© Corinne Baker/MSF

Projektový koordinátor Lékařů bez hranic plánuje a řídí naše projekty a zajišťuje, že všechny týmy/oddělení efektivně spolupracují, aby tak zajistily velmi kvalitní péči našim pacientům, ať už je potřeba jakákoliv.  

Naši projektoví koordinátoři působí vždy v místě projektu a pracují společně s místním koordinačním týmem v dané zemi na řízení činnosti projektu a jeho týmu. Projektový koordinátor rovněž odpovídá za bezpečnost a ochranu týmu. Jeho role je vzrušující a různorodá, potenciálně může zahrnovat řízení týmů čítajících i stovky lidí a za některé nebo všechny následující úkoly odpovídá právě on. 


 

Vaše práce  

Při práci projektového koordinátora Lékařů bez hranci v terénu bude mezi vaše úkoly patřit: 

 • realizace projektových aktivit prostřednictvím optimální koordinace zdravotnických, logistických, finančních a lidských zdrojů, 
 • řízení projektového týmu, včetně zajišťování bezpečnosti v mnohdy nestabilním prostředí, 
 • zajištění návaznosti a soudržnosti lékařských, nelékařských a psychosociálních aktivit, 
 • role styčné osoby a rozhodce mezi jednotlivými týmy, které působí v nemocnici, zdravotních centrech a/nebo mobilních klinikách, 
 • odpovědnost za uplatňování týmových zdravotních postupů, 
 • reprezentace Lékařů bez hranic v záležitostech týkajících se projektu vůči místním komunitám, úřadům, agenturám OSN a nevládním organizacím v oblasti projektu s ohledem na cíle, úkoly a strategie mise jako celku, 
 • zajištění respektování Charty Lékařů bez hranic, jejich postojů a image, 
 • v případě potřeby navrhování a provádění průzkumných misí, 
 • monitorování politické a humanitární situace v regionu projektu. 
 • Jedním z vašich úkolů jako manažera bude tvorba podporujícího pracovního prostředí za pomoci průběžných školení, vedení a dohledu. 
 

Požadavky 

 • Alespoň dva roky práce v misích Lékařů bez hranic v různých prostředích, případně odpovídající zkušenost v roli projektového koordinátora v jiné nevládní organizaci 
 • Zkušenost s projektovým řízením, kontrolou rozpočtu a projektovými cykly 
 • Výrazné vůdčí schopnosti 
 • Výrazné analytické dovednosti a strategické myšlení 
 • Výrazné diplomatické schopnosti 
 • Dobrá znalost angličtiny a francouzštiny 
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 12 měsíců 
 

Výhodou 

 • Dokončené vzdělání v oboru projektového managementu nebo managementu lidských zdrojů 
 • Pracovní zkušenost v nejistém a nestabilním prostředí jako jsou konfliktní zóny nebo dějiště přírodních katastrof 
 • Pracovní zkušenost v lékařské organizaci 
 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (španělština, portugalština, arabština, ruština). 
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 
 
 

Chcete se stát projektovým koordinátorem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.