© Julie Remy
14 Čvn 17 27 Led 21

Literatura o Lékařích bez hranic

Chcete se o Lékařích bez hranic dozvědět více? Pak vám doporučujeme následující knihy.

Najdete v nich vše, co je o nás dobré vědět, od osobních příběhů přes akademické analýzy až po vzdělávací příručky a fotografické publikace, a to jak v češtině, tak v dalších jazycích.


Přečtěte si česky

Africká zima (2017)

Tomáš Šebek

ISBN: 978-80-7432-863-3

„Tak mám tu malárii, nebo nemám?“
Toto je autentická zpověď z Jižního Súdánu, nejmladšího státu světa, jehož území už celá desetiletí sužují ozbrojené konflikty. Na začátku roku 2017, kdy zemi navíc zasáhla vlna kritického nedostatku potravin, se do míst, kde se až příliš daří infekčním a tropickým nemocem, vydal na misi Lékařů bez hranic chirurg Tomáš Šebek. Po zkušenostech s úrazovou chirurgií z kolébky vúdú na Haiti a válečnou medicínou v severním Afghánistánu se spolu s kolegy ocitl v prostředí, kde má tradiční léčitel a jeho alternativní přístup k pacientovi daleko větší respekt než lékař vzdělaný na Západě. Proti fixaci zlomenin papírem anebo poléváním vařící vodou může reputaci chirurgického týmu v očích místních pozvednout snad jen tím, že v absolutní pustině obklopující nemocnici v Agoku provede první operaci mozku dospívajícího Jihosúdánce. Zápisky Tomáše Šebka, doprovázené strhujícími fotografiemi, představují jedinečný pohled na místa, o nichž se z veřejných médií nedozvíte.

____________________________________________________________________________________________________

Mise Afghánistán: Český chirurg v zemi lovců draků (2015)
Tomáš Šebek

ISBN: 978-80-7432-656-1

"Desetiletý Rahmudin přišel s proraženou lebkou. Nevěřil jsem, že se kdy probudí z kómatu. A po operaci ten malej syčák chodí!" Tomáš Šebek byl v Afghánistánu dvakrát, v roce 2013 a 2015, pokaždé s Lékaři bez hranic. Mezi zákroky, při nichž operoval těžce zraněné z bojů i léčil docela "běžné" úrazy, fotil a psal. Výsledkem je soubor záznamů, které zaujmou nejen autentickou a syrovou výpovědí, ale i neotřelým pohledem na život v pusté hornaté krajině. Šebkovo vyprávění je osobité a mnohdy humorné. Je to nepatetické svědectví lékaře a přítele Afghánců, jejichž zemi už několik desetiletí sužují teror a válečné konflikty. Koupí této knihy podpoříte organizaci Lékaři bez hranic.

Misi Afghánistán si můžete pořídit také jako audioknihu.


Tichý dech (2013)
Jan Trachta

ISBN: 978-80-7432-313-3

Kniha Tichý dech přináší svědectví mladého českého chirurga z afrického Konga a z Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři ihned po ničivém zemětřesení. Zároveň jde o velmi osobní výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení. Brzy byl ale konfrontován nejen se všudypřítomným utrpením mnohdy končícím zbytečnou smrtí, ale i s neznalostí a neochotou některých tamních lékařů a sester.

Dramatická líčení náročných operací na africkém venkově a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel.

Vítěz Magnesia Litera 2014 v kategorii Objev roku


Mise Haiti - 5 měsíců s Lékaři bez hranic (2013)
Tomáš Šebek

ISBN: 978-80-204-3228-5

Z původních deníků publikovaných formou on-line blogu poskládal český chirurg Tomáš Šebek knihu, jejíž čtenářské ohlasy a pozitivní kritika přišly dříve, než byla vydána. Téměř každodenní zpravodajství z druhého konce světa bavilo autorovy přátele a kamarády doma v České republice. V reakci na ohlasy čtenářů vznikl nadčasový příběh ze dvou misí Lékařů bez hranic na Haiti z let 2010 a 2012.

Kniha je psána uvolněným stylem, který na jednu stranu popisuje reálie humanitární mise po ničivém zemětřesení a práci Lékařů bez hranic v zemi, kde je doktorů jako šafránu, z druhé strany však odlehčenou formou a někdy až naturalisticky přibližuje čtenáři každodenní život v projektu, který je na hony vzdálený životnímu standardu, na jaký jsme v Evropě zvyklí.


