Manažeři lidských zdrojů vyjíždějí do jednotlivých projektů poskytovat HR podporu a školit lokální HR pracovníky nebo pracují v hlavním městě, kde rozvíjejí a realizují HR strategii, poskytují zásadní odborné znalosti, aby bylo zajištěno, že zaměstnanci Lékařů bez hranic budou působit na bezpečném a férovém pracovišti a budou si moci budovat v rámci Lékařů bez hranic úspěšnou kariéru. 

Manažer lidských zdrojů odpovídá za realizaci HR strategií a za správné administrativní řízení veškerého personálu pracujícího na projektech (národního, mezinárodního, regionálního). 


Vaše práce 

Jako manažer lidských zdrojů zajišťujete – společně s dalšími odděleními v rámci projektu – dobré plánování lidských zdrojů na misi. Odpovídáte za kontrolu/podporu personálu, od náboru po ukončení smlouvy. Dohlížíte na soulad s interními předpisy a také s legislativou a pracovními zákony příslušné země. 

K vašim úkolům může patřit: 

 • uplatňování národních pracovních předpisů, 
 • správa smluv, 
 • mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení, 
 • nábor a rozvoj místního personálu, 
 • funkce kontaktní osoby pro radu zaměstnanců i místní úřady, 
 • správa smluv o pronájmech, půjčkách či nákupech, 
 • správa pojištění, cestovních, pobytových a pracovních povolení pro všechny zaměstnance v rámci mise. 

Těmto záležitostem nebudete čelit sami. Manažer lidských zdrojů má zpravidla k dispozici malý podpůrný tým, který sám školí a dohlíží na něj. Budete úzce spolupracovat s HR týmy v koordinačních týmech na projektech, aby bylo zajištěno, že budou naplněny personální potřeby všech projektů v dané zemi. 

V závislosti na přidělené pozici budete působit buď v projektu v terénu, nebo můžete být po získání zkušeností v terénu přiřazeni k misi Lékařů bez hranic v hlavním městě jako součást koordinačního týmu – s pravidelnými návštěvami terénních projektů. 

 

Požadavky 

 • Dokončené střední či vysokoškolské vzdělání v oblasti HR nebo administrativy – nebo v příbuzném oboru 
 • Alespoň dvouletá pracovní zkušenost v relevantní oblasti v době po ukončení studia 
 • Všestranná pracovní zkušenost (včetně pracovního práva, benchmarkingu, mzdové problematiky, náboru, rozvoje zaměstnanců) 
 • IT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint) 
 • Dobrá znalost angličtiny 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

Výhodou 

 • Využijete schopnosti přizpůsobit metody HR velice odlišnému pracovnímu i právnímu prostředí a národní pracovní legislativě příslušné země 
 • Na některých misích jsou manažerské role v oblastech HR a financí sloučené. Hledáme proto především uchazeče, kteří naplňují požadavky obou pozic. 
 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (francouzština, španělština, portugalština, arabština, ruština) 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 

Chcete se stát HR koordinátorem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.

Čeští a slovenští HR manažeři 

Reena Sattar