© MSF/Pablo Garrigos
01 Dub 19 18 Dub 19

Vytváření map je pro krizový zásah po cyklonu Idai klíčové

Hned poté, co cyklon Idai způsobil sesuvy půdy v jihovýchodní Africe, vyslala organizace Lékaři bez hranic (MSF) do regionu čtyři odborníky na Geografické informační systémy (GIS) a mobilizovala tisíce dobrovolníků po celém světě. Záměrem je vytvořit kvalitní mapy nejvíce zasažených oblastí, které mohou zefektivnit zásah krizových týmů.

Cyklon Idai zasáhl Mosambik a Zimbabwe v polovině března. Stovky tisíc lidí jsou bez střechy nad hlavou a záplavy poničily budovy, půdu i infrastrukturu.

Lékaři bez hranic v návaznosti na přírodní katastrofu vyslali do jihovýchodní Afriky krizové týmy a zdravotnické zásoby. Zároveň povolali čtyři GIS specialisty, kteří pomáhají krizovým týmům vytvářením detailních několikavrstevných map regionu. Jedná se o nejrozsáhlejší akci GIS expertů od epidemie eboly v západní Africe v roce 2014.

Odborníci na GIS vytvářejí mapy, které kombinují více druhů informací. Pomáhají tak záchranným složkám v terénu porozumět mimořádné situaci, naplánovat logistiku, zlepšit dohled nad šířením nemocí a lépe se zkoordinovat s ostatními organizacemi, které na místě pomáhají.

Nenahraditelnost GIS expertů

„V případě přírodní katastrofy takového rozměru, jsou potřeby nejvíce akutní ze začátku krize,“ vysvětlila vedoucí GIS jednotky Lékařů bez hranic Audrey Lessard-Fontaine. „Na začátku se situace neustále mění, ať už se jedná o přístupnost cest, hladinu vody nebo odhady škod. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli naplánovat, jak se dostaneme k lidem, které katastrofa zasáhla,“ dodala.

Lékaři bez hranic si stále více uvědomují nepostradatelnost GIS podpory. Ta jim pomáhá jak naplánovat zásah, tak spolurozhodovat o poskytování pomoci v krizových situacích. Týmy organizace takovou pomoc vyžadují více než kdy dřív.

„Pro týmy v krizové situaci reagující na epidemie je v současnosti téměř už reflex požádat o podporu někoho z GIS týmu. Ten může například zmapovat, odkud pacienti přicházejí,“ řekla Lessard-Fontaine. „Podpora odborníků na GIS je také potřeba pro vyhodnocení situace z hlediska dostupnosti vody a sanitace. Do map zanášejí, kde se vodní zdroje a latríny vyskytují.“

Klíčovým elementem práce jednotky GIS jsou podkladové mapy, ve kterých jsou zaneseny budovy, vodní toky a síť silnic dané oblasti. Na základě těchto map mohou GIS experti poskytnout odborné analýzy postižených oblastí pro logistiky a epidemiology.

Dobrovolníci z celého světa vytvářejí nebo aktualizují mapy poničených oblastí

V mnoha oblastech, kde Lékaři bez hranic působí, překvapivě podkladové mapy stále neexistují. Takové regiony jsou často odlehlé, náchylné ke katastrofám a obývá je nejzranitelnější populace. Nedostatek map představoval velkou výzvu, dokud iniciativa Missing Maps nepřišla s jednoduchým řešením. Tisíce dobrovolníků po celém světě s pomocí aplikace OpenStreetMap vytvářejí mapy těch nejvíce ohrožených oblastí na světě podle satelitních snímků. Tyto mapy pak dále využívají humanitární organizace.

Projekt Missing Maps založilo v roce 2014 několik humanitárních organizací včetně Lékařů bez hranic. Když cyklon Idai zasáhl, jejich dobrovolníci se rychle zmobilizovali. Doteď zmapovali v zasažené oblasti více než 200 tisíc budov a téměř 17 tisíc kilometrů cest.

Zimbabwe je jednou ze zemí, kde mapy chyběly. Last Prosper Mufoya, GIS specialista Lékařů bez hranic, působí právě v této zemi dlouhodobě. Když udeřil cyklon, Mufoya okamžitě zaktivoval komunitu dobrovolníků Missing Maps, aby vytvořila mapy té nejvíce zasažené oblasti – Chimanimani. „Oblast Chimanimani byla absolutně odříznutá od zbytku světa. Všechny cesty, které do ní vedly, byly zničené a většinu mostů poničila voda,“ popisuje Mufoya.

Na OpenStreetMap nebylo pro oblast dostatečné množství dat. Dobrovolníci proto využili satelitní snímky a mapovali cesty, budovy a vodní toky. „Dobrovolníci ze všech koutů komunity pracující na projektu Missing Maps, včetně té v Zimbabwe, neúnavně pracovali na shromáždění dat,“ řekl Mufoya.

Dobrovolníky vytvořené podkladové mapy Mosambiku, Zimbabwe a také Malawi - které zasáhly katastrofální záplavy spjaté s cyklonem - se dostaly ke všem organizacím, které v postiženém regionu působí. Díky těmto mapám mají všichni přesnější představu o situaci v oblasti, a mohou tak naplánovat rychlejší a efektivnější zásah.

{{{ labels.morehistories }}}