Manažer pro rozvoj a vzdělávání přispívá ke kvalitě operací Lékařů bez hranic tím, že skrz rozvoj zaměstnanců posiluje jejich samostatnost a zvyšuje výkon, a to od vytváření vzdělávací strategie na dané misi až po samotnou podporou jednotlivých místních vzdělávacích iniciativ. To vše probíhá v souladu s hodnotami a vizí Lékařů bez hranic v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Vaše práce  

Vaše úkoly v roli manažera pro rozvoj a vzdělávání mohou zahrnovat: 

 • znalost přístupů, postupů a nástrojů Lékařů bez hranic v oblasti náboru a rozvoje zaměstnanců, jejich přizpůsobování prostředí a zajišťování jejich efektivního a odpovědného uplatňování, 
 • zajištění podpory a propojení různých fází životního cyklu zaměstnance (nábor, zaškolení, management výkonnosti, vzdělávání a rozvoj), 
 • poskytování odborného poradenství pro všechny, kdo se účastní náborového procesu: první třídění životopisů, metody vedení pohovoru, rozpoznávání potenciálu, dobrá praxe, 
 • znalost zaškolovacích přístupů, postupů a nástrojů Lékařů bez hranic, jejich přizpůsobování prostředí a zajištění jejich řádného uplatňování u všech nově přijatých/přicestovalých zaměstnanců, 
 • sledování kvality a účinku instruktážních a zaškolovacích postupů, 
 • navrhování profesních drah a sledování individuálních rozvojových plánů zaměstnanců, 
 • poskytování odborného poradenství a podpory všem koordinátorům / supervizorům / manažerům v oblasti uplatňování systému řízení výkonnosti (nástroje, metody, nastavení cílů, sledování akčního plánu a dobrá praxe) s cílem hodnotit a rozvíjet schopnosti zaměstnanců, které mají na starosti, 
 • účast na přípravě a vytváření strategie pro rozvoj a vzdělávání na konkrétní misi, 
 • spolupráce s příslušnými koordinátory na tvorbě ročního plánu a rozpočtu. 
 

Požadavky 

 • Vzdělání v oboru HR, managementu a/nebo tréninku & koučinku 
 • Alespoň dvouletá pracovní zkušenost v rozvoji lidských zdrojů v době po dokončení vzdělání 
 • Dobrá znalost angličtiny 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

Výhodou 

 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (francouzština, španělština, portugalština, arabština, ruština) 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi


Chcete se stát HR manažerem pro rozvoj a vzdělávání bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.