© Seamus Murphy/VII
14 Čvn 17 13 Pro 20

Chagasova choroba

Chagasova choroba je parazitární onemocnění, které se vyskytuje především v Latinské Americe.  Způsobuje jej prvok Trypanosoma cruzi přenášený plošticemi, kterým se někdy přezdívá líbající brouci. Odhaduje se, že nemocí trpí mezi šesti a sedmi miliony lidí (podle WHO). Protože často postihuje hlavně chudší populaci, není ji z hlediska výzkumu a vývoje diagnostických prostředků a léků věnovaná dostatečná pozornost. 

Miliony lidí trpících touto nemocí (včetně těch, kteří se nakazili před desítkami let) o ní vůbec nevědí, a tudíž se nikde neléčí.  Bez léčby se Chagasova chororba může během času rozvinout a smrtelně poškodit srdce, nervovou soustavu a trávicí systém.

Co způsobuje Chagasovu chorobu

Parazita Trypanosoma cruzi, který nemoc způsobuje, přenáší hmyz žijící ve stěnách a střechách domů z bláta a slámy typických pro latinskoamerické venkovské oblasti a městské slumy.


Jedná se o ploštice z podčeledi Triatominae, které vylézají za potravou v nočních hodinách. Tento hmyz kousne svoji obět a nakrmí se její krví, následně se vedle kousnutí vykálí. Oběť se poté pošrkábe a pomůže tím parazitovi vniknout do těla. 

Kromě toho se Chagasova nemoc podle zdokumentovaných případů přenáší krevní transfuzí, transplantací orgánů, kojením a přenosem z těhotné matky na plod. Zcela raritní je přenos nemoci nakaženým jídlem nebo pitím, ale i takové případy byly popsány.

Parazit se v těle proměňuje a vyvíjí. V počáteční akutní fázi onemocnění proniká buňkami tkání a před vstupem do krevního řečiště se množí. Po vstupu do krevního řečiště napadá ještě více buněk. 

Symptomy

Chagasova choroba má dvě stadia: akutní, krátce po nakažení, a chronické, které se rozvíjí řadu let. V obou stadiích se choroba velmi obtížně odhaluje.

V akutním stadiu – během několika týdnů od nakažení – se projevují jen mírné příznaky, které odpovídají i mnoha jiným chorobám. Symptomy se různí od bolesti různých částí těla a únavy až po horečku a zvracení.

Po odeznění akutní fáze se choroba utlumuje a mnoho let se žádné příznaky vůbec nemusí projevit.

V cca 20  30 % případů ovšem nemoc časem přejde do chronické formy, která může trvat 5 až 20 let. V této fázi dochází k nevratným poškozením srdce, jícnu a tlustého střeva. Mezi příznaky v tomto stadiu patří například zácpa, problémy s trávením, bolest břicha a obtíže při polykání.

Diagnostika

Diagnostika choroby není jednoduchá. Mají-li lékaři určit, zda je pacient infikován příslušným parazitem, musí provést dvě až tři krevní zkoušky. Testy jsou navíc často nedostatečně průkazné, drahé a materiálu je k dispozici málo.


Léčba

Léčba musí začít hned v akutní fázi choroby, neboť známé léky v pozdější chronické fázi nezabírají. Účinnost aktuálně dostupné léčby však není vysoká a může být navíc toxická.

Celková doba léčení je 60 dnů a medikamenty musí být podávány pod lékařským dohledem. Léky jsou podobně jako diagnostické testy navzdory nízké efektivitě drahé.

Prozatím neexistuje léčba pro nakažené v chronické fázi, jejichž kvalita života se společně se zdravotním stavem v důsledku nemoci postupně zhoršuje.

Zoufale chybí nové léky, které by nemoc dokázaly porazit v kratším čase a s menšími vedlejšími účinky. Pro farmaceutické firmy ovšem není výzkum a vývoj v této oblasti zajímavý, protože nemoc postihuje především chudé, kteří nepředstavují zdroj příjmu. Většina společností proto pozastvila vývoj léků na Chagasovu chorobu.

Co dělají Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic léčí pacienty s Chagasovou chorobou od roku 1999, dosud jsme se s ní setkali v Bolívii, Guatemale, Hondurasu, Mexiku, Brazílii a Nikaragui. Vedle samotné léčby se soustředíme na preventivní opatření, osvětu a vyšetření dětí.


Preventivní program Lékařů bez hranic v Bolívii.

Bez dostatečných zdrojů mají naše programy léčby Chagasovy choroby v Latinské Americe nejistou budoucnost. Dlouhodobě proto vyzýváme k výzkumu a vývoji nových léků a diagnostických prostředků.