14 Čvn 17 18 Říj 17

Porodnická píštěl

Porodnická píštěl je otvor mezi vagínou a močovým měchýřem či řitním otvorem, jímž neustále uniká moč či stolice. Jde o těžké zranění způsobené komplikovaným porodem. Na celém světě jím trpí více než dva miliony žen a každý rok přibývá dalších padesát až sto tisíc případů.

Naše zdravotnické týmy o těhotné ženy pečují a snaží se vzniku porodnických píštělí zabránit, zároveň léčí již postižené pacientky a poskytují jim i psychologickou podporu, aby jim pomohly k návratu do plnohodnotného života.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce porodnickou píštělí:

Porodnická píštěl se může přihodit každé ženě, většina současných případů nicméně pochází z afrických zemí. Jedná se do značné míry o skrytý problém postihující především mladé ženy rodící v nuzných podmínkách doma v odlehlých oblastech s minimálním nebo žádným přístupem k porodní péči.

Přežije-li žena komplikovaný porod a v jeho důsledku utrpí porodnickou píštěl, často ji rodina i komunita zavrhne. Vinou sociálního vyloučení pak ještě výrazněji klesá pravděpodobnost, že se jí dostane lékařské péče.

Naše zdravotnické týmy o těhotné ženy pečují a snaží se vzniku porodnických píštělí zabránit, zároveň léčí již postižené pacientky a poskytují jim i psychologickou podporu, aby jim pomohly k návratu do plnohodnotného života.

Co způsobuje porodnickou píštěl

Téměř ve všech případech je příčinou komplikovaný porod. V odlehlých afrických regionech s nedostatkem nemocnic či porodních asistentek, kde porodní péče téměř neexistuje, trvají obtížné porody i několik dní.

Bez možnosti provést císařský řez bývají podobné komplikace fatální. A pokud žena přežije, je častým důsledkem trvalé poškození porodního kanálu.

Porod se může zastavit, je-li hlavička dítěte příliš velká nebo pánev ženy příliš malá. Další příčinou zastavení mohou být nesprávné stahy dělohy.

Hlavička dítěte tlačí na jednu část porodního kanálu, vinou čehož může dojít k nekróze okolní tkáně a následnému vzniku otvoru – píštěle. Ten pak spojuje vagínu s močovým měchýřem, vagínu s řitním otvorem nebo obojí.

Tento otvor se nikdy přirozenou cestou nezahojí. Dítě se navíc ve většině případů narodí mrtvé, což pro matku znamená další utrpení.

Ve výjimečných případech zaznamenali naši chirurgové píštěle způsobené extrémním sexuálním násilím.

Porodnická píštěl – symptomy

Otvor mezi vagínou a močovým měchýřem nebo řitním otvorem způsobí, že ženě s píštělí vagínou neustále uniká moč či stolice. Výtok nepříjemně páchne a na nohou ženy může způsobit vředy či „popáleniny“.

Postižené ženy následně často drasticky omezí příjem tekutin, aby zmírnily výtok moči. To může vést k nemocem ledvin či močovým kamenům.

Ve většině případů trpí ženy s píštělí i po psychické stránce. Vinou fyzických příznaků jsou často vyloučeny z komunity a opouštějí je i manželé, kteří si následně najdou jiné „zdravé“ manželky.

Po komplikovaných porodech navíc některé ženy trpí nervovými problémy, což může mít za následek paralýzu v jedné či obou nohách, případně obtížnou pohyblivost chodidla.

Tyto problémy mohou prohloubit izolaci žen a dále vést i k podvýživě v důsledku jejich sociálního vyloučení.

Léčba porodnické píštěle

Při dobré porodní péči lze vzniku píštěle předcházet. Ve vyspělých zemích tento problém prakticky vymizel.

V některých případech trvá jednoduchá operace pouhých 45 minut, mnohdy je ale situace složitější a žádá si opakovanou operaci prováděnou špičkovými chirurgy. Tyto speciální chirurgické dovednosti se učí jen na několika školách v celé Africe.

Po operaci je pacientce zapotřebí zavést na několik týdnů katetr do močového měchýře a v rámci rehabilitace se musí naučit sestavu cviků na posílení pánevního dna.

Po operaci píštěle může žena naštěstí normálně porodit zdravé dítě, pokud se jí dostane náležité předporodní péče.

Velký význam má výcvik lokálních porodních asistentek, které matkám pomáhají k bezpečnému porodu. Školená porodní asistentka snadno pozná, že při porodu přicházejí komplikace, a může se postarat o pomoc, dokud není pozdě.

Úplná péče ovšem přesahuje hranice chirurgické operace. S porodnickou píštělí je spojené psychické stigma, a Lékaři bez hranic proto poskytují obětem i následnou psychologickou a psychosociální pomoc, aby jim umožnili návrat do komunity.

V současné době se Lékaři bez hranic zabývají porodnickými píštělemi ve stálém centru v Nigérii. V nemocnici ve městě Jahun lékaři operovali porodnickou píštěl 264 ženám. V Demokratické republice Kongo a v Jížním Súdánu realizujeme krátkodobé projekty zaměřené na operaci píštěle.

Počet pacientek operovaných Lékaři bez hranic neustále roste – v roce 2006 jich bylo přibližně 100, o tři roky později 400 - 500 a v roce 2010 celá tisícovka.