18 Říj 12 15 Zář 17

Na Haiti zůstává cholera stále závažným problémem

Více než 350.000 obyvatel Port-au-Prince, kteří přežili zemětřesení, stále žije v táborech, a další tisíce lidí bydlí ve slumech, kde jsou nevyhovující sanitární podmínky a vysoké riziko nákazy. Populace zatím nemá prostředky k zavedení ochranných opatření.

„Žijeme v těžkých podmínkách, bez přístupu k čisté vodě a mýdlu. Víme, že nám hrozí cholera, ale nemůžeme se před nemocí nijak chránit,“ říká Wilsème, který už v táboře žije téměř tři roky.

Od začátku roku bylo v pěti centrech pro léčbu cholery (CTC) provozovaných Lékaři bez hranic v Port-au-Prince a Léogâne léčeno přes 12.000 pacientů s cholerou. „To je pokles počtu případů, ve srovnání s asi 35.000 nakažených, které jsme v Port-au-Prince přijali ve stejném období v roce 2011,“ říká Oliver Schulz, vedoucí mise Lékařů bez hranic na Haiti. „Každý týden v našich zařízeních přijímáme asi 250 nových případů, což je ale stále vysoké číslo,“ dodává znepokojeně.

Omezené mezinárodní financování limituje činnost humanitárních organizací, které působí v oblasti zdravotní péče a zajišťují přístup k čisté vodě a sanitaci. „Letos museli Lékaři bez hranic nechat většinu cholerových center otevřených v průběhu celého roku, protože epidemie stále není pod kontrolou. Opatření k prevenci a léčbě cholery stále nejsou dostatečná,“ dodává Schulz. Kapacity haitského ministerstva zdravotnictví jsou dva roky po začátku epidemie stále extrémně nízké. Výsledkem této situace je, že v průběhu poslední vlny epidemie v květnu tohoto roku Lékaři bez hranic ošetřovali více než 70% pacientů registrovaných v Port-au-Prince. Jedním z nich byl i Wilsème: „Šel jsem do veřejné nemocnice, ale tam mi řekli, že mě nemohou léčit, a poslali mě do střediska Lékařů bez hranic, kde se o mě postarali.“

Pouze trvalý pokrok v oblasti budování vodních zdrojů a sanitace umožní potlačit choleru. „To ale zabere nějaký čas, a proto je zdravotní péče o nakažené pacienty stále zásadní výzvou, kterou musí místní autority okamžitě řešit,“ vysvětluje Schulz. Cholera se dá jednoduše léčit. Je však zásadní, aby byla k dispozici specializovaná léčebná centra a aby se do nich pacienti dostali co nejdříve po objevení prvních příznaků. Bez odpovídající léčby může tato nemoc pacienta zabít za několik hodin. Jednoduchá implementace léčby cholery do nabídky zdravotní péče poskytované státními zdravotnickými institucemi by přinesla snížení počtu nakažených a zlepšila dostupnost léčby.

Lékaři bez hranic zůstávají připraveni k podpoře místního zdravotnického systému v období vrcholících epidemií, poskytují technickou a logistickou podporu zdravotnickým zařízením, a usilují o integraci léčby cholery.

Od začátku epidemie v říjnu 2010 si nemoc vyžádala více než 7.500 životů z celkových cca. 600.000 nakažených lidí (asi 6% populace). Hned po potvrzení prvních případů nákazy zahájili Lékaři bez hranic operaci, která v historii země nemá obdoby. Od října 2010 do listopadu 2011 Lékaři bez hranic provozovali více než 75 středisek pro léčbu cholery rozesetých po celém Haiti. V průběhu tohoto období se do boje s epidemií zapojilo 4.000 členů místního personálu a 400 mezinárodních spolupracovníků Lékařů bez hranic, kteří společně ošetřili přes 160.000 lidí.

Čtěte více o činnosti Lékařů bez hranic na Haiti.

{{{ labels.morehistories }}}