© Julie Remy

Haiti

Zdravotnický systém trpí nedostatkem zdravotnického materiálu i personálu. Poskytujeme zejména odbornou zdravotní péči obětem sexuálního násilí, specializované chirurgické zákroky a úrazovou chirurgii.

 

Zdravotní systém na Haiti je nedostatečně rozvinutý, zemi navíc často postihují přírodní katastrofy různého rozsahu, na které se snažíme vždy pohotově reagovat.

Rozvinuli jsme také bezplatnou odbornou lékařskou péči pro pacienty, pro něž by jinak byla kvalitní péče nedostupná. Provozujeme centrum specializované na vážné popáleniny, jehož pacienty tvoří z poloviny děti, traumatické centrum pro oběti dopravních nehod a centrum péče o matku a dítě.

Zaměřujeme se na zdravotní a psychologickou pomoc obětem sexuálního násilí, provozujeme pohotovostní centrum v druhém největším slumu v zemi Martissant, léčíme endemická onemocnění a reagujeme v případě epidemií (např. cholery).

Poprvé začali Lékaři bez hranic na Haiti pracovat v roce 1991.

 

[[Country-Facts]]

V roce 2018 v zemi působilo 1 746 spolupracovníků a celkové výdaje činily 25,2 mil. €.

 

Informace k působení Lékařů bez hranic na Haiti po hurikánu Matthew v roce 2016