14 Dub 16 15 Zář 17

Čadské jezero: V pasti smrtonosného násilí

Více než 2,7 milionu nuceně vysídlených obyvatel dělá z oblasti Čadského jezera místo, kde se odehrává jedna z největších afrických humanitárních krizí současnosti. Tento region právě prochází jakýmsi bodem zlomu kvůli útokům skupiny Západoafrická provincie Islámského státu (ISWAP - Islamic State’s West Africa Province group), dříve známé jako Boko Haram, a silné vojenské ofenzivě, jejímž cílem je omezit násilí.

Konflikt, který původně začal v Nigérii, se rozšířil přes hranice rovněž do Kamerunu, Čadu a Nigeru, kde způsobil rozsáhlé vysídlení a utrpení obyvatelstva. Téměř každý den dochází k několika sebevražedným a bombovým útokům. Násilí, jehož se dopouštějí všechny ozbrojené strany zapojené v konfliktu, postihuje celou populaci bez rozdílu a jeho přímé důsledky dopadají na už tak zranitelné civilní obyvatelstvo.

Falmata (45 let) žije sama s osmi dětmi v uprchlickém táboře v jižním Nigeru poté, co uprchla ze své vesnice v severní Nigérii po násilném útoku řízeném jednotkami ISWAP (tehdy ještě Boko Haram). "Když Boko Haram přišli do naší vesnice, stříleli na všechny strany. Okolo sebe jsem napočítala osmnáct mrtvých těl, ale nám se podařilo uprchnout. Sem jsme přišli s prázdnýma rukama, neměli jsme čas si nic vzít."

„Násilí jen přiživuje již existující krizi,“ vysvětluje Isabelle Mouniaman, programová koordinátorka Lékařů bez hranic pro Nigérii. „Tahle oblast už tak trpí chudobou, extrémní zranitelností, nedostatkem potravin, opakujícími se epidemiemi a téměř neexistujícím systémem zdravotnictví. Lidem chybí základní věci jako jídlo, voda, přístřeší a zdravotní péče.“

Mnozí vysídlení obyvatelé našli útočiště u hostitelských komunit a tím ještě zvýšili obrovský tlak na jejich už tak omezené zdroje. Je tu jen hrstka dostupných fungujících zdravotnických zařízení a lidé se kvůli bezpečnostním rizikům nedostanou k základní péči. Služby poskytované státem, které již tak fungovaly velmi omezeně, stejně jako zemědělské aktivity a zahraniční obchod, byly hluboce narušeny.

V reakci na pokračující vysidlování a humanitární potřeby Lékaři bez hranic výrazně navyšují lékařské aktivity a péči v oblasti Čadského jezera.

NIGÉRIE

Od roku 2014 hledá více než milion lidí útočiště před násilím ve státě Borno v severovýchodní Nigérii. Většina z nich trpí nedostatkem potravin, čisté vody i odpovídající zdravotní péče.

 „Potřebujeme více pomoci.“ říká Chibuzo Okonta, krizový manažer Lékařů bez hranic. „Opakovaně apelujeme na další humanitární a dobročinné organizace, aby pomohly vysídleným lidem ve státě Borno, ale naše žádosti zůstávají bez odezvy.“

V hlavním městě Maiduguri podporují Lékaři bez hranic zdravotní střediska v Maimusari a Bolori, vedená ministerstvem zdravotnictví, kde léčí podvýživu a malárii a asistují u porodů.  V roce 2015 jsme v místě poskytli 116 260 ambulantních ošetření.

Vloni v září zřídili Lékaři bez hranic také urgentní příjem v nemocnici Umaru Shehu v Maiduguri, kde v současné době funguje i jednotka traumatické chirurgie pro oběti zraněné při násilných útocích vedená jedním z našich lékařů.  Lékaři bez hranic rovněž monitorují  zdravotní a hygienické podmínky ve více než patnácti táborech, kde se momentálně nachází přibližně 100 000 vnitřně vysídlených uprchlíků, přičemž čtvrtinu z nich tvoří děti mladší pěti let. Do devíti táborů zavedli Lékaři bez hranic čistou vodu, zajistili vrty na studny, zbudovali latríny a vystavěli vodovodní potrubí a zásobárny pitné vody. Od ledna také vedeme ambulantní kliniku v táboře Dalori II.

Na západě, ve státě Yobe, se v tamních hostitelských komunitách a čtyřech táborech ukrývá před násilím 195 000 lidí. Lékaři bez hranic poskytují zdravotní péči ve zdravotním středisku ve městě Kukarita. V lednu a únoru 2016 jsme zde ošetřili více než 4 000 pacientů. Vloni činila spotřeba vody v táborech 240 000 litrů za den. Od února začali naši lékaři léčit děti s podvýživou v nemocnici v Damaturu.


KAMERUN

V regionu Daleký sever se momentálně nachází 61 000 uprchlíků a 158 000 vnitřně vysídlených nebo navrátivších se obyvatel. Většina těch vnitřně vysídlených je rozptýlena v rámci místních hostitelských komunit, kterým se dostává jen minimální humanitární péče.

 „Situace je mimořádně nestabilní, počet sebevražedných bombových útoků a vojenských ofenzív neustále stoupá a obyvatelé jsou mezi nimi uvězněni jako v pasti.“ popisuje stav vedoucí mise Lékařů bez hranic Hassan Maiyaki. „Hlavní překážkou poskytování pomoci v této oblasti je přetrvávající nebezpečí, ale děláme vše, co můžeme, abychom rozšířili naše aktivity.“

Od února 2015 poskytují Lékaři bez hranic základní zdravotní péči vysídleným uprchlíkům i místním obyvatelům v různých lokalitách v regionu.

