17 Led 10 15 Zář 17

Zemětřesení na Haiti: Update o situaci a zásahu Lékařů bez hranic

»Rozcestník pro články o situaci po ničivém zemětřesení na Haiti a krizové pomoci Lékařů bez hranic

Chirurgické jednotky, které Lékaři bez hranic v Port-au-Prince zřídili, jsou v provozu 24 hodin denně a ošetřují nekonečné proudy pacientů se zraněními způsobenými zemětřesením. Kvůli velkému počtu zraněných je třeba provádět triáž a vybírat nejvážnější případy. Týmy se soustředí na život zachraňující chirurgické zákroky - ošetřování otevřených ran, mnohačetných zlomenin, popálenin a provádění amputací a emergentní porodní péče (císařské řezy). Zkušení spolupracovníci tvrdí, že při své práci dosud nikdy neviděli tolik vážných zranění.

V nemocnici Choscal působí od pátečního rána nepřetržitě chirurgický tým, který sem byl přesunut ze zdravotnického střediska Lékařů bez hranic v Martissant, které bylo zemětřesením těžce poškozeno. Chirurgické operace se v improvizovaných operačních sálech pod plachtami provádějí rovněž vedle původní a zemětřesením poničené nemocnice Trinité.

Další nemocnici se dvěma operačními sály zprovoznili Lékaři bez hranic v těžce zasaženém Carrefouru poblíž Port-au-Prince. I tato nemocnice by měla fungovat 24 hodin denně, pokud to bezpečnostní podmínky dovolí a bude dostatek materiálu. Jeden z koordinátorů krizového zásahu Lékařů bez hranic v Port-au-Prince, Hans van Dillen, uvedl, že otevření této nové nemocnice mělo za následek okamžitou reakci. „Když lidé zjistili, že jsme začali poskytovat zdravotnickou pomoc v Carrefouru, okamžitě se shromáždili u vstupu do nemocnice. Zraněné přivážejí na trakařích nebo na zádech. V oblasti jsou i další nemocnice, ale ty jsou již přeplněny zraněnými a nemají dostatek haitských zdravotníků a zásob.”

© Julie Remy

Logistické překážky

Lékaři bez hranic se snaží identifikovat další budovy, které nejsou příliš poškozené a mohly by tak být využity pro poskytování zdravotní péče. Stejně tak pokračuje snaha dopravit do země více zdravotnického personálu a zásob. Největší obtíží je stále malá propustnost letiště, které už bylo nuceno odmítnout mnoho letů s životně důležitým nákladem.

V sobotu měla na Haiti dorazit 2 charterová Lékařů bez hranic letadla s 50 tunami materiálu, včetně tolik potřebné nafukovací polní nemocnice. Letadla musela přistát v sousední Dominikánské republice, odkud se část materiálu nyní dopravuje po zemi. Během víkendu pak mělo na ostrov dorazit dalších 130 tun zdravotnického a logistického materiálu, včetně chirurgického vybavení, prostředků na úpravu pitné vody, plastových plachet, stanů, automobilů, elektrických generátorů atd.

Část z místních spolupracovníků stále nezvěstná

Lékařům bez hranic se podařilo do Port-au-Prince dopravit již 70 mezinárodních spolupracovníků, většinu z nich pozemní cestou z Dominikánské republiky, kde byli nuceni přistát. Nové týmy již začaly pracovat a sňaly tak alespoň část břemene z 30 spolupracovníků, kteří na Haiti působili v době, kdy došlo k zemětřesení, a od té doby nepřetržitě poskytují pomoc.

Bohužel je stále více jasnější, že mnoho z místních zaměstnanců Lékařů bez hranic zemětřesení nepřežilo. Lékaři bez hranic se stále snaží spojit s těmi, kteří přežili, a zjistit, v jakém jsou stavu.

Aktivity Lékařů bez hranic expandují

Podle zpráv týmů v Port-au-Prince panuje vážný nedostatek základních potravin a pitné vody, což přidává napětí ve městě. Přísun zahraniční pomoci se dosud příliš neprojevuje. Stále častěji se objevují zprávy o rabování, které nicméně zatím není doprovázeno násilím.

Aktivity Lékařů bez hranic se rapidně rozšiřují. Dalším krokem bude vyhodnocení situace v jiných čtvrtích, kde lze očekávat, že potřeba pomoci bude stejně akutní. Lékaři bez hranic doufají, že budou co nejdříve schopni zahájit další typy zdravotnické pomoci, včetně mobilních klinik, které budou moci působit v místech bez použitelné zdravotnické infrastruktury, a včetně psychologické pomoci lidem trpícím traumaty.

{{{ labels.morehistories }}}