přerušit léčbu, protože k lékům buď nemají přístup, nebo si je nemohou dovolit. Mnohým ženám se nedostává lékařské péče v průběhu těhotenství a specializované zákroky jsou pro většinu lidí zcela mimo dosah jejich možností. Lékaři bez hranic pokračují v bezplatném ošetřování pacientů bez ohledu na jejich národnost nebo oficiální uprchlický status.

V pobřežním městě Tripolis v severní části Libanonu působí tým Lékařů bez hranic v nemocnici Dar al Zahrá ve čvrti Samra. Poskytují konzultace a zdravotní péči, včetně léčby akutních a chronických onemocnění, asistují na poli reprodukční medicíny, očkují a starají se o zranitelné syrské a libanonské uprchlíky. Stejné služby poskytují také v nemocnicích v Abdie, Jabal Mohsen a Bab el Tabbaneh. Vloni poskytli Lékaři bez hranic v jižním Libanonu 4.800 psychologických konzultací, téměř dvakrát více než předchozí rok.

Honduras

Projekt: Péče o oběti sexuálního násilí

Místo: Tegucigalpa
Částka: 2 000 000 Kč

Honduras se již léta potýká s politickou, ekonomickou a sociální nestabilitou. V důsledku toho zde došlo k enormnímu nárůstu kriminality. Hlavní město Tegucigalpa se řadí k místům s nejvyšším výskytem násilí, přičemž vraždy, únosy a znásilnění jsou pro mnohé obyvatele každodenní realitou.

Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví v Tegucigalpě zahájili Lékaři bez hranic projekt servicio prioritario – pohotovostní služby, v rámci kterého poskytují urgentní lékařskou a psychologickou pomoc obětem násilí, včetně sexuálního. Pohotovostní služba funguje ve dvou zdravotních střediscích a v ústřední nemocnici v Tegucigalpě. Veškerá pomoc je poskytována na jednom místě, je anonymní a zdarma. V roce 2014 ošetřili Lékaři bez hranic 779 obětí násilí, včetně 527 obětí znásilnění, a poskytli 1.564 psychologických konzultací. Zdravotní péče o znásilněné zahrnuje následnou profylaxi s prevencí proti nákaze virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými chorobami, žloutenkou typu B a tetanem. Psychologická pomoc se zaměřuje především na konzultace a první pomoc při traumatu.

V Hondurasu v současné době neexistují žádné směrnice pro následnou péči o oběti znásilnění a Lékaři bez hranic proto apelují na ministerstvo zdravotnictví a žádají, aby byly zařazeny do uznávaných postupů.