14 Čvn 17 09 Říj 19

Chagasova choroba

Chagasova choroba není tak známá jako třeba malárie nebo cholera, odhaduje se, že jí trpí mezi šesti a sedmi miliony lidí (podle WHO).

V roce 2016 Lékaři bez hranic léčili na 445 pacientů trpících Chagasovou chorobou.

 

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce Chagasovou chorobou:

Chagasova choroba je parazitická choroba vyskytující se téměř výlučně v kontinentální části Latinské Ameriky. V důsledku zaoceánských cest se ale v poslední době objevuje i v USA a v Evropě.

 

Miliony lidí trpících touto nemocí (včetně těch, kteří se nakazili před desítkami let) o ní vůbec nevědí a tudíž se nikde neléčí. Neléčená Chagasova choroba se ovšem může během času rozvinout a smrtelně poškodit srdce, nervovou soustavu a trávící systém.

Lékaři bez hranic léčí pacienty s Chagasovou chorobou od roku 1999, dosud jsme se s ní setkali v Bolívii, Guatemale, Hondurasu, Mexiku, Brazílii a Nikaragui. Stávající léky a léčebné postupy jsou nicméně nedostatečné, drahé a je jich nedostatek.

Bez dostatečných zdrojů mají naše programy léčby Chagasovy choroby v Latinské Americe nejistou budoucnost.

 

Navštivte speciální web o opomíjených nemocech

Co způsobuje Chagasovu chorobu

Chagasova choroba čili Trypanosoma cruzi je parazitická choroba přenášená hmyzem, který žije ve stěnách a střechách domů z bláta a slámy, typických pro latinskoamerické venkovské oblasti a městské slumy.

Nemoc přenášejí ploštice z podčeledi Triatominae, které vylézají za potravou v nočních hodinách. Kromě toho se Chagasova nemoc podle dokumentovaných případů přenáší krevní transfúzí, transplantací orgánů, kojením a přenosem z těhotné matky na plod.

Zcela raritní je přenos nemoci nakaženým jídlem nebo pitím, i takové případy ale byly popsány.

Symptomy

Chagasova choroba má dvě stadia: akutní, krátce po nakažení, a chronické, které se vyvíjí řadu let. V obou stadiích se choroba velmi obtížně odhaluje.

V akutním stadiu – během několika týdnů od nakažení – se projevují jen mírné příznaky, které odpovídají i mnoha jiným chorobám. Symptomy se různí od bolesti různých částí těla a únavy až po horečku a zvracení.

Po odeznění akutní fáze se choroba utlumuje a mnoho let se žádné příznaky vůbec nemusí projevit.

V cca 20 - 30 % případů ovšem nemoc časem přejde do chronické formy, při níž dochází k životu nebezpečným poruchám srdce, případně trávícího systému. Dochází k nevratným poškozením srdce, jícnu a tlustého střeva. Mezi příznaky v tomto stadiu patří například zácpa, problémy s trávením, bolest břicha a obtíže při polykání.

Diagnostika

 

Diagnostika choroby není jednoduchá. Mají-li lékaři určit, zda je pacient infikován příslušným parazitem, musí provést dvě až tři krevní zkoušky. Testy jsou navíc často nedostatečně průkazné, drahé a materiálu je k dispozici málo.

Lékaři bez hranic usilují o vývoj nových diagnostických testů.

Léčba

Léčba musí začít již v akutní fázi choroby. Vyléčení pacienti se navíc mohou snadno nakazit znovu, proto je léčba účinnější v oblastech s aktivní kontrolou vektorů (vektorem je v tomto případě hmyz přenášející chorobu). Dosud byly léky účinné pouze v akutní a asymptomatické fázi.

Jen málo léků dokáže nemoc účinně léčit a samotná léčba, která se v současnosti aplikuje, navíc může být toxická. Celková doba léčení se pohybuje mezi 1 - 2 měsíci. Léky jsou podobně jako diagnostické testy nedostatečně účinné a drahé.

Lékaři bez hranic provozují programy pro léčbu Chagasovy choroby v Bolívii a Mexiku. Soustředí se při nich na preventivní opatření, osvětu a vyšetření dětí.