02 Květen 20 02 Květen 20

Informace o našem zásahu proti COVID-19 v Americe

Zde naleznete výčet zemí Severní a Jižní Ameriky, ve kterých působíme v souvislosti s COVID-19, a stručný popis našich aktivit.

Seznam je seřazený abecedně a průběžně jej aktualizujeme. 

Země, kde zasahujeme proti šíření nákazy COVID-19:

  • Brazílii v São Paulu pomáháme lidem bez domova a dalším zranitelným skupinám obyvatel, mezi kterými šíříme povědomí o nemoci a identifikujeme ty s podezřením na COVID-19. Míra nakažení je vysoká. Školíme také zdravotníky v kontrole šíření nákazy. Provádíme také osvětu a vyhledávání potenciálně nakažených mezi lidmi bez domova v Riu. V Boa Vista, ve státě Roraima, navštěvujeme provizorní obydlí, ve kterých přebývají lidé, kteří uprchli z Venezuely. Zajišťujeme hygienu a osvětu. 

KRIZOVÁ SBÍRKA COVID-19

Pokud můžete, prosím přispějte.
  • Na Haiti jsme postavili izolační jednotku poblíž hlavního města Port-au-Prince a podporujeme nemocnice ministerstva zdravotnictví. Pomáháme s triáží pacientů, opatřeními na prevenci a kontrolu šíření infekce, zajištěním hygieny, sanitace a ochranných pomůcek. Věnujeme se také prevenci a osvětě. 
  • V Salvadoru adaptujeme ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví stávající aktivity pro zásah proti COVID-19. Vyhodnocujeme také potřeby lidí deportovaných z USA a Mexika. 
  • V USA rozdáváme potřeby pro mytí rukou do zařízení, která se starají o lidi bez domova, a podporujeme úřady v New Yorku. V hlavním městě také distribuujeme stanice pro mytí rukou a telefony, aby si lidé bez domova mohli zavolat lékaře. Neziskovým organizacím po celé zemi pomáháme s prevencí a osvětou mezi lidmi žijícími na ulici a migranty.

Země, kde působíme a kde ve spolupráci s tamními úřady řešíme první nemocné COVID-19, připravujeme se na možné rozšíření nákazy a věnujeme se prevenci:

  • Honduras, Mexiko

Datum aktualizace: 2. 5. 2020.