© Matthias Steinbach

Uganda

HIV zůstává hlavním problémem veřejného zdraví. Obzvláště zranitelnou skupinou jsou dospívající, kteří jsou vystaveni sexuálnímu násilí či nesou následky brzkého či nechtěného těhotenství a nebezpečných potratů.

 

Hlavním problémem veřejného zdraví zůstává v Ugandě HIV. Ačkoli roční přírůstek nových případů klesá, pozitivních je přibližně  1,2 milionu lidí. V zemi provádíme vyšetření, léčbu a podporu lidem s HIV, služby v oblasti sexuální a reprodukční péče pro dospívající a zdravotní péči pro uprchlíky.

V nemocnici v Arua poskytujeme širokou škálu služeb pro pacienty s HIV, speciální péči věnujeme rovněž dětem a mladým lidem.

V Kasese provozujeme kliniku, která poskytuje základní i komplexní zdravotní péči pro dospívající, včetně služeb v sexuální a reprodukční oblasti a také prevenci, testování a léčbu HIV a tuberkulózy.

Stovky tisíc uprchlíků uteklo do severní Ugandy kvůli násilí v Jižním Súdánu. Uganda se tak stala zemí, která hostí největší počet uprchlíků (1,1 milionu) v Africe. Od roku 2016 poskytujeme jihosúdánským uprchlíkům v oblasti Yumbe ambulantní i nemocniční péči, péči o matky a také očkování. Dodáváme rovněž vodu a provádíme sanitační aktivity.

 

[[Country-Facts]]

V roce 2018 zemi působilo 559 spolupracovníků, celkové výdaje činily 10 mil. EUR.