© Tadeu Andre/MSF
13 Bře 20 02 Zář 20

Jak pomáháme v boji proti COVID-19

S pandemií COVID-19 a jejími následky bojujeme v desítkách zemí světa. Pomáháme těm nejohroženějším – vyčerpaným lékařům, lidem trpícím uprostřed násilí, chudoby, dalších epidemií i těm, kteří nemají střechu nad hlavou. Teď jsou mnohem zranitelnější než kdy dříve a před nákazou se v podstatě nemohou chránit. Zároveň děláme všechno proto, abychom ochránili naše pacienty i zdravotníky na dalších misích a připravili je na možné šíření nákazy.

Pokud můžete, pomozte nám prosím zpomalit šíření viru a zachraňovat životy.

KRIZOVÁ SBÍRKA COVID-19

Odpovědi na nejčastější otázky o našem zásahu:

Kde zasahujete proti šíření COVID-19?

Zastavit šíření COVID-19 pomáháme především v těžce zasažených oblastech. Na místech, kde zdravotnictví zvládá situaci jen obtížně nebo kde je lékařská péče dlouhodobě téměř či zcela nedostupná. Naše působení vždy závisí na tamních potřebách, dohodě s místními úřady, bezpečnostní situaci, ale i na našich možnostech dopravit na dané místo nezbytné lidi a vybavení.

Jakmile se situace stabilizuje a úřady v dané oblasti dokážou situaci zvládnout samy, projekty jim předáme a z oblasti odcházíme.

Země, kde zasahujeme proti COVID-19 nebo se připravujeme na jeho šíření:

 

Mapa aktuální k datu 21. 7. 2020.

Aktuální podrobnosti o našem zásahu v jednotlivých zemích si můžete přečíst v angličtině na: https://www.msf.org/covid-19-depth.

Čemu se konkrétně věnujete?

V rámci zásahu proti COVID-19 a jeho dopadům po celém světě se soustředíme na:

  • Podporu zdravotních úřadů a zařízení pečujících o nemocné COVID-19. Poskytujeme jim logistickou a technickou podporu, školíme personál, pomáháme se zaváděním opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce. V některých zařízeních či jejich okolí budujeme speciální centra pro léčbu a izolaci nemocných COVID-19.
  • Ochranu nejzranitelnějších skupin, jako jsou starší lidé, lidé na útěku, bez domova či bez přístupu k lékařské péči. Docházíme do pečovatelských domů, šíříme osvětu mezi lidmi žijícími na ulici, v uprchlických táborech či jiných provizorních podmínkách, distribuujeme ochranné pomůcky a zajišťujeme vodu a mýdlo v oblastech, kde zoufale schází.
  • Identifikaci, izolaci nemocných COVID-19 a péči o ně. Vyhledáváme ty, kteří by mohli onemocnět COVID-19, podílíme se na testování, budujeme izolační a léčebná centra a pečujeme o nemocné.
  • Zachování lékařské péče o pacienty trpící jinými zdravotními problémy. Pandemie COVID-19 ochromila zdravotnictví po celém světě a oslabila lékařskou péči o pacienty trpící chronickými onemocněními, běžnými chorobami nebo nejrůznějšími zraněními. My na tyto pacienty nezapomínáme a nadále poskytujeme zdravotnickou pomoc těm, kteří ji potřebují. Zavedli jsme přitom opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce, aby naše pomoc byla co nejbezpečnější pro pacienty i naše spolupracovníky.

 

Pokud můžete, pomozte nám prosím zpomalit šíření viru a zachraňovat životy.

KRIZOVÁ SBÍRKA COVID-19

 

Od kdy zasahujete proti COVID-19?

S COVID-19 bojujeme v podstatě od počátku masivního šíření této nemoci. Koncem ledna 2020 jsme začali s osvětou mezi zranitelnými skupinami a zaváděním opatření pro prevenci a kontrolu šíření infekce v Hongkongu.  Počátkem února jsme vyškolili personál nemocnic v Kambodži a Papui Nové Guineji. V polovině února jsme zaslali přes 3,5 tuny ochranných zdravotnických pomůcek do čínského Wuhanu, tehdejšího epicentra nákazy. V polovině března jsme po výrazném zhoršení situace začali působit v severní Itálii, kde jsme čtyřem nemocnicím pomáhali s léčbou pacientů i zaváděním potřebných opatření. V průběhu měsíce se naše pomoc rozšířila do Francie, Španělska, Řecka i dalších evropských zemí zasažených nákazou. Postupně jsme adaptovali naše projekty po celém světě, abychom v nich době pandemie mohli bezpečně poskytovat lékařskou péči všem nemocným i raněným a připravili jsme se i na léčbu pacientů s COVID-19.

