© Tadeu Andre/MSF
13 Bře 20 01 Čvn 21

Jak pomáháme v boji proti covidu-19

S pandemií covidu-19 a jejími následky bojujeme v desítkách zemí světa. Pomáháme těm nejohroženějším – vyčerpaným lékařům, lidem trpícím uprostřed násilí, chudoby, dalších epidemií i těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Teď jsou mnohem zranitelnější než kdy dříve a před nákazou se v podstatě nemohou chránit. Zároveň děláme všechno proto, abychom ochránili naše pacienty i zdravotníky na dalších misích a připravili je na možné šíření nákazy.

Odpovědi na nejčastější otázky o našem zásahu:

Kde zasahujete proti šíření covidu-19?

Zastavit šíření nemoci covid-19 pomáháme především v těžce zasažených oblastech. Na místech, kde zdravotnictví zvládá situaci jen obtížně nebo kde je lékařská péče dlouhodobě téměř či zcela nedostupná. Naše působení vždy závisí na tamních potřebách, dohodě s místními úřady, bezpečnostní situaci, ale i na našich možnostech dopravit na dané místo nezbytné lidi a vybavení. Jakmile se situace stabilizuje a úřady v dané oblasti dokážou situaci zvládnout samy, projekty jim předáme a z oblasti odcházíme. Aktuální podrobnosti o našem zásahu v jednotlivých zemích si můžete přečíst v angličtině na: msf.org/covid-19-depth.

Jakým aktivitám se konkrétně věnujete?

V rámci zásahu proti covidu-19 a jeho dopadům po celém světě se soustředíme na:

  • Podporu zdravotních úřadů a zařízení pečujících o nemocné covidem-19. Poskytujeme jim logistickou a technickou podporu, školíme personál, pomáháme se zaváděním opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce. V některých zařízeních či jejich okolí budujeme speciální centra pro léčbu a izolaci nemocných covidem-19.
  • Ochranu nejzranitelnějších skupin, jako jsou starší lidé, lidé na útěku, bez domova či bez přístupu k lékařské péči. Docházíme do pečovatelských domů, šíříme osvětu mezi lidmi žijícími na ulici, v uprchlických táborech či jiných provizorních podmínkách, distribuujeme ochranné pomůcky a zajišťujeme vodu a mýdlo v oblastech, kde zoufale schází.
  • Identifikaci, izolaci nemocných covidem-19 a péči o ně. Vyhledáváme ty, kteří by mohli onemocnět covidem-19, podílíme se na testování, budujeme izolační a léčebná centra a pečujeme o nemocné.
  • Zachování lékařské péče o pacienty trpící jinými zdravotními problémy. Pandemie covidu-19 ochromila zdravotnictví po celém světě a oslabila lékařskou péči o pacienty trpící chronickými onemocněními, běžnými chorobami nebo nejrůznějšími zraněními. My na tyto pacienty nezapomínáme a nadále poskytujeme zdravotnickou pomoc těm, kteří ji potřebují. Zavedli jsme přitom opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce, aby naše pomoc byla co nejbezpečnější pro pacienty i naše spolupracovníky.

Od kdy zasahujete proti covidu-19?

S covidem-19 bojujeme v podstatě od počátku masivního šíření této nemoci. Koncem ledna 2020 jsme začali s osvětou mezi zranitelnými skupinami a zaváděním opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce v Hongkongu.  Počátkem února jsme vyškolili personál nemocnic v Kambodži a Papui Nové Guineji. V polovině února jsme zaslali přes 3,5 tuny ochranných zdravotnických pomůcek do čínského Wuhanu, tehdejšího epicentra nákazy. V polovině března jsme po výrazném zhoršení situace začali působit v severní Itálii, kde jsme čtyřem nemocnicím pomáhali s léčbou pacientů i zaváděním potřebných opatření. V průběhu měsíce se naše pomoc rozšířila do Francie, Španělska, Řecka i dalších evropských zemí zasažených nákazou. Postupně jsme adaptovali naše projekty po celém světě, abychom v nich době pandemie mohli bezpečně poskytovat lékařskou péči všem nemocným i raněným a připravili jsme se i na léčbu pacientů s covidem-19.

