„Obyvatelé východní Ukrajiny tuto válku nečekali, nikdy by si nepředstavili, že k něčemu takovému v jejich zemi dojde.“

Colette Gadennekrizová koordinátorka Lékařů bez hranic
01. září 2014

Ostřelované nemocnice, ambulance zabírané ozbrojenými skupinami, ranění civilisté a s narůstajícím konfliktem také stále méně bezpečných míst, kde se dá ukrýt – krizová koordinátorka Lékařů bez hranic Colette Gadenne, která se právě vrátila z Doněcké oblasti, popisuje eskalující humanitární krizi na východě Ukrajiny.

Přehled aktivit Lékařů bez hranic na Ukrajině:

Navzdory špatné bezpečnostní situaci a neustávajícím bojům, které výrazně ztěžují možnosti dostat se do nejvíce postižených oblastí, pokračují týmy Lékařů bez hranic v poskytování zdravotnického materiálu a léků na všech stranách konfliktu, pouze s ohledem na potřeby obyvatel. Od poloviny května 2014 poskytli Lékaři bez hranic nemocnicím v Doněcké a Luhanské oblasti zásoby zdravotnického materiálu pro léčbu více než 6 200 pacientů s válečnými zraněními. Vysídleným obyvatelům skrývajícím se v Dněpropetrovsku a na dalších místech v Doněcké oblasti poskytli Lékaři bez hranic kromě toho více než 1 800 hygienických sad, které obsahují např. mýdlo, prostředky zubní hygieny nebo ručníky.

Obyvatelé východní Ukrajiny jsou vystavováni traumatickým zážitkům, včetně bombardování a ostřelování, které je vyhání z domovů. Lékaři bez hranic proto rovněž poskytují psychologickou podporu lidem zasaženým konfliktem ve Slavjansku, Svjatogorsku a Krasnem Limanu. V srpnu 2014 se více než 500 vnitřně vysídlených Ukrajinců zúčastnilo individuálních, rodinných nebo skupinových psychologických sezení. Lékaři bez hranic plánují tyto aktivity v příštích měsících zesílit ve více oblastech východní Ukrajiny.

Program léčby rezistentní tuberkulózy ve věznicích v Doněcké oblasti, který byl zahájen roku 2011, se také ocitl pod tlakem. Laboratoře pro diagnózu tuberkulózy a HIV v Doněcku a Luhansku mají problém pokračovat v činnosti a často nefungují vůbec. Rovněž pacienti s HIV nebo tuberkulózou v regionech zasažených boji mají stále větší problém dostat se do zdravotnických zařízení pro léky. Hrozí tak přerušení a selhání jejich léčby, doprovázené vývojem rezistentních forem choroby.

Colette Gadenne, krizová koordinátorka Lékařů bez hranic:

„V Doněcké oblasti, kde jsem působila, boje zasáhly rozsáhlé oblasti. Násilí je velmi intenzivní. Není to jen střelba, ale také těžká dělostřelecká palba, která nezasahuje jen vojenské cíle, ale také obytné domy a nemocnice.

Ostřelování zasáhlo hlavní doněckou nemocnici, stejně jako další nemocnice v regionu. Civilisté v této válečné zóně mají jen pár míst, kam se mohou ukrýt, a mnoho jich bylo zraněno. Nikdy nevíte, kde udeří těžká dělostřelecká palba. Řidič ambulance v Luhansku byl zabit jen kousek od areálu nemocnice. Několik zdravotníků ve městě Amvrosievka zemřelo při ostřelování během návratu ze služby v nemocnici.

Boje vyhnaly obrovské množství lidí z domovů. Většina se ukryla u příbuzných, pokud nějaké mají. Vysídlení obyvatelé jsou všude: od velkých měst až po malé vesničky. Někteří vysídlení nemají vůbec nic, ani jídlo. Proto nakonec hledají pomoc v nemocnicích, kde alespoň dostanou najíst. Většina těch nejvíce ohrožených ovšem nemá kam jít. Mnoho obyvatel regionu čeká na výplatu penze nebo sociálních dávek. Na spoustě míst ale přestaly fungovat banky a lidem došly peníze. Další nemohou oblasti bojů opustit a zůstávají na místě navzdory bojům a ostřelování.

Viděla jsem spoustu nemocnic, které se potýkaly s přílivem vysídlených obyvatel a lidí s válečnými zraněními. Lékaři bez hranic poskytují těmto zařízením podporu: distribuují hygienické sady v nemocnicích, kam také dodávají léky a další materiál, aby nemocnice mohly léčit pacienty bezplatně.

I když se humanitární situace na východě Ukrajiny prudce zhoršuje, zůstává skryta. Lidé s válečnými zraněními a vysídlenci jsou rozptýleni po nemocnicích v oblasti, a proto nejsou příliš vidět. Nenarazíte na uprchlické tábory nebo dlouhé zástupy lidí nesoucích svůj majetek, a proto se vysídlenému obyvatelstvu dostává jen malé pozornosti.

Na mnohá místa ve válečné zóně je extrémně těžké se dostat a pohyb v nich je kvůli intenzitě bojů velmi nebezpečný. Lékaři bez hranic už distribuovali lékařské a chirurgické sady pro ošetření válečných zranění ve více než 40 nemocnicích – v takovém objemu, že by stačil pro 6 200 raněných. Blízko oblastí, kde se bojuje, jsme vytvořili záložní sklady, aby si tam personál nemocnic mohl v přestávce mezi boji vyzvednout sady materiálu. Zároveň dodáváme do nemocnice v Doněcku speciální léky pro vážné případy popálenin, pacienty na dialýze a další vážné případy.

Práce zdravotnického personálu na východě Ukrajiny je stále těžší a těžší. Jejich odhodlání vytrvat i za tak těžkých podmínek je úžasné. V oblasti začínají docházet vakcíny proti tetanu i dlahy, což je pro lidi s válečnými zraněními pohroma. Zdravotnický personál nečekal, že bude léčit tolik civilistů s tak hroznými zraněními, a to včetně dětí a těhotných žen.

Obyvatelé východní Ukrajiny tuto válku nečekali, nikdy by si nepředstavili, že k něčemu takovému v jejich zemi dojde. A konec je v nedohledu – je potřeba připravit se na zimu a všechny obtíže a výzvy, které s sebou přinese.“

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární zdravotnická organizace, která se při práci řídí principy neutrality, nezávislosti a nestrannosti. Týmy Lékařů bez hranic působí ve více než 70 zemích celého světa. V případě konfliktů se Lékaři bez hranic nepřidávají na žádnou stranu a poskytují pomoc nezávisle na politických, vojenských či jiných vlivech. Spolupracovníci organizace poskytují profesionální zdravotní péči pouze na základě potřeb obyvatel, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, vyznání nebo politické přesvědčení.

Příbuzné články a publikace