© Olmo Calvo/MSF, Ilustrační foto.
02 Lis 20 05 Lis 20

Lékaři bez hranic a MPSV zahajují spolupráci v oblasti prevence a kontroly šíření infekce COVID-19

Praha, 2. listopadu – Mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières, MSF) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zahajují aktivity zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19. Projekt je také realizován po dohodě s příslušnými kraji. Jeho cílem je nyní podpora konkrétních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory v Plzeňském a Jihomoravském kraji.

„Naše týmy hledaly v reakci na zhoršující se pandemickou situaci v České republice způsob, jak co nejefektivněji pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel. Udělali jsme proto průzkum aktuálních potřeb. Podpora pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory v oblasti kontroly šíření pandemické infekce s ohledem na naši vlastní expertizu vyšla jako nejvíce smysluplná,“ uvedl vedoucí projektu Lékařů bez hranic Pavel Gruber.

Pracovníci MSF se zaměří na sdílení zkušeností získaných z jiných evropských zemí

„Naším záměrem je poskytnout daným zařízením sociálních služeb znalosti, které pro ně budou skutečně užitečné. Jejich personál krizi zvládá především díky obrovskému nasazení a obětavosti. Expertiza Lékařů bez hranic ze stejně zaměřených projektů ve Španělsku nebo Belgii je něco, co jim v tento moment opravdu může pomoci,“ dodal Gruber.

„Podobně jako v jiných zemích patří i u nás mezi nejvíce vytížené služby ty, které zajišťují péči v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Ministerstvo práce a sociálních věcí již zavedlo celou řadu cílených opatření na pomoc sociálním službám, ovšem zkušenosti Lékařů bez hranic z první vlny v nejpostiženějších regionech Evropy mohou být velkým přínosem pro další snižování dopadů epidemie koronaviru. Jsem za všechny zaměstnance, klienty i jejich rodiny vděčná za to, že se tuto spolupráci podařilo dohodnout. Je to další užitečný krok“, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Koordinaci s krajskými úřady zajišťuje MPSV

Ministerstvo vycházelo při výběru krajů z aktuálních dat monitoringu vývoje nákazy v sociálních službách. Jeho role je koordinační, vytváří prostor pro předávání informací a vzájemnou spolupráci Lékařů bez hranic, vedoucích pracovníků sociálních odborů krajských úřadů a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. „Těm, kdo ji potřebují, nabízí Lékaři bez hranic podporu, která je zdarma a samozřejmě dobrovolná. Výběr zařízení probíhá ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a jednotlivými kraji. V tuto chvíli si netroufáme odhadovat, kolik sociálních služeb tuto pomoc využije,“ řekla koordinátorka projektu Jitka Kosíková.

„Postup bude vždy takový, že z krajského úřadu získáme seznam sociálních služeb, které byly již předběžně krajským úřadem osloveny a následně se pak domluvíme na první návštěvě daného zařízení. Společně s jeho vedením zmapujeme nejnaléhavější potřeby a budeme hledat řešení a možnosti jejich implementace. Následnou podporu jsme připraveni provádět jak v rámci fyzických návštěv, tak později i virtuálně“, upřesnila Kosíková.

Členové týmů Lékařů bez hranic budou dle současného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR každých sedm dní testováni na COVID-19. Zároveň budou při návštěvách jednotlivých zařízení sociálních služeb dodržovat přísná pravidla související s používáním nezbytných ochranných pomůcek.

Mezi konkrétní nabízenou podporu pobytovým zařízením sociálních služeb ze strany Lékařů bez hranic také patří: zaškolení vedoucích pracovníků i zaměstnanců v oblasti dodržování hygienicko-epidemiologických opatření k prevenci nákazy nebo zamezení jejího šíření; předání zkušeností při nastavení procesů úklidu, dezinfekce prostor a zacházení s odpadem; pomoc s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – tj. kdy a jaké OOPP používat, jak připravit místa určená k oblékání a svlékání OOPP; likvidace OOPP a dezinfikování těch částí, které jsou určené pro opakované použití; podpora v nastavení izolace/karantény osob v případě výskytu příznaků; nastavení péče o klienty v izolaci/karanténě, nebo pomoc při určování pravidel překladu pacientů z/do nemocnice či jiných zařízení. Materiály pro profesionály v první linii při boji s pandemií COVID-19 lze najít na speciálních webových stránkách zde: https://msfcovid19.cz/.

 

Lékaři bez hranic poskytují od roku 1971 zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích ve více než 70 zemích světa. Zároveň prostřednictvím svého principu svědectví upozorňují na často opomíjené krize. Organizace získala v roce 1999 Nobelovu cenu za mír. Její aktivity financují hlavně soukromí dárci, nikoliv státy nebo mezinárodní instituce. V České republice zasahuje organizace za dobu své téměř padesátileté existence poprvé.

 

Úvodní fotka je ilustrační. Pracovnice MSF školí zaměstnance pečovatelského domova ve Španělsku, duben 2020.

{{{ labels.morehistories }}}