27 Dub 20 20 Bře 23

V kontaktu s MSF

Na základě GDPR souhlasu, jsou Tvá osobní data ukládána a zpracovávána k níže uvedeným důvodům. Pokud bys nechtěl(a), abychom data používali k některému z uvedených aktivit, zašli email nahr-cz@prague.msf.org.  

Data jsou užívána k následujícím účelům: 

  • Evidence tvých osobních údajů v seznamu osob s potenciálním zájmem o spolupráci s českou pobočkou MSF (či jinou pobočkou MSF) či o výjezd na mise 
  • Možnost tě informovat o činnostech MSF, včetně zasílání informativních sdělení  
  • Fundraisingové a komunikační aktivity MSF pro širokou veřejnost  
  • Poskytnutí vybraných materiálů, především fotografií a videí, třetím stranám – tzn. médiím (TV, rozhlas, tisk, online), jejich sociálním sítím (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn), pro materiály třetích stran (pozvánky, letáky, atd.). 

Pokud bys s námi chtěl(a) zůstat v kontaktu i neformálně a mít tak vždy aktuální informace, máš možnost se přihlásit do soukromé skupiny na Facebooku: MSF – Mnoho Super Fěcí.

Přijetím k Lékařům bez hranic se dostáváš do databáze vídeňské kanceláře a bude ti zasílán čtvrtletní časopis Diagnose (v němčině). Pokud o tento časopis nemáš zájem, prosím, pošli žádost na Nina.RADOVIC@vienna.msf.org.