V terénu máme kolem 3.000 mezinárodních spolupracovníků, po jejichž boku pracuje na 30.000 místních zaměstnanců. Společně poskytují život zachraňující lékařskou a humanitární pomoc lidem, kteří by jinak neměli žádný přístup ke zdravotní péči, pitné vodě či přístřeší.

Pro naše projekty v zahraničí hledáme spolupracovníky ze zdravotnických, administrativních i technických profesí. Ti všichni přinášejí své profesionální schopnosti, praktické zkušenosti, stejně jako odhodlání přinášet pomoc lidem v krizových situacích.

Spolupracovníkům garantujeme dynamickou a intenzivní práci po boku lidí, kteří věří v pomoc lidem v ohrožení.

Zde najdete všechny informace, na jejichž základě můžete zjistit, zda je tato práce pro vás vhodná a zda jste na ni připraveni. Přečtěte si prosím pečlivě všechny informace, než se k nám přihlásíte.