© Juan Carlos Tomasi/MSF

Niger

Zaměřujeme se na zdravotní péči o děti a snižování dětské úmrtnosti a na poskytování pomoci uprchlíkům a vysídleným obyvatelům na jihu země.

 

Niger trpí následky konfliktu odehrávajího se v oblasti Čadského jezera. Ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví a místními zdravotníky usilujeme o zlepšení zdravotní péče pro vysídlené obyvatelstvo a hostitelské komunity a především pro děti.

V minulých letech se v Nigeru podařilo významně snížit dětskou úmrtnost, nicméně podvýživa a malárie, hlavní příčiny úmrtnosti dětí mladších pěti let, zůstávají stále problémem. Vedeme speciální pediatrické programy, podporujeme místní zdravotníky a navyšujeme kapacity veřejných zařízení především v obdobích mezi sklizněmi a vrcholnými obdobími malárie.  Pomáháme také při zvládání epidemií, například žloutenky typu E, meningitidy nebo spalniček a provádíme očkovací kampaně.

V Nigeru působí Lékaři bez hranic od roku 1985.


  • {{ fact.node.field_facts }} {{ fact.node.field_facts_units }}
    {{ fact.node.field_post_fact }}

    {{ fact.node.field_facts_explanation }}

 

Podvýživa v Nigeru

 

V roce 2018 v zemi působilo 2 157 pracovníků, celkové výdaje činily 31,6 mil. €.