© Philippe Latour/MSF
12 Zář 17 08 Led 20

Projekty 2010

Lékaři bez hranic v ČR v roce 2010 obdrželi 13 708 000 Kč od soukromých dárců a 7 800 000 Kč od veřejných institucí. V témže roce jsme v humanitárních a zdravotnických projektech využili 18 683 000 Kč.

Čeští dárci podpořili v roce 2010 humanitární projekty v těchto zemích:

Haiti

Projekt: Krizová pomoc po zemětřesení a epidemie cholery

Místo: Léogâne
Částka:  3 705 000 Kč z příspěvků od soukromých dárců & 4 000 000 Kč z grantu Hlavního města Prahy

12. ledna 2010 zasáhlo ostrovní stát Haiti katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo 222.000 obětí a nechalo za sebou přes 300.000 zraněných, 1,5 milionu lidí bez přístřeší a obrovské zdravotnické potřeby. Lékaři bez hranic okamžitě zmobilizovali své kapacity a zorganizovali nejrozsáhlejší krizový zásah ve své dosavadní 40leté historii. O 10 měsíců později pak obyvatelé Haiti i Lékaři bez hranic čelili další výzvě: epidemii cholery, která během několika měsíců postihla na 180.000 lidí.

Lékaři bez hranic působili na Haiti již před zemětřesením a podstatná část jejich zařízení byla při zemětřesení zničena. Bohužel zahynulo také 12 místních spolupracovníků organizace, další pak přišli o své domovy a rodiny. Okamžitě po katastrofě se u zničených zdravotnických zařízení začali shromažďovat vážně zranění, jimž zdravotníci s podporou řady dobrovolníků začali ihned poskytovat první pomoc, provádět akutní chirurgické operace a budovat provizorní nemocnice pod širým nebem. Během několika hodin byli na Haiti letecky vysláni další spolupracovníci z celého světa (včetně ČR).

V průběhu následujících měsíců se zásahu na Haiti zúčastnily stovky zahraničních dobrovolníků a tisíce místních zaměstnanců, kteří pracovali v 26 nemocnicích a 4 mobilních klinikách. Od 12. ledna do 31. října ošetřily týmy více než 358.000 lidí a provedly přes 16.500 chirurgických operací. Lékaři bez hranic rovněž poskytovali specializovanou péči, od psychologické pomoci pro desetitisíce obětí, přes porodnické služby (více než 15.000 porodů v roce 2010) až po léčbu popálenin či fyzioterapii pro lidi, kteří přišli při zemětřesení o končetiny. Během týdnů a měsíců vystavěli Lékaři bez hranic několik nemocnic. Jednou z nich je i kontejnerová nemocnice ve městě Léogane, která je ústřední úrazovou nemocnicí pro široké okolí a na jejímž financování se kromě pomoci v Port-au-Prince podílely také příspěvky dárců z ČR. Lékaři bez hranic kromě toho rozdali přes 45.000 stanů a 85.000 humanitárních balíčků, stavěli latríny, sprchy a distribuovali pitnou vodu.

V říjnu 2010 pak propukla epidemie cholery, která v celé zemi postihla 180.000 lidí, z nichž Lékaři bez hranic léčili více než polovinu. Zdravotnické týmy organizace během několika týdnů vytvořily kapacitu 4.000 lůžek v 47 zařízeních po celé zemi a dopravily na místo 1.000 tun potřebného zdravotnického materiálu.

Epidemie cholery ukázala, že v pomoci obyvatelům Haiti je třeba pokračovat. Lékaři bez hranic tu zůstávají i nadále a své aktivity přizpůsobují dlouhodobým potřebám.

 

Keňa

Projekt: Zdravotnická pomoc v uprchlickém táboře Dagahaley

Místo: Dadáb
Částka: 1 900 000 Kč z grantu MZV ČR

Uprchlické tábory v Dadábu na východě Keni, kde somálští uprchlíci hledají útočiště již 20 let, jsou přeplněné k prasknutí. Původně zbudované pro 90.000 lidí v roce 2010 hostily již přes 300.000 lidí a další tisíce uprchlíků, kteří se již do táborů nevešli, se musely usazovat v poušti za jejich hranicemi, bez zázemí a dostatečné pomoci. V roce 2011 pak počet obyvatel táborů začal růst ještě rychleji a v polovině roku se přiblížil hranici 400.000. Do konce roku 2011 se pak očekává nárůst až na úroveň půl milionu obyvatel.

