14 Čvn 17 30 Říj 18

Spavá nemoc

Africká trypanosomiáza neboli spavá nemoc je parazitická infekční choroba vyskytující se v subsaharské Africe. Přenáší ji moucha tse-tse.

V roce 2017 přijali Lékaři bez hranic k léčbě 90 pacientů se spavou nemocí.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce spavou nemocí:

Spavá nemoc, odborně africká forma trypanosomiázy, je parazitická infekční choroba přenášená mouchami tse-tse. Tyto mouchy se vyskytují ve 36 zemích subsaharské Afriky. Infekce zasahuje centrální nervovou soustavu a způsobuje závažné neurologické poruchy. Bez léčby je spavá nemoc smrtelná.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), způsobuje více než 95 % případů spavé nemoci parazit Trypanosoma brucei gambiense, který se vyskytuje v západní a střední Africe. Ve zbytku případů je původcem Trypanosoma brucei rhodesiense vyskytující se na východě a jihu kontinentu. 74 % všech případů je hlášeno z území Demokratické republiky Kongo.

V roce 2017 bylo Světové zdravotnické organizace hlášeno pouze 1 447 případů spavé nemoci, pro srovnání v roce 2016 to bylo 2 184 a v roce 2009 ještě okolo 10 000 onemocnění. Tyto údaje potvrzují trvalé snižování počtu nových případů spavé nemoci.

Navštivte speciální web věnovaný opomíjeným nemocem

Co způsobuje spavou nemoc

Parazit způsobující spavou nemoc se do lidského těla dostává prostřednictvím infikovaných much tse-tse, které se množí v teplých a vlhkých oblastech. Obývají rozlehlé savany subsaharské Afriky a často přicházejí do kontaktu s lidmi, dobytkem a divoce žijící faunou. Ti všichni působí jako hostitelé parazitů Trypanosoma.

Symptomy spavé nemoci

První fáze spavé nemoci se projevuje obecnými příznaky – horečkou, bolestí hlavy, slabostí, podrážděnou kůží či bolestí v kloubech. V tomto stadiu se nemoc snadno léčí, ale obtížně diagnostikuje. Nedojde-li k léčbě, napadne parazit centrální nervovou soustavu nakaženého člověka a nemoc přejde do druhé fáze.

Druhé stadium má již specifické příznaky – zmatenost, násilné chování nebo křeče. Podle dalšího symptomu získala choroba jméno – nemocní často nejsou schopni normálně spát v noci, zato ve dne je spánek přemáhá.

Diagnostika spavé nemoci

Jak už bylo řečeno, před vypuknutím druhého stadia se spavá nemoc obtížně diagnostikuje, protože se projevuje jen obecnými příznaky.

Po objevení parazita je nutno provést bolestivou lumbální punkci kvůli vyšetření mozkomíšního moku pacienta.

Z tohoto vyšetření lze určit aktuální stadium choroby a rozhodnout o nejvhodnějším způsobu léčby.

Léčba spavé nemoci

Způsob léčby závisí především na aktuálním stadiu nemoci.

Léky podávané v první fázi se vyznačují nižší toxicitou a snadněji se aplikují. K úspěšné léčbě druhého stadia je nicméně zapotřebí lék, který může překročit hemato-encefalickou bariéru. WHO v současné době doporučuje kombinaci nifurtimoxu a eflornithinu (NECT).

Tato kombinace je mnohem bezpečnější než lék jménem melarsoprol, který se k léčbě spavé nemoci používal dříve. Melarsoprol pochází z roku 1949 a pacienti ho často popisovali jako „oheň v žilách“. Na komplikace v důsledku použití tohoto toxického léku umíralo 5 - 20 % nemocných. V současné době probíhají klinické zkoušky nových molekul, a tudíž existuje naděje na vývoj bezpečného a efektivního léku pro obě stadia nemoci. Nový lék by bylo možné podávat perorálně.

V současné době Lékaři bez hranic odpovídají za dodávku a distribuci veškerých léků proti spavé nemoci, které se na světě používají. Pro náš boj se spavou nemocí je klíčová hlavně prevence, např. kontrola vektorů (přenašečů nemoci). Rozsáhlá plošná vyšetření nicméně vyžadují značné lidské i materiální zdroje.