© Luca Sola

Mosambik

Mosambik bojuje s epidemií viru HIV, která nyní postihuje 11,5 procenta dospělých obyvatel. Lékaři bez hranic poskytují antiretrovirální léčbu a starají se o pacienty s tuberkulózou a hepatitidou C.

 

Epidemie viru HIV v Mosambiku v současnosti postihuje více než 13 % dospělých obyvatel, tedy přibližně 2,1 milionu lidí. V zemi je rovněž rozšířená tuberkulóza, často právě jako koinfekce společně s HIV. Poskytujeme antiretrovirální léčbu jak první, tak druhé a třetí linie, zaměřujeme se na zlepšení odhalování oportunistických infekcí a jejich rychlejší léčbu. Komplexní péči poskytujeme pacientům s multitrezistentními formami tuberkulózy. V roce 2016 jsme zahájili program na podporu léčby pacientů s hepatitidou C.  Spustili jsme také pilotní projekt zaměřený na prevenci přenosu hepatitidy B z matky na dítě v jedné z největších nemocnic v Maputu.

V roce 2018 jsme po šestnácti letech předali náš projekt zaměřený na léčbu HIV ve městě Tete do rukou ministerstva zdravotnictví.

V Mosambiku působí Lékaři bez hranic od roku 1984.

 

 

[[Country-Facts]]

 

V roce 2018 v zemi působilo 430 spolupracovníků, celkové výdaje činily 10,1 mil. €.