Uprchlický komplex v Dadábu je tvořen tábory Hagadera, Ifo a Dagahaley. Právě v táboře Dagahaley jsou Lékaři bez hranic od roku 2009 jediným poskytovatelem zdravotní péče pro jeho 113.000 obyvatel. Lékaři bez hranic se soustředí na poskytování primární a sekundární zdravotní péče uprchlíkům, hostitelské komunitě i neregistrovaným uprchlíkům mimo hranice tábora, péči o matku a dítě, léčbu podvýživy, psychologickou pomoc, zdravotnickou osvětu a zkvalitňování hygienických podmínek.

V roce 2010 zde Lékaři bez hranic provozovali 110lůžkovou nemocnici a 4 zdravotnická stanoviště rozmístěná po táboře, jejichž prostřednictvím zdravotnické týmy vykonaly přes 116.000 konzultací a do nemocnice přijaly celkem 9.608 lidí, z toho 3.236 dětí mladších 5 let. Ve výživovém centru přijali Lékaři bez hranic do intenzivní léčby 874 vážně podvyživených dětí, zatímco dalších 2.721 se léčilo ambulantně a 56.841 bylo zařazeno do preventivního programu distribuce potravinových doplňků.

V červenci pak Lékaři bez hranic podepsali dohodu s UNHCR, že budou zajišťovat zdravotnickou péči i v nově budovaném táboře Ifo 2 s kapacitou 80.000 obyvatel. Ačkoli sem první uprchlíci měli být přemístěni v listopadu 2010, tábor až do poloviny roku 2011 navzdory kritické situaci nebyl kvůli neshodě mezi keňskou vládou, místními komunitami a UNHCR otevřen a zůstal prázdný. V létě 2011 se pak situace v Dadábu dostala do centra pozornosti v souvislosti s dlouhodobým suchem v oblasti Afrického rohu a dramatickým rozšířením podvýživy v sousedním Somálsku a mezi přicházejícími uprchlíky.

 

Guinea

Projekt: Pediatrická péče a léčba malárie

Místo: Guéckédou & Conacry
Částka: 1 785 000 Kč

Síť zdravotnických stanovišť v zemi není dostatečná a zdravotnictví chybí personál, léky i vybavení. Lékaři bez hranic působí v hlavním městě země Conacry a ve vzdáleném regionu Guéckédou, kde poskytují především pediatrickou péči, léčbu malárie, která je hlavní příčinou dětské úmrtnosti, i léčbu HIV/AIDS.

Obyvatelé čtvrti Matam v Conacry si jen zřídka mohou dovolit vyhledat pomoc ve veřejných zdravotnických centrech, což má těžké dopady především na zdraví malých dětí a těhotných a kojících žen. Téměř polovina dětí, které umírají před prvním měsícem svého věku, nebyla nikdy v žádném zdravotnickém zařízení. Lékaři bez hranic proto spolupracují s národními úřady na implementaci pediatrických programů ve třech zdravotnických střediscích v Matamu. V roce 2010 zde týmy vykonaly 42.400 konzultací, včetně 14.200 souvisejících s malárií. Lékaři bez hranic rovněž pracují v Národním institutu dětského zdraví v Conacry, kde školí zdravotnický personál a zabezpečují bezplatnou péči a léky pro děti na neonatálních a výživových odděleních institutu. V roce 2010 bylo na zdejší neonatální oddělení přijato téměř 2.300 dětí a více než 1.000 dětí bylo přijato do výživového centra.

V Guéckédou na jihu země vzdáleném asi 700 kilometrů od Conacry onemocní malárií ročně více než čtvrtina lidí. Ačkoli moderní léčba artemisininovými lékovými kombinacemi je v Guinei již dostupná, do těchto vzdálených oblastí se dostává jen těžce. Lékaři bez hranic zde proto na konci roku 2010 zahájili projekt komunitně organizované léčby malárie a začali podporovat pohotovostní a pediatrické oddělení v místní nemocnici, stejně jako 15 dalších zdravotnických středisek. Komunitní pracovníci distribuují moskytiéry, provádějí osvětové kampaně a provádějí včasné testy, aby se nemocní mohli léčit co nejdříve. V posledním čtvrtletí roku 2010 zde Lékaři bez hranic vykonali více než 9.700 konzultací, při nichž diagnostikovali přes 5.800 případů malárie.