Jeruzalém (Chroniques De Jérusalem, 2012)
Guy Delisle
ISBN: 978-80-7461-301-2

Jeruzalém je cestovní deník a současně memoár, v němž Guy Delisle vzpomíná na svůj pobyt ve městě, na dalších místech v Izraeli a také na okupovaném Západním břehu, kde žil se svými dvěma dětmi a partnerkou Nadège, logističkou Lékařů bez hranic.

„Ze všech Delisleových prací je Jeruzalém nejrozsáhlejší a nejpovedenější. Nebýt něj, nikdy se možná nedovíme, jak se na podobném místě skutečně žije, a nemohli bychom si udělat představu, koho všeho tam můžeme potkat. Má jasný zrak a dobré srdce – z běžných věcí, které se mu odehrávají před očima, dokáže udělat umění.“ (Hayley Campbell, New Statesman )


Barma – Na cestách s Lékaři bez hranic po Myanmaru (Chroniques Birmanes, 2011)
Guy Delisle 
ISBN: 978-80-7381-991-0

Obrazový román, v němž Delisle popisuje rok strávený po boku své manželky v Barmě, kde pracovala jako logistička Lékařů bez hranic. Soustředí se hlavně na osobní vzpomínky, přesto jde o fascinující knihu, z níž se dozvíte mnohé o minulém i současném působení Lékařů bez hranic v této asijské zemi a o každodenním životě našich tamějších pracovníků. Zábavný příběh se výborně čte, aniž by situaci (včetně detailů) zjednodušoval či zplošťoval.


Fotograf (Le Photographe, 2009)
Didier Lefevre a Emmanuel Guibert
ISBN: 978-80-87596-11-1

V roce 1986 ničila Afghánistán válka se Sovětským svazem. Kniha na pomezí fotodeníku a obrazového románu vypráví o namáhavém a nebezpečném způsobu, kterým zemi autor-fotograf projel coby doprovodný člen mise Lékařů bez hranic. Fotografie Didiera Lefevra a kresby Emmanuela Guiberta dávají dohromady poutavý příběh, v němž hrají hlavní roli stateční muži a ženy rozhodnutí pomoci obětem války.


Cizojazyčné knihy

Všeobecná literatura

Band-aid for a Broken Leg: Being a Doctor with No Borders (and Other Ways to Stay Single) (2013)
Damien Brown

ISBN: 978-1743313770

Když Damien Brown vyráží na první misi s Lékaři bez hranic do Afriky, myslí si, že je připravený na všechno. Ještě netuší, že se ocitne na samotě s hliněnými chatrčemi, zcela izolované od civilizace, zato obklopené minovými poli. Nemocnice, v níž má být jediným lékařem, je plná podvyživených dětí, a panují v ní podmínky, jaké Damien ještě v životě neviděl. A hned na první směně ho čeká ostrá hádka s místními zdravotníky – veterány angolské války, kteří jsou oproti němu dvojnásob staří a navíc neumějí anglicky.

Kniha, z jejíchž řádků dýchá vřelost a empatie, je soucitným, hluboce upřímným a často humorným vyprávěním o životě v první lékařské linii v Angole, Mosambiku a Jižním Súdánu. Zároveň se jedná o dojemnou poklonu lékařským humanitárním organizacím a jejich pozoruhodným, byť často excentrickým pracovníkům.


Humanitarian Negotiations Revealed (2011)
Claire Magone (ed.)

ISBN: 978-1849041638

Ať již jde o kohokoli – od mezinárodních nevládních organizací po agentury OSN, od dárců po pozorovatele – na jednom se všichni shodnou: v údajném „střetu civilizací“ se „humanitární prostor“ výrazně zmenšuje. Jinými slovy: svobodu jednání a projevu humanitárních pracovníků nabourává radikalizace současných konfliktů a rostoucí moc států nad těmi, kdo přicházejí s nabídkou pomoci.

Účelem publikace je prozkoumat pravdivost výše uvedených tvrzení analýzou událostí, které se s Lékaři bez hranic pojí od roku 2003 (kdy naše organizace publikovala první obecnou práci na téma humanitárních akcí a vztahů k vládám různých zemí). Kniha se zabývá vývojem humanitárních cílů, překážkami, které brání jejich dosahování, a politickými opatřeními, která tyto překážky odstraňují (nebo také nikoli).