Podrobnou historii našeho zásahu si v angličtině můžete přečíst zde: https://www.msf.org/covid-19.

Proč nepomáháte doma v Česku?

Jsme mezinárodní zdravotnická humanitární organizace, nemáme žádné „doma“. Řídíme se zdravotními potřebami lidí, ne jejich původem. S bojem proti COVID-19 pomáháme v těžce zasažených oblastech, kde se na potřebě našeho zásahu domluvíme s tamními úřady a kde je to v našich silách. To není případ České republiky, i když nijak nechceme zlehčovat tuzemskou situaci. Kromě toho většina zdravotníků z ČR a SR, kteří s námi jezdí na krátkodobé mise, pracuje ve zdejších zdravotnických zařízeních.

Jak je to teď s lékaři z ČR a SR, kteří jezdí na mise?

Od konce února do konce června jsme za českou kancelář nevyslali žádného spolupracovníka na misi. Většina zdravotníků, kteří vyjíždějí do projektů Lékařů bez hranic, působí ve zdravotnických zařízeních doma, v Česku či na Slovensku. Na misi zdravotníky vysíláme pouze, pokud nejsou potřeba v zařízení, kde běžně působí, a po souhlasu jejich zaměstnavatele.

Kdo vás financuje?

Činnost Lékařů bez hranic financují především soukromí dárci. Díky nim si můžeme udržet nezávislost na politických tlacích a jednat primárně na základě potřeb lidí v nouzi. Z českého státního rozpočtu nepobíráme žádné dotace.

Jak můžu vědět, že se můj dar do vaší krizové sbírky dostane k opravdu potřebným?

Našich dárců a jejich podpory si velmi vážíme. O využití jejich příspěvků je pravidelně informujeme v newsletterech, na webových stránkách, sociálních sítích, a především ve výroční zprávě, včetně nezávislého finančního auditu.

Jaké je riziko nákazy mezi lidmi na útěku?

V uprchlických táborech či detenčních zařízeních, ve kterých jsou lidé na útěku často zadržováni, jsou hygienické podmínky velmi špatné. Riziko šíření nákazy v takovýchto prostředích je proto výrazně vyšší. Například na řeckých ostrovech, kde uvázlo zhruba 42 000 žadatelů o azyl, je často jen jeden kohoutek pro 1 300 lidí. Je tak samozřejmě nesmírně obtížné dodržovat hygienické zásady, které by šíření viru omezily.

Nekontrolovatelnému šíření viru a případným úmrtím lze předejít zlepšením životních podmínek lidí na útěku. Například je evakuovat do bezpečnějších míst či zajistit potřebnou lékařskou péči. Izolovat ty, kteří prchají do bezpečí, od zbytku světa a nechat je na pospas nákaze, není cestou. Všichni jsme lidé a všichni se potřebujeme chránit před nemocemi stejně, ať už se momentálně nacházíme kdekoliv.  

Nepřinesete sem nákazu se zachráněnými ve Středozemním moři?

Učinili jsme těžké rozhodnutí a v dubnu 2020 ukončili spolupráci s SOS MEDITERRANEE na záchranných operacích ve Středozemním moři. Znovu jsme je obnovili ve spolupráci s nevládní organizací Sea Watch v srpnu 2020. Poskytujeme zdravotní péči na záchranné lodi Sea Watch 4. Rizika spojená s globální pandemií a opatření proti nim bereme velmi vážně, sami proti COVID-19 zasahujeme po celém světě. Bezpečnost lidí na pevnině a dodržování povinnosti zachraňovat životy na moři se ale nevylučuje.

Na palubě Sea Watch 4 dodržujeme přísnou hygienu, my i naši pacienti nosíme ochranné pomůcky, neustále monitorujeme stav zachráněných a každý den se všem na palubě měří teplota. Při vylodění očekáváme vhodná opatření proti šíření nákazy, což může zahrnovat karanténu nebo testování zachráněných / posádky při vylodění. Budeme se řídit pokyny příslušných úřadů, jako jsme to dělali vždy při předchozích záchranných operacích, za předpokladu, že prováděná opatření budou přiměřená a podložená důkazy. ​

 

Poslední aktualizace 2. 9. 2020.

{{{ labels.morehistories }}}