© Matthias Steinbach

Jižní Súdán

Dlouhotrvající konflikt a útoky na civilní obyvatelstvo donutily lidi napříč zemí opustit své domovy. Zdravotní péče je nedostatečná nebo zcela chybí.

Jižní Súdán se dodnes potýká s následky války, která vedla v roce 2011 k jeho nezávislosti.

Nejmladší stát světa patří také k těm nejméně rozvinutým a pravidelně jej oslabují krize. Na celém území se občasně odehrávají tvrdé boje. Od roku 2013 zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý třetí člověk musel opustit svůj domov. Více než dva miliony lidí se uchýlily do sousedních států a další dva miliony žijí v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. Stovky tisíc obyvatel nemá přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.

Lékaři bez hranic pracují v nemocnicích a klinikách v celé zemi, naše programy v této zemi patří k největším celé organizace. Poskytujeme primární a sekundární zdravotní péči, provozujeme mobilní kliniky, zajišťujeme vakcinaci, reagujeme na krize a epidemie postihující izolované komunity, vnitřně vysídlené a uprchlíky ze Súdánu. Mnoho dětí v Jižním Súdánu bylo zapojeno do ozbrojených konfliktů jako dětští vojáci. Podporujeme jejich reintegraci do komunit, zřídili jsme také speciální pilotní program, v rámci kterého poskytujeme zdravotní i psychosociální pomoc bývalým dětským vojákům.  

Poprvé začali Lékaři bez hranic působit v Jižním Súdánu (resp. v regionu, kde v roce 2011 vznikl) v roce 1983.

 

 

 

[[Country-Facts]]

Naši pacienti

Sedmiletý Mande se léčil v nemocnici Lékařů bez hranic v uprchlickém táboře Doro. Trpěl infekcí dýchacích cest, která je pro život v nehygienických podmínkách uprchlického tábora poměrně typická.

 

Dům této jihosúdánské rodiny naprosto zničil déšť. Žena dorazila se svými dětmi do kliniky Lékařů bez hranic v uprchlickém táboře Kario. Dostala tam práci a od té doby ve svém rodném měste poskytuje dětem očkování.

 

V roce 2018 pracovalo v zemi celkem 3 682 spolupracovníků. Celkové výdaje činily 83,3 mil. €.

Česká kancelář Lékařů bez hranic přispěla díky svým dárcům v roce 2018 na zdravotní pomoc v oblasti Agok a okolí částkou 20 464 758 Kč.