© Shiho Fukada/Panos
14 Čvn 17 08 Dub 21

Těhotenství a porody

Vážné komplikace během těhotenství či porodu mohou bez lékařské péče vést až ke smrti matky i dítěte. Každý den takto zemře průměrně 830 žen. K 99 % těchto úmrtí navíc dochází v chudých zemích. Ve většině případů se tomu dá předejít.

Péče o reproduktivní zdraví je nedílnou součástí naší práce. Pomáháme snižovat mateřskou i dětskou úmrtnost v krizích, jako jsou ozbrojené konflikty, epidemie či přírodní katastrofy, a tam, kde chybí lékařská péče. Asistujeme u statisíců porodů ročně. Poskytujeme zdravotní péči ženám během těhotenství, před porodem i po něm. Zároveň nabízíme i antikoncepci a provádíme odborné interrupce.

V roce 2019 jsme asistovali u 329 900 porodů včetně císařských řezů.

Co způsobuje úmrtí matek?

Mezi nejčastější komplikace, které mohou vést k úmrtí matek patří:

  • poporodní krvácení,
  • závažné infekce, včetně infekčních onemocnění pohlavních orgánů,
  • eklampsie (těhotenské křeče),
  • nepostupující porod,
  • nebezpečné potraty.

Pomáhejte s námi. Nakupte například porodnické stetoskopy v Nemocnici bez hranic.

PODÍVAT SE DO NEMOCNICE
 

Poporodní krvácení 

Po komplikovaném porodu může dojít k silnému krvácení. Často kvůli tomu, že děloha se už nedokáže stáhnout. Normálně kontrakce zastaví krvácení, které se objevuje po oddělení placenty od děložní stěny. Komplikace nebo neúplné oddělení placenty může způsobit neustávající krvácení. Bez rychlého lékařského zásahu hrozí, že žena vykrvácí k smrti.

Oxytocin tomu může zabránit. Pokud se objeví závažné krvácení, následuje resuscitace matky a podání dalších léků, manuální zastavení krvácení nebo operace.

 

Infekce

Během těhotenství nebo při porodu v nehygienických podmínkách může dojít k závažným infekcím. Mezi ně patří i infekce pohlavních orgánů, které mohou způsobit zánět dělohy, případně hluboký pánevní zánět, což může ohrozit život matky i dítěte. Projevují se horečkou, zimnicí či bolestmi břicha.

Pro prevenci infekcí je nejdůležitější čistá voda a hygienické podmínky během porodu. Pokud se infekce objeví, zásadní jsou včasná diagnóza a léčba vhodnými antibiotiky.


Eklampsie

Dojde-li k eklampsii, může matka během porodu trpět záchvaty vedoucími až k ohrožení života. Eklampsii předchází preeklampsie v těhotenství, kdy má žena vysoký tlak. Pokud se neléčí, vede k eklampsii. Ta způsobuje závažné potíže jako křeče, otékání, náhlý růst tělesné hmotnosti, bolesti hlavy, poruchy zraku a již zmíněné záchvaty.

Velmi proto záleží na přítomnosti zkušených zdravotníků i základních léků, jako jsou ty na snížení krevního tlaku. Lékařské zásahy se případ od případu liší, jejich povaha do značné míry závisí na dostupnosti porodnické péče.

Nepostupující porod

K nepostupujícímu porodu (dystokii) dochází, je-li hlava dítěte příliš velká nebo nachází-li se miminko v nezvyklé poloze zabraňující průchodu porodním kanálem. U podvyživených nebo příliš mladých matek není porodní kanál často dostatečně široký, aby jím hlava novorozence prošla. Pokud porod nepostupuje více než 24 hodin, dítě může zemřít a matce hrozí poporodní krvácení, porodnická píštěl či závažné infekce. Všechny mohou matku stát život.

Zvládnutí komplikovaného porodu závisí na zkušenostech zdravotníků a jejich schopnosti včas rozeznat potřebu lékařského zásahu. Může být potřeba podat infuzi a/nebo medikaci podporující porod, provést porod kleštěmi nebo vakuumextrakcí, případně císařský řezem.

Nebezpečný potrat

Za nebezpečný či rizikový potrat se považuje interrupce, kterou provádí osoba bez potřebných dovedností a znalostí, probíhající v nehygienických podmínkách, či kombinace obojího. Následkem může být infekce, sepse, poranění vnitřních orgánů nebo krvácení. Ženám hrozí dlouhodobé zdravotní následky i smrt.

Ženy, které podstoupily nebezpečné potraty, potřebují krevní transfuze kvůli těžké ztrátě krve, antibiotika k léčbě infekce a sepse, velkou reparativní operaci vnitřních orgánů nebo dokonce hysterektomii (odstranění dělohy). Pro prevenci je zásadní poskytovat služby plánovaného rodičovství, bezpečné potraty a zvýšit jejich dostupnost.