© Claire Jeantet - Fabrice Caterini/INEDIZ
28 Led 21 28 Led 21

Už žádné opomíjené nemoci. Už žádní opomíjení pacienti

Praha, 28. ledna 2021

  • Opomíjené tropické nemoci většinou nejsou ve středu zájmu světových politických činitelů, přestože ohrožují 1,7 miliardy lidí a statisíce jich ročně zabijí.
  • Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila nové ambiciózní cíle na další desetiletí. Do roku 2030 chce vymýtit alespoň jednu opomíjenou tropickou nemoc ve stovce zemí a o 90 procent snížit počet lidí, kteří kvůli těmto nemocem potřebují lékařskou pomoc.
  • Zmíněné cíle otevírají možnost podpořit výzkum léků, vakcín a diagnostických nástrojů. V nové zprávě Overcoming Neglect na to upozorňují Lékaři bez hranic. Jedině tak se dá dalším úmrtím a postižením v důsledku těchto nemocí předejít.

„Opomíjené tropické nemoci se téměř výhradně týkají lidí žijících v extrémní chudobě. Výsledkem je to, že na tyto smrtelné choroby, které trvale poškozují zdraví pacientů, neexistují vakcíny. Diagnostické nástroje jsou velmi omezené, léčba je nedostatečná, nedostupná nebo příliš nákladná,” říká Christos Christou, mezinárodní prezident Lékařů bez hranic.

V boji proti tropickým opomíjeným nemocem již k velkému pokroku došlo. I přesto jsou však některé ze smrtelných chorob na hony vzdálené vymýcení, chybí nad nimi kontrola. Každoročně zabijí stovky tisíc lidí. Nově nastavený plán Světové zdravotnické organizace (WHO) přináší příležitost to změnit. Do roku 2030 chce WHO eliminovat nejméně jednu opomíjenou nemoc ve 100 zemích a snížit počet pacientů, kteří kvůli těmto chorobám potřebují lékařskou péči, o 90 procent.

Nový plán ale přichází v době, kdy hrozí, že světová pandemie COVID-19 zbrzdí pokrok, kterého bylo směrem ke kontrole a vymýcení opomíjených tropických nemocí už dosaženo. Programy na boj proti nim musely být pozastaveny, už tak chatrné zdravotnické systémy v rozvojových zemích čelí ještě většímu tlaku. Peníze určené na podporu těchto programů budou zřejmě muset být přesunuty jinam. Stojíme před reálným rizikem, že tyto nemoci upadnou v ještě hlubší zapomnění. Vše čeho jsme v minulých letech dosáhli, přijde nazmar. A opomíjené tropické nemoci zapříčiní ještě více úmrtí.

„Navzdory všem překážkám je možné toto opomíjení ukončit,” říká Christou. „Když dodržíme své závazky, získáme finanční zdroje a vylepšíme nástroje k diagnóze a léčbě pacientů, budeme konečně o opomíjených tropických nemocech mluvit jako o nemocech minulosti.”

Lékaři bez hranic poskytují přímou zdravotní péči pacientům s opomíjenými tropickými nemocemi už přes třicet let. Za tu dobu ošetřili stovky tisíc pacientů. Někteří měli životu nebezpečné parazitární onemocnění kala azar (viscerální leishmanióza), Chagasovu chorobu nebo spavou nemoc (africká forma trypanosomiázy). Jiní trpěli nomou – bakteriálním onemocněním, které pacientům deformuje tváře. Neléčená zabije až 90 procent nemocných, přesto zatím nebyla oficiálně uznána jako opomíjená nemoc. Ostatní byli oběti hadího uštknutí, které za sebou nechává nejvíce postižených a mrtvých ze všech opomíjených nemocí.

{{{ labels.morehistories }}}