© Igor Barbero/MSF

Nigérie

Životy obyvatel Nigeru nadále ohrožuje konflikt mezi ozbrojenou skupinou Boko Haram a nigerijskou armádou.

Nigérie je s odhadovaným počtem obyvatel 190 milionů nejlidnatější zemí Afriky a sedmým nejlidnatějším státem světa. Od roku 2014 se však její bezpečnostní situace zhoršuje. V důsledku násilí a ozbrojeného konfliktu žilo na konci roku 2018 na severovýchodě Nigérie přibližně 1,9 milionu vysídlených obyvatel a 7,7 milionu bylo závislých na humanitární pomoci.

Lékaři bez hranic reagují na epidemie a krizové situace v zemi už mnoho let, napříč celou zemí se soustředí na lékařskou pomoc matkám a dětem a zvyšují své aktivity ve státech Borno a Yobe na severovýchodě, kde je mnoho obětí konfliktu odkázáno na pomoc zvenčí. Lidé se nemohou starat o pole nebo o zvířata a prodávat zboží, masové vysídlení způsobilo otřesné životní podmínky.

Naše týmy poskytují lékařskou pomoc ve zdravotnických zařízeních prostřednictvím mobilních klinik. Distrubuujeme jídlo, provozujeme terapeutická výživová centra a reagujeme na epidemie.

V roce 2018 jsme zasahovali při výskytu horečky Lassa v regionu Ebonyi a během krize pomáhali ve zdravotních centrech ve státě Ondo. Reagovali jsme při výskytu cholery v severních regionech země a spolupracovali při očkovací kampani proti choleře.

V Sokotu jsme pokračovali v podpoře dětské nemocnice zaměřující se na léčbu nemoci noma, která deformuje obličeje a postihuje především děti. Naše týmy provádějí nejen chirurgické zákroky, ale také poskytují psychologickou podporu a zdravotnickou osvětu.

Lékaři bez hranic začali působit v Nigérii v roce 1971. Reakce na konflikt a hladomor v Biafře byl první oficiální misí organizace po jejím založení.

V roce 2018 působilo v zemi 2 365 spolupracovníků a celkové výdaje činily 44,9 mil. €.

 

Biafra, 1971

 

 

[[Country-Facts]]

 

Naši pacienti

 

V roce 2017 se nám podařilo díky několikaměsíčnímu vyjednávání s místními úřady získat přístup do táborů pro vysídlené v severovýchodní Nigérii. Mohli jsme tak pomoci i čtyřleté Habse Boukhar (nalevo), která trpěla podvýživou. Její rodina uprchla před násilím páchaném Boko Haram do tábora Banki. 

Provizorní tábor pro vnitřně vysídlené v Mongunu ve státě Maiduguri. Naši spolupraconvíci na místě distribuují vodu, terapeutickou výživu, léky proti bolesti, provádějí očkovací kampaně proti spalničkám, poskytují zdravotní konzultace a zajišťují vodu a hygienické podmínky.