14 Čvn 17 29 Lis 20

Struktura Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic jsou celosvětovou organizací. Veškerou naši činnost kontrolují a řídí naši minulí a současní spolupracovníci. Společně hlídají, aby organizace zachovávala za všech okolností věrnost svému účelu a zásadám. Organizace byla založena ve Francii, proto se dnes po celém světě Lékaři bez hranic často označují jako MSF, neboli Médecins Sans Frontières.

Na nejvyšší úrovni rozhodují o směřování Lékařů bez hranic národní a regionální asociace. Členy asociací jsou bývalí a stávající spolupracovníci, kteří se mohou podílet na směřování organizace, pro kterou pracují či pracovali.

O aktivity v terénu se starají operační centra. Je jich pět a najdete je v Paříži, Bruselu, Amsterdamu, Barceloně a v Ženevě.

Po celém světě mají Lékaři bez hranic síť kanceláří – říká se jim „sekce“ (pokud mají vlastní asociaci) nebo „pobočky“ (pokud v jejich zemi asociace není a jsou připojené k nějaké regionální asociaci). Úkolem těchto kanceláří je získávat finanční prostředky a rekrutovat spolupracovníky na mise, ale také přinášet svědectví z terénu k lidem v zemi, kde kancelář pracuje.

Sekce se nacházejí v Austrálii, Belgii, Brazílii, Dánsku, Francii, Holandsku, Hongkongu, Itálii, Japonsku, Jihoafrické republice, jižní Asii, Kanadě, latinské Americe, Lucembursku, Německu, Norsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, USA, východní, západní a střední Africe a Velké Británii. Pobočky najdete v České republice, Číně,  Argentině, Finsku, Indii, Irsku, Kolumbii, Libanonu, Mexiku, Jižní Koreji, Polsku, Posrtugalsku, Rusku, Singapuru, Spojených arabských emirátech, Taiwanu a Urugayi.

Kancelář Lékařů bez hranic v České republice, která vznikla v roce 2006, patří pod švýcarské operační centrum a náleží k ženevské asociaci. Úkolem české kanceláře je nábor nových spolupracovníků pro mise, informování o poslání organizace a o situaci v krizových oblastech a získávání finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních projektů organizace.

Operační centra mohou jednat samostatně, všechny vrstvy Lékařů bez hranic jsou ale vzájemně provázány a v mnoha směrech spolupracují. Formálně je spojuje společné jméno, věrnost Chartě a zásadám Lékařů bez hranic a členství v mezinárodní asociaci Lékařů bez hranic MSF International.

Mezinárodní kancelář Lékařů bez hranic sídlí v Ženevě. Nemá výkonnou roli (to znamená, že přímo neřídí operace v terénu), ale formálně vystupuje jako nejvyšší orgán Lékařů bez hranic. V čele MSF International stojí od září 2019 Christos Christou. 

Vedle těchto kanceláří s Lékaři bez hranic úzce spolupracuje celá řada organizací – zásobovací centra (např. MSF Logistique), zdravotnické jednotky (např. Manson Unit) a specializovaná centra pro veřejné zdraví (např. Epicentre, Aedes a Health.net).