13 Srp 13 15 Zář 17

Lékaři bez hranic nuceni uzavřít všechny projekty v Somálsku

Zneužívání a manipulace s humanitární pomocí ukončily 22 let trvající zdravotnickou pomoc Lékařů bez hranic v Somálsku. Podpora a tolerance útoků proti Lékařům bez hranic ze strany ozbrojených skupin i civilních autorit neposkytují ani minimální bezpečnostní záruky, které jsou potřebné k udržení humanitárních programů v zemi.

Nairobi/Praha, 14. srpna 2013 – Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières (MSF) dnes oznámila, že po dvaadvaceti letech nepřetržité přítomnosti v Somálsku uzavírá všechny své zdejší projekty. Důvodem jsou cílené útoky na pracovníky organizace v prostředí, kde ozbrojené skupiny i civilní autority stále více podporují, tolerují a přehlížejí zabíjení, napadání a únosy humanitárních pracovníků.

V některých případech – zejména na severu středního Somálska, ale nejen tam – museli Lékaři bez hranic vyjednávat minimální bezpečnostní záruky pro své projekty se stejnými aktéry, kteří se podíleli na zastrašování jejich pracovníků, ať už přímou účastí nebo mlčenlivým svolením. Jejich jednání a tolerance takového prostředí v podstatě odřezává statisíce somálských civilistů od humanitární pomoci.

Na pomoci Lékařů bez hranic v Somálsku se přímo podílela i řada spolupracovníků z ČR a SR, stejně jako čeští dárci. Z jejich darů využili Lékaři bez hranic do konce roku 2012 pro své projekty v zemi 3 201 000 Kč. Více informací o využití prostředků v Somálsku najdete zde.

Lékaři bez hranic vyjednávali s ozbrojenými aktéry i úřady na všech stranách konfliktu po celou dobu své 22leté činnosti v Somálsku. Extrémní humanitární potřeby v zemi přiměly organizaci a její personál přijmout na sebe bezpříkladnou míru nebezpečí, které z velké části museli snášet somálští spolupracovníci organizace, a akceptovat značné kompromisy při aplikaci svých operačních zásad nezávislosti a nestrannosti.

Mezi poslední vážné incidenty patřilo brutální zavraždění dvou mezinárodních spolupracovníků Lékařů bez hranic v Mogadišu v prosinci 2011 a následné brzké propuštění usvědčeného viníka nebo únos dvou spolupracovnic z keňského uprchlického tábora Dadáb, který naštěstí skončil šťastně po 21 měsících zadržování na severu středního Somálska. Tyto dva incidenty jsou posledními v sérii mnoha útoků proti organizaci s tragickými dopady. Od roku 1991 bylo v Somálsku zabito 14 dalších pracovníků Lékařů bez hranic a byly zaznamenány desítky dalších útoků na personál, ambulance a zdravotnická zařízení organizace.

„Neustávající útoky a únosy humanitárních pracovníků vedené ozbrojenými skupinami a tolerantní přístup civilních úřadů k těmto činům zpečetily osudy bezpočtu Somálců,“ řekl Dr. Unni Karunakara, mezinárodní prezident Lékařů bez hranic. „Končíme své projekty v Somálsku, protože situace v zemi vytvořila nadále neudržitelný nesoulad mezi riziky a kompromisy, které musíme snášet, a naší schopností poskytovat pomoc zdejším obyvatelům.“

Kromě zabíjení, únosů a cílených útoků znamenaly operace na území Somálska také to, že se Lékaři bez hranic museli uchýlit k využívání ozbrojených stráží, což v žádné jiné zemi dosud nemuseli učinit. Museli také tolerovat extrémní omezení možností nezávisle vyhodnocovat potřeby populace a reagovat na ně. Humanitární činnost vyžaduje alespoň minimální úroveň uznání hodnoty zdravotnické pomoci a svolení všech bojujících stran a komunit s jejím poskytováním, stejně jako uznání principů nestrannosti a nezávislosti. Všichni dotčení aktéři navíc musí demonstrovat své kapacity a vůli k prosazení minimálních bezpečnostních záruk pro pacienty i personál humanitárních organizací. Takový souhlas, vždy velice křehký v konfliktních zónách, už dnes v Somálsku neexistuje.

„Nejvyšší cenu za to v Somálsku nakonec zaplatí civilisté,“ řekl dále Dr. Karunakara. „Mnoho Somálců nezažilo svou zemi jinak než v době války nebo hladomoru. Útoky ozbrojených skupin na humanitární pomoc a tolerance komunitních vůdců vůči tomuto násilí zničily už tak omezený přístup somálského lidu ke zdravotní péči. Už dříve se jim přitom dostávalo daleko méně pomoci, než kolik je potřeba.“

Lékaři bez hranic uzavřou své zdravotnické programy napříč Somálskem, včetně hlavního města Mogadiša a předměstí Afgooye a Daynillle nebo měst Balad, Dinsor, Galkayo, Jilib, Jowhar, Kismayo, Marere a Burao. Více než 1 500 pracovníků ve zdejších zařízeních až dosud poskytovalo širokou škálu služeb – primární zdravotní péči, léčbu podvýživy, mateřskou péči, chirurgické operace, reakce na epidemie, očkovací kampaně, zajištění pitné vody a podpůrné zásobování. Jen v roce 2012 poskytly zdravotnické týmy v Somálsku 624 000 vyšetření, 41 100 pacientů hospitalizovaly, staraly se o 30 090 podvyživených dětí, očkovaly 58 620 obyvatel a asistovaly u 7 300 porodů.

Během 22leté historie aktivit v Somálsku poznali pracovníci Lékařů bez hranic zblízka, jak závažné jsou potřeby somálské populace. Lékaři bez hranic jsou nadále odhodláni reagovat na tyto obrovské potřeby pomocí zdravotní péče a humanitární pomoci. Všichni somálští aktéři ale musí svými činy, ochotou a schopnostmi prokázat, že umožní poskytování humanitární pomoci somálskému obyvatelstvu a že budou respektovat bezpečnost humanitárních pracovníků, kteří nasazují své životy, aby tuto pomoc zajistili.

{{{ labels.morehistories }}}