14 Čvn 17 14 Čvn 17

Pediatri

Pediatri a neonatológovia sa najčastejšie uplatňujú v programoch zameraných na primárnu pediatrickú starostlivosť, na liečbu podvýživy alebo v projektoch reprodukčného zdravia.

Ich úlohou je starosť o pacientov, ale aj spolupráca s farmaceutmi na zabezpečenie dostatku vhodných liekov pre detských pacientov. Dôležitou súčasťou práce je supervízia a školenie miestnych zdravotníkov.

Požiadavky:

 • Ukončená špecializácia v odbore pediatria (príp. neonatológia)
 • Súčasná či nedávna klinická prax
 • Registrácia v lekárskej komore
 • Kurz tropickej medicíny
 • Možnosť odchodu na 6 - 9 mesiacov
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách