© Brendan Bannon

Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.

Poznámka: Tyto pozice jsou v současnosti limitované/méně dostupné.

Pracovní náplň zdravotního personálu na misi se značně liší od poměrů v České republice nebo na Slovensku. Základní péči v postižených oblastech často přebírá místní personál či rodinní příslušníci. Mezinárodní zdravotnický personál je tedy zodpovědný za školení a rekvalifikaci lokálních spolupracovníků a pomocných sil. Další úkoly představuje realizace očkovacích programů, poradenství pro matku a dítě, organizace nemocnic a hygienických opatření, péče o sklad léčiv, organizace center pro výživu, vedení statistik, personální management a kontakt s místními úřady. Instrumentářky mají vlastní pracovní náplň.

Požadavky:

  • Diplom v oboru a dva roky praxe po ukončení studia. 
  • Absolvování kurzu tropické medicíny nebo další dodatečné poznatky (epidemiologie, výživa, TBC, HIV/AIDS, intenzivní medicína, anesteziologie atd.)
  • Současná či nedávná klinická praxe
  • Možnost účasti na misi v délce 6-9 měsíců
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
V současné době hledáme zejména zdravotní sestry s dobrou francouzštinou. Uchazeči hovořící pouze anglicky se mohou hlásit rovněž, pokud ale umíte francouzsky na takové úrovni, že to umožní nasazení na frankofonní misi, například v Demokratické republice Kongo, Čadu nebo Středoafrické republice, výrazně se zvýší vaše šance na přijetí. Velmi vítáme také znalost arabštiny.
 

Chcete se stát zdravotní sestrou bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.

Přidejte se do naší komunity spřátelených lékařů a dostávejte pravidelné informace o misích a práci Lékařů bez hranic.

 

České a slovenské zdravotní sestry

Martina Jurigová

Jitka Kosíková

 
Co o spolupráci s Lékaři bez hranic říká zdravotní sestra Martina Jurigová? Podívejte se na video: