14 Čvn 17 06 Úno 20

Uprchlíci a vysídlení

V současnosti je na celém světě 70,8 milionu lidí na útěku před konfliktem či pronásledováním. Z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nejsou už ve svých domovech v bezpečí a jejich vlády jim neposkytují dostatečnou ochranu.

Lékaři bez hranic poskytují humanitární a zdravotnickou pomoc uprchlíkům a vnitřně vysídleným obyvatelům po celém světě. Snažíme se zajistit vše, co tyto zranitelné skupiny lidi potřebují – od zdravotní péče a psychologické pomoci přes hygienu a sanitaci až po životně důležitou výživu. V uprchlických táborech budujeme nemocnice, pomáháme ženám zajistit bezpečný porod, očkujeme děti, abychom předešli vypuknutí epidemií, a zabezpečujeme přístup ke zdrojům pitné vody.

Uprchlíci

Uprchlíci jsou chráněni mezinárodním právem. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) má za úkol zabezpečit, aby každý uprchlík mohl uplatnit právo požádat o azyl, právo obdržet pomoc – stravu, bezpečné útočiště, zdravotní péči – právo na poskytnutí ochrany před násilím a na dlouhodobé řešení své situace.

  • To se týká zhruba 25,9 milionu uprchlíků.
  • Více jak polovinu (52 procent) tvoří lidé mladší 18 let.
  • Po celém světě je odhadem 3,5 milionu žadatelů o azyl, jejichž žádost prozatím nebyla vyřešena.
  • Zhruba 80 procent všech uprchlíků hostí nízkopříjmové země.
  • Nejvíce uprchlíků vzhledem k počtu obyvatel hostí Libanon, kde je uprchlíkem každý šestý obyvatel.

Poslechněte si

Spolupracovnice Lékařů bez hranic, dětská lékařka Mariana Durilová, popisuje své zkušenosti s prací s uprchlíky v Etiopii.

Vnitřně vysídlení obyvatelé

Vnitřně vysídlení obyvatelé utíkají ze svých domovů, ale nepřekračují přitom hranice vlastní země. Přestože mají stejné důvody k útěku jako uprchlíci (ozbrojené konflikty, porušování lidských práv, přírodní katastrofy), nejsou za ně formálně považováni. Z hlediska mezinárodního práva nese odpovědnost za dodržování práv vnitřně vysídlených osob stát, jehož jsou občany. Ten však často není kvůli konfliktům, násilí, nefungující či nedostatečné infrastruktuře schopen své občany ochránit. V některých případech jsou navíc právě státní orgány příčinou útěku.

  • Dnes je po celém světě 40 milionů vnitřně vysídlených obyvatel. 
  • Nejvíce vnitřně vysdílených je v Kolumbii - celkem 7,7 milionu. Druhý nejvyšší počet vnitřně vysídlených žije v Sýrii - celkem 6.3 milionu.

Navzdory tomu, že mezinárodní právo apeluje na ochranu civilistů během konfliktů, útoky na ženy a děti jsou často součástí strategie bojovníků.

I když existují programy poskytující chirurgickou a další péči těmto obětem, převážná většina z nich nedostane péči, kterou potřebuje, protože žijí v oblastech, kde se systém lékařské péče zhroutil a kde je i pro nezávislé humanitární organizace příliš nebezpečné působit.

---

(Všechny číselné údaje vychází ze zprávy UNHCR Global Trends 2017.)