05. říjen 2010

Praha/Maroko, 5. října 2010. – Lékaři bez hranic jsou hluboce znepokojeni zhoršením zdravotní a humanitární situace subsaharských migrantů v Maroku kvůli nedávnému zesílení zátahů a masových odsunů ze strany marocké policie. Stovky migrantů, včetně žen a dětí, byly deportovány do země nikoho u hranic s Alžírskem a upuštěny v noci bez jídla a pití.

Policejní operace se odehrály mezi 19. srpnem a 10. zářím ve městech napříč celým Marokem, včetně měst Oujda, Al-Hoceima, Nador, Tanger, Rabat, Casablanca a Fez. Při mnoha zátazích použily policejní síly buldozery, v Nadoru také helikoptéry, a ničily stany a domy migrantů.


Během zátahů bylo zadrženo odhadem 600 až 700 migrantů a převezeno na hranice mezi Marokem a Alžírskem. Zde byli migranti ponecháni napospas bez jídla nebo vody. Mezi nimi byly těhotné ženy, matky s dětmi a lidé se zdravotními problémy nebo zraněními, přímo či nepřímo způsobenými policejními zásahy. Mohli si vybrat buď se vrátit pěšky do Oujdy nebo se pokusit přejít na alžírskou stranu hranice. Takto opuštěni uprostřed noci byli vystaveni riziku útoku a přepadení zloději nebo pašeráky, kteří se v oblasti pohybují. Ti, kterým se podařilo dostat do Oujdy, jsou zcela bez prostředků, bez peněz, přístřeší a osobního majetku.


„Náš tým byl svědkem přímého důsledku těchto masových zátahů a vysídlování na zdravotní stav a psychiku migrantů,“ uvedl vedoucí mise Lékařů bez hranic v Maroku Jorge Martin. „Poskytli jsme zdravotnickou pomoc ženě, která porodila teprve před 6 dny. Byla zadržena policejními silami a strávila v policejní cele se svým novorozeným dítětem 5 dní. Poté byla odvezena na hranice. Podařilo se jí dostat zpět do Oujdy, nyní ale trpí akutním gastrointestinálním syndromem.“


Během několika posledních týdnů zaznamenaly týmy Lékařů bez hranic u pacientů alarmující nárůst zdravotních problémů spojených s projevy násilí. Ze 186 pacientů, kterým se dostalo zdravotnické pomoci Lékařů bez hranic, mělo 103 pacientů léze a zranění, přímo či nepřímo způsobené násilím během zadržení. Špatné životní podmínky a nedostatek vhodného přístřeší také přispěly k nárůstu zdravotních problémů. Téměř polovina migrantů, kteří vyhledali zdravotní péči týmů Lékařů bez hranic, měla zdravotní problémy spojené se složitými a nehygienickými životními podmínkami. 18% pacientů mělo kožní infekce, 10% trpělo infekcemi dýchacích cest a 11% mělo zažívací problémy.


„Zesílení restriktivních opatření na kontrolu migrace v Maroku má přímý dopad na zdraví a důstojnost migrantů a uprchlíků,“ uvedl dále Jorge Martin. Masové zátahy a odsuny na hranice zvyšují zranitelnost migrantů a vystavují je velkému ohrožení. Lékaři bez hranic vyzývají marocké úřady, aby dodržovaly povinnosti vyplývající z národního a mezinárodního práva při zavádění opatření na kontrolu migrace. Úřady musí respektovat důstojnost a bezúhonnost migrantů a nevystavovat je dalšímu ohrožení. Podle marockého práva nesmí být těhotné ženy, děti ani další ohrožené skupiny migrantů odsunuty na hranice.


Lékaři bez hranic pracují v Maroku od roku 2000 v rámci zdravotnických projektů ve městech Tanger, Casablanca, Rabat a Oujda poskytujících zdravotnickou a humanitární pomoc subsaharským migrantům a zasazují se o lepší přístup ke zdravotní péči a respektování důstojnosti migrantů. V současné době vedou Lékaři bez hranic projekt v Oujdě, kde poskytují zdravotní a psychologickou péči migrantům a uprchlíkům.

Příbuzné články a publikace