 

Kyrgyzstán

Projekt: Léčba tuberkulózy ve vězeňství

Místo: Kyrgyzstán
Částka: 1 600 000 Kč

Lékaři bez hranic léčí tuberkulózu v Kyrgyzstánu od roku 2005, a to především kvůli vysokému výskytu této nebezpečné nemoci ve věznicích a jejímu dalšímu šíření do společnosti. Kolem dvou třetin infekčních pacientů přitom trpí rezistentní formou tuberkulózy, která je odolná vůči běžně užívaným lékům a jejíž léčba je proto mnohem obtížnější a delší.

Lékaři bez hranic se ve spolupráci s vězeňskými úřady a mezinárodními organizacemi včetně Mezinárodního výboru Červeného kříže starají o správnou diagnostiku nakažených pacientů, stejně jako náležitou a nepřerušovanou léčbu. Vzhledem k tomu, že třetina vězňů je před dokončením léčby propuštěna z vězení, je extrémně důležité zajistit dokončení léčby i po odchodu z vězení, aby se předešlo vývoji ještě nebezpečnějších forem nemoci, který při nedokončení léčby TBC hrozí.

Lékaři bez hranic se rovněž snaží prosadit národní program kontroly TBC ve vězeňském systému, který by měl zlepšit dostupnost a kvalitu léčby a omezit tak šíření nemoci a především jejích nebezpečných rezistentních forem. Při zahájení projektu v roce 2005 Lékaři bez hranic léčili kolem 700 pacientů. V roce 2010 pak přijali 230 nových TBC pacientů a celkově jich léčili 350.

 

Súdán

Projekt: Zpřístupňování zdravotní péče

Místo: Abyei
Částka: 1 275 000 Kč

Zdravotnické potřeby súdánských obyvatel jsou značné i díky špatné bezpečnostní situaci a administrativním překážkám brzdícím snahy doručit pomoc těm nejzranitelnějším. Obzvláště špatný přístup ke zdravotní péči je v Jižním Súdánu, který se letos osamostatnil. Lékaři bez hranic v Súdánu v roce 2010 reagovali hned na několik krizových situací, včetně největší epidemie kala azar za posledních osm let a ošetřování obětí násilí v Dárfúru.

Ačkoli byla před 5 lety podepsána mírová dohoda mezi vládou v Chartúmu a jihosúdánskými rebely, která ukončila brutální 22letou občanskou válku a umožnila osamostatnění Jižního Súdánu v roce 2011, násilné střety zcela neustaly. Po desetiletích násilí a nestability je navíc zdravotnický systém v Jižním Súdánu velmi chatrný a většina obyvatel nemá přístup ke zdravotní péči. Nestabilita, násilí a velké přesuny obyvatelstva usnadňují šíření různých nemocí, včetně průjmových a respiračních onemocnění, malárie, spavé nemoci, kala azar či střevních parazitů, které jsou tak častou příčinou úmrtí.

Lékaři bez hranic působí celkem v osmi státech Jižního Súdánu a v teritoriu Abyei. V roce 2010 zde uskutečnili 588.000 zdravotnických konzultací, poskytli prenatální péči pro 96.000 těhotných žen a léčili 25.900 pacientů s podvýživou. V oblasti Abyei a kolem města Agok se Lékaři bez hranic prostřednictvím svých nemocnic a mobilních klinik zaměřují na poskytování primární a sekundární zdravotní péče izolovaným populacím, ošetřují oběti násilí, léčí tuberkulózu i dětskou podvýživu a zajišťují péči o matku a dítě. V roce 2010 zde provedli téměř 50.000 ambulantních vyšetření, hospitalizovali přes 1.400 lidí, asistovali u 748 porodů a do intenzivní léčby přijali 685 vážně podvyživených dětí.

