06 Říj 15 15 Zář 17

16.000 dětí dostalo léky na malárii

V poslední době dramaticky narostl počet případů malárie v táboře „Ochrany civilistů“ zřízeném OSN v jihosúdánském Bentiu. Lékaři bez hranic proto ve spolupráci s UNICEF na místě uskutečnili kampaň poskytující léčbu této nemoci. Pracovníci navštěvovali jednu rodinu po druhé a doručili léky více než 16.000 dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let.

V uplynulých sedmi týdnech léčily týmy Lékařů bez hranic ve zdravotnických zařízeních v táboře „Ochrany civilistů“ (Protection of Civilians camp, PoC) každý týden 4.000 pacientů s malárií. Taková čísla znamenají 43násobný nárůst oproti údajům ze začátku roku. Prudký nárůst počtu onemocnění spolu s omezeným přístupem k základní zdravotní péči a včasné diagnóze a léčbě malárie způsobily, že do nemocnice Lékařů bez hranic v táboře přicházely zejména děti s vážnou infekcí. V minulém týdnu nemoci denně podlehly tři děti, které do zařízení dorazily v kritickém stavu. Společná kampaň Lékařů bez hranic a UNICEF se zaměřila na poskytnutí snadného přístupu k léčbě dětí.

„Propuknutí malárie v táboře v Bentiu je svým rozsahem nevídané. Nemoc si vyžádala život strašného počtu dětí,“ řekla Vanessa Cramond, zdravotní koordinátorka Lékařů bez hranic v Bentiu. „U dětí mladších pěti let jsme zaznamenali narůstající nemocnost a úmrtnost. Bylo evidentní, že je potřeba další krizová strategie, abychom se dostali k těm, kdo jsou nejvíce ohroženi na životě.“

Společná kampaň Lékařů bez hranic a UNICEF proběhla mezi 10. a 17. zářím. Komunitní zdravotnické týmy obcházely jednu rodinu za druhou a hledaly děti s příznaky malárie. V rámci akce bylo zaměstnáno více než 210 pracovníků, kteří prohlédli odhadem 30.000 dětí s podezřením na malárii. Léčbu poskytli 16.118 z nich.

„Cílem našeho krizového zásahu bylo poskytnout včas přístup k léčbě malárie nejzranitelnější části populace dřív, než se stav dětí zhorší natolik, že by jejich životy byly ve vážném ohrožení.“

Počet uprchlíků v PoC v Bentiu se od května více než zdvojnásobil. V táboře je nyní více než 110.000 lidí, což vyvíjí silný tlak na již existující zdravotnická zařízení na místě. Týmy Lékařů bez hranic svůj zdravotnický zásah v posledních dvou měsících silně posílily: v táboře otevřely tři nové kliniky pohotovostní pediatrické péče a tři zdravotnická stanoviště poskytující léčbu malárie. Vyškolily a zaměstnaly také 120 komunitních zdravotnických pracovníků, kteří mají za úkol monitorovat zdravotní stav obyvatel tábora. Lékaři bez hranic navíc navýšili lůžkovou kapacitu své nemocnice o více než 60 lůžek na celkový počet více než 170.

Nemocnice Lékařů bez hranic v PoC v Bentiu jediná pro celou populaci v táboře. Zařízení poskytuje 24 hodin denně pohotovostní službu, jednotku intenzivní péče pro podvyživené děti, léčbu na odděleních pro děti a dospělé i chirurgickou nebo mateřkou péči. Kvůli dvěma souběžným propuknutím infekčních nemocí také Lékaři bez hranic provozují dvě izolační oddělení pro pacienty s podezřením na žloutenku typu C nebo spalničky. V Bentiu pracuje více než 40 mezinárodních a 350 místních spolupracovníků Lékařů bez hranic.

Lékaři bez hranic jsou jedním z největších poskytovatelů neutrální nezávislé a nestranné zdravotní péče v Jižním Súdánu. V zemi působí více než 3.300 spolupracovníků organizace. Lékaři bez hranic mají v současnosti projekty v sedmi z deseti států Jižního Súdánu. Už dříve v letošním roce varovali Lékaři bez hranic, že zemi čeká druhá výjimečně vážná sezóna malárie, protože týmy zaznamenaly výrazný nárůst počtu případů v různých projektech napříč zemí. Jen v roce 2014 léčili Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu více než 170.000 pacientů s malárií.

{{{ labels.morehistories }}}