Podrobnou historii našeho zásahu si v angličtině můžete přečíst zde: msf.org/covid-19.

Jak pomáháte v Česku?

Počátkem listopadu 2020 jsme ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zahájili aktivity v ČR zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění covid-19. Jejich cílem byla podpora pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory. Projekt je momentálně pozastaven. Pracujeme na předání aktivit a know-how partnerům, kteří budou v práci pokračovat. O dalším vývoji budeme informovat. 

Mezi konkrétní nabízenou pomoc patřilo: zaškolení vedoucích pracovníků i zaměstnanců v oblasti dodržování hygienicko-epidemiologických opatření k prevenci nákazy nebo zamezení jejího šíření; předání zkušeností při nastavení procesů úklidu, dezinfekce prostor a zacházení s odpadem; pomoc s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – tj. kdy a jaké OOPP používat, jak připravit místa určená k oblékání a svlékání OOPP; likvidace OOPP a dezinfikování těch částí, které jsou určené pro opakované použití; podpora v nastavení izolace/karantény osob v případě výskytu příznaků; nastavení péče o klienty v izolaci/karanténě, nebo pomoc při určování pravidel překladu pacientů z/do nemocnice či jiných zařízení.  

Materiály pro profesionály v první linii při boji s pandemií covidu-19 lze najít na speciálních webových stránkách msfcovid19.cz 

Situaci dále sledujeme a jsme připraveni reagovat, pokud identifikujeme další prostor pro náš zásah. Situace v České republice je specifická, protože úroveň zdravotnictví je zde vysoká a je tu také řada organizací, které se angažují. Vnímáme naléhavost současné krize, naším úkolem ale není nahrazovat práci někoho jiného, nýbrž zaměřovat se na oblasti, kde se pomoc nedostává.  

Jak je to teď s lékaři z ČR a SR, kteří jezdí na mise?

Co se týče zdravotnického personálu, momentálně je na misích Lékařů bez hranic sedm lidí z České republiky a Slovenska. Jedná se o různé profese. Většina zdravotníků se zkušenostmi z našich projektů jinak působí ve zdejších zdravotnických zařízeních. Vyjíždějí na krátkodobé mise v rámci neplaceného volna a po souhlasu svého zaměstnavatele.

Kdo vás financuje?

Činnost Lékařů bez hranic financují především soukromí dárci. Díky nim si můžeme udržet nezávislost na politických tlacích a jednat primárně na základě potřeb lidí v nouzi. Z českého státního rozpočtu nepobíráme žádné dotace.

Jaké je riziko nákazy mezi lidmi na útěku?

V uprchlických táborech či detenčních zařízeních, ve kterých jsou lidé na útěku často zadržováni, jsou hygienické podmínky velmi špatné. Riziko šíření nákazy je proto v takovýchto prostředích výrazně vyšší.

Nekontrolovatelnému šíření viru a případným úmrtím lze předejít zlepšením životních podmínek lidí na útěku. Například je evakuovat do bezpečnějších míst či zajistit potřebnou lékařskou péči. Izolovat ty, kteří prchají do bezpečí, od zbytku světa a nechat je na pospas nákaze, není cestou. Všichni jsme lidé a všichni se potřebujeme chránit před nemocemi stejně, ať už se momentálně nacházíme kdekoliv.  

Nepřinesete sem nákazu se zachráněnými ve Středozemním moři?

Od května 2021 jsme znovu spustili záchranné operace v centrálním Středozemním moři. Tentokrát na lodi Geo Barents, která pluje pod norskou vlajkou a kterou provozujeme nezávisle. Dodržujeme na ní přísnou hygienu, používáme ochranné pomůcky a neustále monitorujeme stav zachráněných. Rizika spojená s globální pandemií a opatření proti nim bereme velmi vážně, sami proti covidu-19 zasahujeme po celém světě. Bezpečnost lidí na pevnině a dodržování povinnosti zachraňovat životy na moři se ale nevylučuje.

Více informací o našich záchranných operacích naleznete zde.

 

Poslední aktualizace 1. 6. 2021.

{{{ labels.morehistories }}}