23. červen 2014

Brusel/Praha, 24. června 2014 – Ebola se dále šíří Guinejí, Sierrou Leone a Libérií. Podle Lékařů bez hranic nebude možné epidemii dostat pod kontrolu bez mimořádného nasazení místních vlád i humanitárních organizací. Lékaři bez hranic spolu s tímto prohlášením upozornili, že jejich týmy dosáhly hranice svých možností.

Pacienti s ebolou byli identifikování na více než 60 různých místech ve třech zemích. Právě široké geografické rozšíření komplikuje snahy léčit pacienty a potlačit epidemii.

„Epidemie se vymkla kontrole,“ řekl Dr. Bart Janssens, operační ředitel Lékařů bez hranic. „Nemoc se objevila na nových místech v Guineji, Sieře Leone a Libérii a existuje reálná hrozba, že se rozšíří do dalších oblastí.“

Infočlánek: Co je ebola?

Lékaři bez hranic jsou v současnosti jedinou humanitární organizací, která bojuje s tímto virovým onemocněním, jemuž podlehne až 90 % pacientů. Od propuknutí epidemie v letošním březnu již léčili okolo 470 pacientů, 215 z nich byly případy potvrzené specializovanými laboratořemi v oblasti. Lékaři bez hranic však nyní jen s obtížemi reagují na množství nových případů na dalších místech, které ale vyžadují rychlý zásah.

„Dosáhli jsme hranic našich možností,“ uvedl Dr. Janssens. „Lékaři bez hranic vyslali do všech tří zasažených zemí množství spolupracovníků i materiálu, nejsme však v tuto chvíli schopni vysílat další týmy na nová místa, kde nemoc propukne.“

Rozsah současné epidemie eboly nemá obdoby z hlediska geografického rozšíření, počtu nakažených i množství obětí. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) již bylo od jejího začátku zaznamenáno 528 případů nemoci a 337 úmrtí.

Ebola v této oblasti propukla poprvé, přes veškeré snahy o osvětu se dosud nepodařilo zbavit místní komunity strachu z nemoci. Lidé jsou stále vyděšení a podezřívaví vůči zdravotnickým zařízením. Nerozumí dobře, jak se nemoc šíří, a dál se účastní pohřbů, při nichž nedodržují nutná opatření chránící před přenosem infekce z těl zemřelých.

Ani veřejné, politické a náboženské autority si stále dostatečně neuvědomují rozsah epidemie. Do propagace boje s nemocí se zapojilo pouze několik významných osobností.

„Světová zdravotnická organizace, zasažené země i jejich sousedi musí uvolnit zdroje potřebné pro boj s epidemií takového rozsahu,“ dodal Dr. Janssens. „Zvláště potřebné jsou kvalifikovaný zdravotnický personál, školení o léčbě eboly a  osvětové aktivity mezi místními populacemi. Ebola už není problém veřejného zdraví jen v  Guineji, ale zasahuje celou západní Afriku.“

Lékaři bez hranic podporují zdravotnické úřady v Guineji: pečují o pacienty v Konakry, Télimelé a Guéckedou. Zřídili také léčebné jednotky v Macentě, Kissidougou a Dabole. Týmy Lékařů bez hranic reagují na poplachy ve vesnicích, zvyšují povědomí obyvatel a nabízejí psychologickou podporu pacientům a jejich rodinám. Lékaři bez hranic také podporují epidemiologický dohled.

V Sieře Leone staví Lékaři bez hranic spolu s ministerstvem zdravotnictví 50lůžkové léčebné středisko v Kailahunu, které by se mělo otevřít tento týden. Malé přechodné léčebné jednotky už byly zřízeny v Koidu a Daru, třetí se otevře v Buedu. Lékaři bez hranic také poskytují ministerstvu zdravotnictví zásoby pro stavbu dalších léčebných center.

Tým Lékařů bez hranic v Libérii zřídil léčebné jednotky ve Foye na severu země a v nemocnici JFK v hlavním městě Monrovia. Lékaři bez hranic také zorganizovali školení pro personál a darovali místním zařízením vybavení.

Lékaři bez hranic mají v Guineji, Sieře Leone a Libérii v současnosti okolo 300 mezinárodních a místních spolupracovníků. Do zasažených lokalit také zaslali více než 40 tun vybavení a zásob potřebných pro boj s epidemií.

Příbuzné články a publikace