25 Zář 17 08 Led 20

Štruktúra

Lekári bez hraníc sú celosvetovou organizáciou. Našu činnosť kontrolujú a riadia naši bývalí a súčasní spolupracovníci. Spoločne dávajú pozor na to, aby bola organizácia za každých okolností verná svojmu účelu a zásadám.

Asociácie

Naši spolupracovníci vlastnia a riadia organizáciu prostredníctvom národných a regionálnych asociácií. V súčasnosti ich funguje vo svete 24. Každá z asociácií spadá pod jedno z piatich operačných centier, ktoré rozhodujú  o tom, kedy a kde je potrebná konkrétna lekárska pomoc. Operačné centrá sídlia v nasledujúcich mestách:

  • Brusel (Belgicko)
  • Paríž (Francúzsko)
  • Amsterdam (Holandsko)
  • Barcelona (Španielsko)
  • Ženeva (Švajčiarsko)

Operačné centrá môžu jednať samostatne, všetky vrstvy Lekárov bez hraníc sú však navzájom prepojené a v mnohých smeroch spolupracujú. Formálne ich spája spoločné meno, vernosť Charte a zásadám Lekárov bez hraníc a členstvo v medzinárodnej asociácii Lekárov bez hraníc MSF International.

Kancelárie

Lekári bez hraníc majú vo svete 21 hlavných samostatných sekcií (ak v ich krajine majú vlastnú asociáciu) a 7 pobočiek (ak v ich krajine nie je asociácia a sú pripojené k nejakej regionálnej asociácii). Podporujú operačné centrá tým, že zabezpečujú nábor spolupracovníkov na misie a zhromažďujú financie, aby bolo možné pomáhať tam, kde je to práve najpotrebnejšie. Národné kancelárie okrem toho poskytujú špecializovanú technickú podporu a najmä „hovoria menom tých, ktorým pomáhame.“

Sekcie sa nachádzajú v Austrálii, Belgicku, Brazílii, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Hongkongu, Japonsku, Juhoafrickej republike, Kanade, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Grécku, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku, Taliansku USA a Veľkej Británii. Pobočky nájdete v Českej republike, v Argentíne, Indii, Írsku, Mexiku, Južnej Kórei a v Spojených arabských emirátoch.

Medzinárodná kancelária Lekárov bez hraníc sídli v Ženeve, nemá výkonnú rolu (to znamená, že priamo neriadi operácie v teréne), ale formálne vystupuje ako najvyšší orgán Lekárov bez hraníc. V čele MSF International stojí medzinárodná prezidentka Dr. Joanne Liu.