© Brendan Bannon

Všeobecná sestra 

Pokud jde o počet, tvoří všeobecné sestry jednu z největších skupin dobrovolníků Lékařů bez hranic. Všeobecná sestra může pracovat v projektu soustředěném na primární péči, programu zaměřeném na výživu, nebo v rámci vakcinační kampaně nebo reakce na epidemii. Prvotní role je manažerská. Může sahat od vedení týmu, aktivní pomoci, po řízení oddělení nebo kliniky. 

 

Vaše práce 

Základní péči o pacienta ve většině projektů přebírají rodinní příslušníci a ošetřovatelé. Vaším hlavním úkolem bude proto samotné školení a vedení (lokálního) týmu sester a komunitních zdravotníků (tým tvoří zpravidla kolem 10 až 40 sester). 

Mezi vaše úkoly může patřit: 

 • vedení pravidelných setkání týmu, tvorba respektujícího pracovního prostředí, posilování interdisciplinární a mezioborové spolupráce, 
 • příprava měsíčních rozpisů služeb, 
 • vyhodnocování vzdělávacích potřeb a organizace příslušných školení, 
 • dohled nad zaváděním nových standardů a protokolů v souladu s cílem projektu, aby byla zajištěna požadovaná kvalita péče, 
 • budování a udržování sítě komunitních zdravotníků kvůli zlepšení přístupu ke komunitám, 
 • podpora týmu HR při náboru, hodnocení a rozvoji členů týmu, 
 • nedílnou součástí vaší role je sběr, analýza a reportování dat, 
 • plánování potřeby zdravotnických potřeb a správa lékařských zásob. 
 

Požadavky 

 • Platné oprávnění k výkonu práce všeobecné sestry (diplom nebo univerzitní titul dle odborné způsobilosti k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 § 5 Sb.) 
 • Přinejmenším dvouletá zkušenost s prací všeobecné sestry, a to z doby po dokončení studia 
 • Zásadní je zkušenost s vedením týmu (jeho školením a dohledem nad ním) 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 • Dobrá znalost angličtiny A TAKÉ francouzštiny (nebo jiného cizího jazyka: španělština, portugalština, arabština, ruština)  
 

Výhodou 

 • V některých regionech je nezbytná znalost tropické medicíny, péče o veřejné zdraví či infekčních nemocí. Doporučujeme tedy zúčastnit se kurzu tropické medicíny. 
 • Výhodou může být také relevantní pracovní zkušenost v jedné z těchto oblastí nebo pracovní zkušenost z prostředí s omezenými zdroji. 
 • Výhodou je přímá zkušenost s kteroukoliv z následujících položek: intenzivní péče, pohotovost, dětské lékařství, porodnictví, infekční nemoci, HIV/AIDS, programy aktivní pomoci. 


 

Sálová sestra 

Sálové sestry musejí během misí často pracovat s nejprostším technickým vybavením a v náročných podmínkách. Nezbytné jsou co nejrozmanitější zkušenosti z praxe. 

Většinu chirurgie v rámci projektů Lékařů bez hranic tvoří akutní chirurgické zákroky, často v prostředí ozbrojených konfliktů nebo přírodních katastrof. Nejčastěji jde o zranění nebo pohotovostní porodnické zákroky. 

Vaše práce 

Jako sálová sestra Lékařů bez hranic budete mít na starosti především organizaci a provádění veškerých činností sestry spojených s operačními sály, a to v souladu se zdravotními protokoly organizace, všeobecnými hygienickými standardy a ve spolupráci s chirurgem a anesteziologem, aby byl zajištěn hladký průběh operačních činností (předoperační, operační a pooperační péče) poskytovaných pacientům. 

Vaším úkolem bude zajistit: 

 • přípravu operačního sálu, 
 • přijetí pacienta na operační sál a jeho/její přípravu na chirurgický zákrok, 
 • instrumentaci během chirurgického zákroku, 
 • převoz pacienta na dospávací pokoj a dohled nad všemi pooperačními činnostmi, 
 • neustálé dodržování protokolů v oblasti hygieny, sterilizace, asepse a dezinfekce, 
 • školení místních členů týmu, pomocných sester a uklízeček a dohled nad nimi, 
 • efektivní využívání materiálních zdrojů, 
 • sběr a reportování dat. 
 

Požadavky 

 • Platné oprávnění k výkonu práce sálové sestry (diplom nebo univerzitní titul) 
 • Přinejmenším dvouletá zkušenost s prací sálové sestry, a to z doby po dokončení studia 
 • Zásadní je zkušenost s vedením týmu 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň na 3 až 6 měsíců 
 • Dobrá znalost angličtiny A TAKÉ francouzštiny (nebo jiného cizího jazyka) 
 

Výhodou 

 • Zkušenost s všeobecnou chirurgií, traumaty, ortopedickými a/nebo porodnickými zákroky 
 • Ochota pracovat ve vysoce nestabilním prostředí jako jsou ozbrojené konflikty nebo přírodní katastrofy 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 
 
 

Chcete se stát zdravotní sestrou bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.

Přidejte se do naší komunity spřátelených lékařů a dostávejte pravidelné informace o misích a práci Lékařů bez hranic.

 

České a slovenské zdravotní sestry

Martina Jurigová

Jitka Kosíková

 
Co o spolupráci s Lékaři bez hranic říká zdravotní sestra Martina Jurigová? Podívejte se na video: