© Louise Annaud/MSF
14 Čvn 17 30 Led 19

Logistická podpora

Za vším, co Lékaři bez hranic dělají, stojí efektivní logistický systém. Jeho účelem je zajistit, aby naši spolupracovníci měli vždy k dispozici všechen potřebný materiál a vybavení.

Platí to jak pro krizové situace, při nichž je nutné dostat veškerý materiál do letadla během 24 hodin, tak i pro dlouhodobé programy vyžadující stabilní přísun vybavení a léků.

Připravené krizové sady

Lékaři bez hranic vyvinuli unikátní systém speciálních krizových sad, které obsahují vše potřebné pro zahájení zásahu v reakci na nejrůznější typy krizí. Krizové sady jsou předem připravené a proclené, aby je bylo možné během několika hodin naložit do letadla a odeslat na místo určení. Součástí výbavy je skladný mobilní operační sál a porodnická sada.

Toto vybavení se momentálně používá jako referenční model pro krizové humanitární organizace po celém světě. Jeho kvalita a aktuálnost se kontroluje pokaždé, když se představí nový lék nebo lékařský nástroj.

Zásobovací centra

Chceme s jistotou vědět, že můžeme na krizové situace reagovat maximálně rychle. Proto máme čtyři logistická centra v Evropě a východní Africe a k tomu sklady pohotovostního materiálu ve Střední Americe a východní Asii.

Logistická centra nakupují, testují a skladují výbavu pro naše projekty včetně vozidel, komunikačních prostředků, zdrojů napájení, zařízení pro čištění vody či potravinových doplňků.

Díky tomu je možné naložit letadlo a vyslat ho do krizové oblasti během 24 hodin.

Sbalená krizová výbava již v logistických centrech prošla celním odbavením a může tedy rovnou cestovat na místo určení. V Číně a v Dubaji kromě toho skladujeme několik tisíc stanů, provizorních přístřešků a dalších trvanlivých předmětů, které lze okamžitě využít v případě katastrofy.

Nejedná-li se o případ akutní nouze, dopravují Lékaři bez hranic většinu materiálu i léků kvůli úspoře nákladů po moři.

Pro tyto účely je důležité pečlivě monitorovat skladové zásoby a předvídat potřeby v blízké budoucnosti, aby se zboží mohlo objednat až tři měsíce předem, než bude podle očekávání zapotřebí.

Kromě toho je nutné, aby všechny léky i další vybavení prošly místním celním řízením. V hlavních městech zemí, v nichž působíme, pracují naše logistické týmy, jejichž úkolem je jednat s místními úřady, zajistit zaplacení dovozních daní a postarat se o co nejrychlejší dodávku materiálu tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.

Logistici v terénu

Logistické činnosti v projektech představují velkou část práce Lékařů bez hranic. Jsou nezbytné pro to, abychom mohli poskytovat lékařskou péči lidem, kteří ji potřebují. Logistici jsou často ti, kteří jsou na místě a první také ti, kteří opouštějí projekty jako poslední.

Naši logistici plánují a zajišťují stavbu zdravotnických center, organizují nákup a přepravu zdravotnického materiálu, řídí převoz a dodávky vakcín za nezbytných podmínek a spravují provoz dopravních prostředků a komunikačních systémů. To vše proto, aby naše projekty probíhaly hladce a efektivně, aby se náš lékařský personál mohl věnovat svým pacientům.

Téměř v každém krizovém projektu je také právě na logisticích, aby zajistili přístup obyvatel k pitné vodě a zajistili funkční latríny, systémy odpadních vod a bezpečné způsoby nakládání s odpady. Tato opatření mají za cíl zajistit ve zdravotnických zařízeních kontrolu nad infekcemi a ochránit pacienty, jejich příbuzné i zdravotnický personál. V případě, kdy se na malém prostoru shromažďuje velké množství lidí (např. v uprchlických táborech), mohou tato opatření také zabránit šíření mnoha nemocí, jako jsou průjmová onemocnění, ale také malárie, kožní infekce, Chagasova choroba nebo spavá nemoc.