© Shiho Fukada/Panos
14 Čvn 17 09 Říj 19

Těhotenství a porody

Mnoho žen po celém světě rodí bez jakékoli lékařské pomoci, což výrazně zvyšuje riziko komplikací nebo dokonce úmrtí. K 99 % takových úmrtí dochází v rozvojových zemích. Většině případů by se přitom dalo předejít, pokud by byla k dispozici odpovídající péče.

V roce 2018 asistovali Lékaři bez hranic u 309 500 porodů včetně císařských řezů.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce tématem:

Zdravotnické týmy Lékařů bez hranic spolupracují s porodními asistentkami i místními porodními bábami, aby těhotným ženám zajistily standardní i pohotovostní porodní péči i poporodní konzultace. Zavádějí programy umožňující rychlou identifikaci porodních komplikací, což má značný význam pro prevenci úmrtí matek při porodu či po něm.

„V Sierra Leone a v mnoha jiných rozvojových zemích je porodní péče na úplně jiné úrovni než ve světě, ve kterém jsem studoval a pracoval,“ píše na svém blogu z mise v Sieře Leone britský porodník Benjamin Black.

„Předporodní péče tu téměř neexistuje – skoro nikomu nedělají vyšetření ultrazvukem, nedělá se tu ani pořádný monitoring plodu a samotné porody bývají často komplikované a opožděné.

Cílem péče je tedy zachránit matkám život, a to pokud možno bez jizvy na děloze (po císařském řezu). Nevíme totiž, kde budou rodit příště.“

Co způsobuje úmrtí matek?

Mezi nejčastější komplikace způsobující úmrtí matek (až ze 75 %) patří následující příčiny:

  • poporodní krvácení
  • infekce
  • eklampsie (těhotenské křeče)
  • komplikace při porodu
  • rizikové interrupce

Poporodní krvácení 

Po komplikovaném porodu může dojít k silnému krvácení. Jeho častou příčinou je atonie neboli ochablost dělohy, při níž nedochází ke stahům.

Krvácení je způsobeno oddělením placenty. Stahy dělohy ho za normálních okolností dokážou přirozenou cestou zastavit. Když ale z různých příčin, například vinou neúplného oddělení placenty, dojde ke zmíněné atonii dělohy, krvácení pokračuje.

Žena tak může za jedinou minutu ztratit až půl litru krve a rychle vykrvácet, pokud se krvácení nepodaří v krátké době vhodným způsobem zastavit.

 

Infekce

Během těhotenství nebo v nehygienických podmínkách při porodu může dojít k infekci rozmnožovací soustavy.

Tyto infekce mohou způsobit zánět dělohy, případně hluboký pánevní zánět, který může skončit až smrtí matky. Mezi příznaky infekce patří horečka, zimničný třas či bolest v břišní krajině.

Preeklampsie

Preeklampsie je porucha, k níž dochází v těhotenství. Charakterizuje ji vysoký krevní tlak a přítomnost proteinů v moči.

Neléčená preeklampsie může vést k eklampsii, jedné z nejčastějších příčin těhotenských úmrtí na světě.

Eklampsie pro ženu může znamenat život ohrožující potíže, například křeče, otékání, náhlý růst tělesné hmotnosti, bolesti hlavy a poruchy zraku.

Komplikace při porodu

K protrahovanému porodu (dystokii) dochází, je-li hlavička dítěte příliš velká nebo nachází-li se dítě v nezvyklé poloze zabraňující průchod novorozence porodním kanálem.

Je-li matka podvyživená nebo příliš mladá, a tudíž nemá dostatečně vyvinutou pánev, není porodní kanál často dostatečně široký, aby jím hlavička dítěte prošla.

Dystokie pak může mít za následek tzv. dlouhotrvající porod (delší než 24 hodin). Porod této délky může způsobit komplikace typu poporodního krvácení.

Rizikové interrupce

Za rizikovou je považována interrupce, kterou provádí osoba bez potřebných dovedností a znalostí, interrupce probíhající v nehygienických podmínkách či kombinace obojího.

Následkem rizikové interrupce může být infekce nebo krvácení vedoucí až k úmrtí matky.

 

Jak pomáháme?

Většině případů úmrtí těhotných žen či novopečených matek lze zabránit pomocí prevence. V těhotenství a při porodu má velký význam dostupnost zdravotní péče, aby bylo v případě komplikací možno provést potřebný zásah.

Prevence poporodního krvácení

Podmínkou prevence poporodního krvácení je odhalení rizikových faktorů během třetí doby porodní. V některých zemích Lékaři bez hranic školí místní zdravotnické pracovníky, aby dokázali včas rozpoznat varovné znaky.

Objeví-li se komplikace, lze z profylaktických důvodů podat oxytocin. Dojde-li k těžšímu krvácení, přichází na řadu i masáž dělohy, aby se z ní dostala případná krevní sraženina. Pak se podávají nitrožilní tekutiny.

Prevence infekcí

Pro prevenci infekcí rozmnožovací soustavy je nejdůležitější čistá voda a hygienické podmínky během porodu – čisté ruce, čistá podložka (např. umělohmotné prostěradlo) apod.

V některých zemích, například v Afghánistánu, zřídili Lékaři bez hranic vlastní porodnice, aby tamější matky mohly rodit v odpovídajících hygienických podmínkách.

Léčba eklampsie

Dojde-li k eklampsii, může matka během porodu trpět záchvaty vedoucími až k ohrožení života. Velmi proto záleží na přítomnosti personálu s potřebnými znalostmi a schopnostmi, stejně jako na základních lécích. Lékařské zásahy se případ od případu liší, jejich povaha do značné míry závisí na dostupnosti porodnické péče.

Lékaři bez hranic poskytují pohotovostní porodnickou péči v mnoha oblastech s omezenými zdroji. Poskytují nejrůznější léky (např. přípravky na snížení krevního tlaku) a v případě potřeby pomáhají při císařských řezech.

Pomoc při komplikovaných porodech

Na znalostech a dovednostech personálu velmi záleží i při vedení komplikovaných porodů – je zapotřebí rychle rozpoznat znamení, že je zapotřebí lékařský zásah. Při dlouhotrvajících porodech je někdy třeba podat infuzi a antibiotika.

Dále je zapotřebí včas rozpoznat nutnost císařského řezu. V některých zemích, například ve Středoafrické republice nebo v Pákistánu, máme na místě chirurgy, kteří císařské řezy provádějí.

Rizikové interrupce

Ženám trpícím komplikacemi po rizikové interrupci poskytují Lékaři bez hranic poradenství a podporu. Zároveň zájemkyním poskytujeme antikoncepci a informace o plánovaném rodičovství.