Writing on the Edge: Great Contemporary Writers on the Front Line of Crisis (2010)
Tom Craig
ISBN: 978-0847832910

Důležitá kniha pro každého, koho zajímají globální problémy. Dvanáct esejů zavede čtenáře do různých zemí, kde panuje krizová situace. Známý a oceňovaný spisovatel Martin Amis zblízka sledoval násilí gangů v Kolumbii, autorka bestsellerů Tracy Chevalier se zaměřila na zneužívání žen ve východoafrickém Burundi, oscarový herec Daniel Day-Lewis píše o setkání s dětmi z válkou zmítané Palestiny a držitel prestižní ceny Booker Prize DBC Pierre se zabývá neobvykle vysokým výskytem duševních chorob v Arménii.

Slavného fotografa Toma Craiga Lékaři bez hranic požádali, aby publikaci doprovodil snímky autorů v problematických oblastech, o nichž píšou. Jeho působivé fotografie posilují soucitné vyznění knihy a zároveň ukazují, jak se krásné lidství stává obětí tragédie.


Hope in Hell: Inside the World of Médecins Sans Frontières (2010)
Dan Bortolotti 

ISBN: 978-1554076345

Sbírka rozhovorů s lékaři, zdravotními sestrami a dalšími pracovníky Lékařů bez hranic, a k tomu spousta fotografií. Bortolotti oslovil dobrovolníky pracující pro Lékaře bez hranic od Angoly po Afghánistán a dal dohromady velmi podrobný obraz naší nedávné i současné práce po celém světě. Zároveň se dozvíte, v čem spočívá činnost našich dobrovolníků.


Six Months in Sudan: A Young Doctor in a War-torn Village (2010)
James Maskalyk 

ISBN: 978-1847672766

Osobní vzpomínky, původně zápisky z Maskalykova blogu, který si vedl jako pohotovostní lékař v Abyei v Súdánu. Z deníkové formy vyplývá i bezprostřední charakter knihy – najdete zde autentické přepisy rozhovorů s místními obyvateli i podrobný a upřímný popis každodenní lékařovy práce. Příběh se dá číst jako živý a barvitý popis života v Súdánu, ale také jako naléhavý apel k humanitární činnosti.


An Imperfect Offering: Dispatches from the Medical Frontline (2009)
James Orbinski
ISBN: 978-1846041020

Někdejší mezinárodní prezident Lékařů bez hranic velmi poutavým způsobem představuje organizaci i její práci. Vypráví se tu o autorově „humanitárním prozření“ i o jeho prvních zkušenostech coby lékaře na misi, zároveň jde ovšem o barvitý a podrobný popis historie Lékařů bez hranic, hlavních kampaní i problémů, s nimiž se organizace potýká.

Závěrečná část knihy se zabývá potřebou zlepšit dostupnost léků v rozvojových zemích a zdůrazňuje specifické postavení Lékařů bez hranic, kteří jsou politicky nezávislou silou působící na veřejné mínění a současně humanitární organizací.

Orbinského příběh zasvěceně a poutavě mísí osobní vzpomínky s obecnými postřehy. Autor popisuje svou práci v konfliktních oblastech, v uprchlických táborech či v místech zasažených přírodními katastrofami, a ukazuje, jak široký a hluboký záběr činnost Lékařů bez hranic má. Místo tu najdou veselé historky o spolupracovnících a přátelích i rozbor problémů, s nimiž se organizace potýká. Je to zábavné a zároveň velmi podmanivé čtení.


Heart of Darfur (2008)
Lisa French Blaker
ISBN: 978-0340952313

Lisa French Blaker pracovala pro Lékaře bez hranic jako zdravotní sestra v Dárfúru od září 2005 do léta 2006. Ve svých vzpomínkách vypráví o práci, která je nepochybně obtížná, frustrující a často se jeví jako zcela nemožná. Přesto o ní autorka dokáže psát s humorem a nadějí, takže se její příběh vyznačuje vřelou lidskostí. Lisa Blaker zároveň popisuje svou práci porodní asistentky, takže kniha nabízí znalecký pohled na problematiku ženských práv a zdravotních otázek v prostředí války a náboženské kontroly.


Rebel Without Borders (2008)
Marc Vachon 
ISBN: 978-1550227864

Drsný tón, který Marc Vachon pro své vyprávění zvolil, je u příběhu s humanitární tematikou dost nezvyklý, jenže on vždycky vedl nekonvenční život. Vyrůstal dosti divoce v pěstounských rodinách kolem Montrealu, v mládí se zapletl s motorkářskými gangy, šňupal i prodával kokain. Pak se mu povedlo z tohoto prostředí uniknout a začít znovu. Pracoval na stavbách a nakonec se stal terénním logistikem Lékařů bez hranic.

Kniha je ryze osobním příběhem – Vachon je stále horká hlava a jeho vztah s Lékaři bez hranic nebyl zrovna jednoduchý. Často píše o tom, jak se mu věci při práci v konfliktních oblastech nedařily. Díky otevřenému a upřímnému opisu jeho chyb se ale čtenáři dozvědí, jak těžkou práci naši dobrovolníci mají a jakou osobní daň si tato činnost často vybírá. Vachon tak velmi působivě vypráví například o tom, jak dění ve Rwandě a Demokratické republice Kongo ovlivnilo jeho víru v humanismus i jeho osobně.


A Bed for the Night: Humanitarianism in Crisis (2002)
David Rieff
ISBN: 978-0099597919

Aktuální a kontroverzní kniha ukazuje, jak často bývají humanitární organizace, které se v čím dál tím násilnějším a nebezpečnějším světě pokoušejí pomoci potřebným, zrazovány a zneužívány. Čím dál častěji tak ztrácejí ze zřetele hlavní účel své činnosti.

Rieff se při psaní opřel o své zkušenosti z válečných oblastí celého světa – z Bosny, Rwandy, Konga, Kosova, Súdánu a nejnověji Afghánistánu. Popisuje práci humanitárních pracovníků v terénu a také rostoucí rozpor mezi jejich vznešenými plány a reálnými možnostmi, jak zbavit místní obyvatelstvo utrpení. Autor pátral po původních ideálech velkých humanitárních organizací (Mezinárodní výbor Červeného kříže,Lékaři bez hranic, CARE apod.) a všímá si, kolik z nich se odchýlilo od původních zásad neutrality (díky nimž získaly přístup k obětem) a přešlo k apelům na mezinárodní společenství, aby účinně zabránilo občanským válkám a etnickým čistkám.


Fotografické publikace

The Cardboard House: MSF - 25 Years on Aids (2002)
Larry Towell
ISBN: 978-1904563716

Svými černobílými snímky vypráví Towell příběhy lidí, které společnost odvrhla a oni žijí v bídě a zoufalství. Jejich situaci ještě zhoršuje epidemie HIV/AIDS

Kniha je oslavou práce Lékařů bez hranic i lidí, jimž organizace pomohla.


Touched by Fire: Doctors Without Borders in a Third World Crisis (1998)
Greg Locke 
ISBN: 978-0771053054

Na podzim 1996 odjeli Elliot Leyton a Greg Locke do Rwandy. Tam zjistili, že rovnýma nohama spadli do humanitární katastrofy obřích rozměrů. Statisíce lidí byly v pohybu. Za nimi se pohybovaly ozbrojené jednotky a nepřátelské armády. Každým dnem hrozily obří hladomory, rozsáhlé epidemie či vypuknutí občanské války nebo vlny násilí.

Dva Kanaďané – mezinárodně uznávaný expert na psychologii zabíjení a zkušený fotoreportér – měli jedinečnou možnost sledovat Lékaře bez hranic v akci v době, kdy hladina stresu dosáhla astronomických hodnot, zato stav zdrojů se blížil nule.


Knihy pro mladé čtenáře

Healing our World (2008)
David Morley 
ISBN: 978-1554550500

„Když kamarádům doma vyprávím o misích s Lékaři bez hranic, říkají mi, že je to asi pěkně depresivní zážitek. Jenže to není pravda. Práce s touhle organizací mi dává možnost pomáhat k lepšímu životu lidem, kteří trpí a potřebují lékařskou pomoc.“

„Naši dobrovolníci nemusí jen bezmocně sedět a lámat si hlavu, co by se asi tak dalo dělat. Svou činnost máme ve svých rukou.“ David Morley čerpal při líčení své sedmileté práce s Lékaři bez hranic z vlastních deníků, kromě toho ovšem podrobně popisuje práci i historii organizace.


Refugee Camp: Surviving the War in Sudan - Carbino's Story (2006)
David Dalton a Lékaři bez hranic 
ISBN: 978-1860078248

Mladí lidé žijící v drsných podmínkách vyprávějí vlastními slovy své dojemné příběhy. To doplňují faktické údaje, časové osy, statistiky a zprávy vlád i humanitárních organizací.