 

Čad

Projekt: Boj s epidemií spalniček

Místo: N’Djamena
Částka: 1 250
000 Kč

V roce 2010 postihly Čad nejsilnější srážky za posledních 40 let, následné záplavy zničily úrodu, zatopily studně a izolovaly od světa řadu vesnic. Tato katastrofa následovala po dlouhém období sucha v roce 2009, které vedlo k značnému poklesu zemědělské produkce. Obyvatelstvo Čadu tak muselo čelit vážné potravinové krizi a spolu s ní i několika epidemiím nebezpečných onemocnění, včetně cholery, meningitidy, spalniček a dětské podvýživy. V sahelském regionu na západě Čadu trpěla akutní podvýživou celá čtvrtina dětí mladších 5 let, zatímco na východě země pokračoval ozbrojený konflikt.

Lékaři bez hranic poskytovali pomoc v zemi v řadě projektů. Jedním z nich byl také zásah při epidemii spalniček, která na začátku roku vypukla v hlavním městě N’Djameně. Zdravotnické týmy organizace zde léčily více než 1.000 pacientů a 420 z nich hospitalizovaly. Lékaři bez hranic rovněž poskytovali léky a zdravotnické zásoby zdravotnickým střediskům, která léčila více než 2.770 pacientů. V březnu a v dubnu pak uskutečnili rozsáhlou kampaň, během níž proti tomuto život ohrožujícímu onemocnění očkovali více než 482.000 dětí.

 

Demokratická republika Kongo

Projekt: Pomoc obětem násilí a léčba spavé nemoci

Místo: Haut-Uélé
Částka: 1 250 000 Kč

Východ Demokratické republiky Kongo už více než 10 let sužuje ozbrojený konflikt, jehož následky dopadají především na civilní obyvatelstvo. Ozbrojenci vyhání lidi z vesnic, rabují a vypalují a jako válečnou zbraň používají systematické znásilňování. I v roce 2010 tak musely tisíce lidí uprchnout ze svých domovů. Zdravotnický systém v zemi je už dlouhá desetiletí zanedbaný, mateřská a dětská úmrtnost je vysoká, zatímco průměrná délka života je podle WHO nejnižší na světě.

Zdravotnické týmy Lékařů bez hranic poskytují v několika provinciích země všeobecnou i specializovanou zdravotní péči v nemocnicích, zdravotnických centrech i v mobilních klinikách. V roce 2010 v nich poskytly přes 1,2 milionu konzultací, provedly více než 10.000 chirurgických zákroků a asistovaly u 19.200 porodů. Lékaři bez hranic také léčí HIV/AIDS, tuberkulózu, choleru, krvácivé horečky, spalničky, malárii či spavou nemoc, provádějí očkovací kampaně, vedou pediatrické a výživové programy, poskytují psychologickou pomoc i specializovanou pomoc obětem znásilnění.

Mezi regiony nejhůře postižené násilím a nestabilitou, jakož i výskytem spavé nemoci jsou provincie Haut Uélé a Bas-Uélé. Počet vysídlených obyvatel zde přesahuje 264 000 a dostupnost zdravotní péče je všeobecně velmi omezená kvůli obtížnému cestování a nedostatku zdravotníků i léků. Lékaři bez hranic zde poskytují krizovou zdravotnickou pomoc už přes 10 let: zajišťují primární i sekundární zdravotní péči včetně léčby smrtelné spavé nemoci (v roce 2010 léčili 829 pacientů), pomáhají lidem vyhnaným z jejich vesnic a také obětem sexuálního násilí (v roce 2010 poskytli zde a v sousedním Severním a Jižním Kivu pomoc více než 6.000 obětí sexuálního násilí). V oblasti kolem měst Dungu, Doruma a Dingila jsou Lékaři bez hranic jedinou zdravotnickou organizací zajišťující široký rozsah zdravotnických služeb.

Pákistán

Projekt: Zdravotnická a humanitární pomoc po povodních

Místo: Pákistán
Částka: 17 777 Kč

V rámci krizové pomoci po katastrofálních povodních v Pákistánu Lékaři bez hranic využili také dary v celkové hodnotě 17 777 Kč, které dárci věnovali s výslovným přáním, aby byly využity pro pomoc v Pákistánu. Záplavy v Pákistánu v létě loňského roku postihly kolem 14 milionů lidí a Lékaři bez hranic okamžitě začali poskytovat v několika provinciích země krizovou zdravotnickou a humanitární pomoc, včetně zásobování pitnou vodou.