Lékaři bez hranic poskytují zdravotní péči a služby v oblasti zásobování vodou a sanitace v uprchlickém táboře v Minawao vedeném Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Tábor se nachází v místě s pouštními podmínkami, kde je voda velmi vzácná. Lékaři bez hranic v tuto chvíli zajišťují 55 % vody v táboře pro 55 000 uprchlíků. V roce 2015 jsme zde poskytli celkem 29 077 ambulantních ošetření a 6 861 ošetření v prvních dvou měsících roku 2016.

Lékaři bez hranic rovněž poskytují pediatrickou péči a výživu vysídleným a místním obyvatelům ve městech Mokolo a Mora. V oblasti žije 41 000 vnitřně vysídlených lidí, ale dostupných funkčních zdravotnických zařízení je jen velmi málo.

O děti mladší pěti let se staráme v oblastní nemocnici v Kousseri, kde naše týmy provádí také chirurgické zákroky. v roce 2015 jsme zde provedli 840 operací, včetně císařských řezů. Začali jsme také poskytovat zdravotní péči vysídleným obyvatelům a hostitelským komunitám ve třech vesnicích v okolí Kousseri.

Lékaři bez hranic pokračují v podpoře místních zdravotnických zařízení, která musejí reagovat na příliv zraněných po násilných útocích. Naše týmy ošetřily 75 zraněných po sebevražedném bombovém útoku ve městě Mémé, ke kterému došlo 17. února.


ČAD

Přibližně 6 300 nigerijských uprchlíků a 43 800 vysídlených obyvatel Čadu bojuje o přežití tváří v tvář nebezpečí v jezerní oblasti.

 „Situace je nadále nepředvídatelná,“ říká Federica Alberti, vedoucí mise Lékařů bez hranic v Čadu.

„Kromě velkého nebezpečí čelí lidé zoufalým zdravotním podmínkám, jako jsou opakující se vlny podvýživy a malárie a vysoké riziko epidemií. Jak další a další lidé opouštějí své domovy, nespolehlivé zdroje potravin a už tak oslabený systém zdravotnictví se dostávají pod ještě větší tlak.“

Lékaři bez hranic působí v oblasti Čadského jezera již rok. Týmy se základnami ve městech Baga, Sola a Bol provozují mobilní kliniky poskytující základní zdravotní péči vysídleným i místním obyvatelům. V únoru ošetřily naše týmy 6 980 pacientů. Lékaři bez hranic také podporují zdravotní středisko ve městě Tchoukoutalia.

Nové skupiny vysídlených lidí se shromažďují v Djamaronu, severně od města Liwa, asi 100 kilometrů od Baga Sola. V reakci na tuto situaci zde Lékaři bez hranic v únoru započali s novými lékařskými mobilními aktivitami, aby se dostali ke zdejším zranitelným obyvatelům.

Na mobilních klinikách Lékařů bez hranic a také v uprchlickém táboře Dar es Salam poskytují naši specialisté psychologickou pomoc. V únoru 2016 jsme poskytli 136 konzultací.

Kromě zdravotnické činnosti pokračují Lékaři bez hranic v distribuci základních pomůcek – v lednu jsme rozdali sety obsahující plastové přístřešky, moskytiéry, mýdlo, ručníky a přikrývky více než 2 600 lidem a sady na úpravu vody pro 500 rodin.

Naše týmy rovněž podpořily místní nemocnici v Mani při ošetřování zraněných po sebevražedném útoku z 31. ledna.

Ve městě Bol spolupracují Lékaři bez hranic s místními zdravotnickými institucemi a v oblastní nemocnici poskytují péči o matku a dítě.

NIGER

Více než 300 000 nigerských uprchlíků, vnitřně vysídlených a navrátivších hledá útočiště ve městě Diffa v jižním Nigeru kvůli pokračujícímu násilí v této oblasti.

 „Již tak citlivá situace obyvatel Diffy, kteří čelí neustálým vlnám podvýživy a malárie, se ještě zhoršila kvůli pokračujícímu násilí,“ říká programový manažer Lékařů bez hranic Luis Encinas. „Čím dál více našich pacientů popisuje tuto situaci jako otřesnou.“

Lidé žijí v krajně nejistých podmínkách a jejich základní potřeby, jako je přístřeší, jídlo, čistá voda nebo přístup k lékařské péči, nemohou být naplněny.

Ve městě Diffa podporují Lékaři bez hranic hlavní středisko mateřské a pediatrické péče a starají se o děti mladší patnácti let. V lednu 2016 jsme asistovali u 146 porodů.

Lékaři bez hranic působí v oblastní nemocnici v Nguigmi a v několika zdravotních střediscích v okolí. Kromě toho poskytujeme zdravotní péči a zajišťujeme vodu a sanitační služby v táboře Assaga, který je domovem pro 12 000 nigerských uprchlíků, a v Yebi, kde našlo úkryt 30 000 lidí. V roce 2015 jsme v tomto regionu provedli 142 000 lékařských ošetření.

Lékaři bez hranic také v táboře Assaga vedli očkovací kampaň, v rámci níž naočkovali proti choleře 79 000 obyvatel oblasti Bosso.

Lékaři bez hranic zahájili krizovou intervenci v oblasti Čadského jezera v roce 2014 a momentálně působí v několika lokalitách v Nigérii, Kamerunu, Nigeru a Čadu. V našich projektech po celé oblasti zaměstnáváme 1 223 spolupracovníků.

{{{ labels.morehistories }}}