© Isabel Corthier/MSF
09 Zář 20 21 Dub 22

Nebezpečné potraty

Každoročně se podle odhadů provede po celém světě zhruba 25 milionů nebezpečných potratů. Jde o jednu z hlavních příčin úmrtí těhotných žen.

Téměř 100 % nebezpečných potratů probíhá v rozvojových zemích, což vede k nejméně 22 800 úmrtí a milionům vážných komplikací.

Potraty ukazují sociální nespravedlnost a nerovnost v plném světle. Chudé ženy, ženy tmavší barvy kůže a ženy žijící v odlehlých oblastech jsou častěji odříznuté od bezpečných způsobů ukončení těhotenství. Ženy a dívky v oblastech trpících válkou, krizí a konflikty mnohdy čelí dalším překážkám v přístupu k potratům. 

V našich projektech hledáme způsoby, jak tomuto nebezpečí předcházet.

Fakta o nebezpečných potratech

  • 1 ze 4 těhotenství na celém světě končí vyvolaným potratem
  • 7 milionů žen každý rok skončí v nemocnici kvůli komplikacím spojeným s nebezpečným potratem
  • 97 % nebezpečných potratů probíhá v rozvojových zemích

Co jsou bezpečné a nebezpečné potraty?

Interrupce se považuje za bezpečnou, pokud se provádí metodou doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je přiměřená délce těhotenství a pokud je osoba, která potrat poskytuje nebo s ním pomáhá, proškolená. Ostatní umělá přerušení těhotenství jsou považována za nebezpečná.

Rozlišujeme dvě hlavní kategorie nebezpečných potratů: „méně bezpečné“ a „nejméně bezpečné“. Méně bezpečné potraty zahrnují buď zastaralou metodu, nebo nedostatečný přístup ke správným informacím. U nejméně bezpečných potratů dochází k obojímu.

Vkládání předmětů do dělohy, požití škodlivých látek a použití vnější síly jsou všechno nebezpečné způsoby přerušení těhotenství.

Co znamená bezpečný potrat?

Bezpečný potrat lze zajistit buď léky nebo ambulantním zákrokem.

Léky vyvolaný potrat využívající tablety, které způsobí přerušení těhotenství, zahrnuje dva léky: mifepriston a misoprostol. Mifepriston blokuje progesteron, jeden z hlavních hormonů produkovaných v těhotenství, zatímco misoprostol způsobuje kontrakci dělohy a ukončuje těhotenství podobným způsobem jako samovolný potrat. Pokud mifepriston není k dispozici, lze k vyvolání potratu použít také samotný misoprostol. Misoprostol je široce dostupný po celém světě, protože se také používá k léčbě dalších komplikací těhotenství, včetně spontánního potratu a poporodního krvácení.

Léky vyvolaná interrupce je účinná z více než 95 % a je extrémně bezpečná. Pravděpodobnost komplikací je nižší než 1 %.

Ruční vakuová aspirace (Manual vacuum aspiration = MVA) je jednoduchý ambulantní postup, který zahrnuje zavedení úzké plastové trubice do dělohy a bezpečné odstranění jejího obsahu pomocí sání. Tuto metodu lze také použít k léčbě komplikací souvisejících s potraty, jako je například neúplný potrat.

Jaké jsou zdravotní důsledky nebezpečného potratu?

Pokud ženy a dívky nemají přístup k bezpečným potratům, uchylují se k nebezpečným metodám ukončení těhotenství, a to bez ohledu na zdravotní či legální problémy, které jim můžou způsobit.

Mezi hlavní komplikace ohrožující život patří silné a nekontrolované krvácení, infekce a sepse (život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí organismu na přítomnost infekce), perforace dělohy a poranění pohlavních orgánů nebo jiných vnitřních orgánů. Ženám po nebezpečném potratu také hrozí dlouhodobé zdravotní následky, jako je neplodnost, chronická bolest a emoční a psychické trauma.

Ženy, které shánějí potratové léky na černém trhu, mohou také trpět komplikacemi kvůli špatné kvalitě těchto medikamentů, nesprávnému dávkování nebo nedostatečným informacím.

Jak se léčí důsledky nebezpečných potratů?

Velká část úmrtí spojených s nebezpečnými potraty je způsobena odkládanou léčbou. V tomto prodlení hraje mnohdy velkou roli stigma související s potraty: ženy s komplikacemi se bojí vyhledat péči, protože se obávají, že je nahlásí úřadům, že s nimi budou zdravotníci zacházet špatně nebo že je uvidí někdo, koho znají.

Ženy, které podstoupily nebezpečné potraty, potřebují krevní transfuze kvůli těžké ztrátě krve, antibiotika k léčbě infekce a sepse, velkou reparativní operaci vnitřních orgánů nebo dokonce hysterektomii (odstranění dělohy).

Jaké jsou překážky v přístupu k bezpečným potratům?

Potrat je stále v mnoha zemích kriminalizován, ačkoli téměř všechny země mají stanovené výjimky pro záchranu života ženy. Právní rámce týkající se potratů jsou složité a pro pacienty a poskytovatele lékařské péče může být obtížné se v nich zorientovat.

Zákonná omezení jsou znepokojující zejména proto, že existují jasné důkazy, že nesnižují počet potratů, ale naopak zvyšují pravděpodobnost nebezpečných potratů. Vzhledem k stále většímu množství důkazů mnoho zemí v posledních letech revidovalo své zákony tak, aby byl potrat možný ve více případech. Díky tomu se úmrtnost těhotných žen snížila. Například poté, co vláda Jihoafrické republiky přijala v roce 1996 zákon umožňující ukončit těhotenství, počet úmrtí v důsledku nebezpečných potratů klesl o 91 %.

Kromě zákonných překážek zažívá mnoho žen stud, sociální stigma a negativní postoje k okolnostem, které vedly k jejich nechtěnému těhotenství nebo k samotnému potratu – což může vytvářet překážky v přístupu k péči. Mezi běžné překážky patří verbální týrání nebo společenské odmítnutí ze strany rodiny a přátel, zkreslování nebo nedostatek informací o zákonech týkajících se potratů a odmítnutí, stigma a neznalost ve zdravotnictví.

Co dělají Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic považují přístup k bezpečnému ukončení těhotenství za kritickou a život zachraňující součást komplexní péče o reprodukční zdraví, která snižuje úmrtnost a utrpení žen v nechtěném těhotenství. Vycházíme ze zkušeností z našich projektů, kde každý den vidíme utrpení a smrt způsobenou neúmyslným těhotenstvím a nebezpečnými potraty.

V roce 2016 jsme založili „Pracovní skupinu pro bezpečné potraty“, která nám pomohla určit naše vnitřní bariéry a přijít se strategiemi pro lepší dostupnost bezpečných potratů pro naše pacientky. Od té doby jsme vyvinuli nový balíček komplexních programů, jejichž cílem je zpřístupnit bezpečné potraty, péči po potratu a antikoncepci.

Od roku 2018 poskytujeme bezpečné potraty v 90 projektech ve více než 25 zemích. Rovněž veřejně vystupujeme proti škodlivým vládním nařízením a poskytujeme informace a školení o bezpečných potratech dalším humanitárním aktérům. V neposlední řadě provádíme výzkum zkoumající závažnost komplikací v důsledku nebezpečných potratů a jejich léčbu v prostředí zasaženém konflikty.