Logistici Lékařů bez hranic v terénu zajišťují, že „vše běží, jak má“. Od udržování chladícího řetězce během vakcinačních kampaní po servis vozů, od organizace zásobování vodou a sanitačních opatření v táboře po zřízení polní nemocnice – logistici jsou ti, díky komu je naše práce možná. 

Všestranné techniky potřebujeme úplně stejně jako vysoce kvalifikované specializované techniky a odborníky na elektřinu či vodu a sanitaci.  

 


 

Vaše práce 

Při práci logistika v terénu budete mít souhrnně na starosti plánování a koordinaci veškerých činností v projektu, které jsou spojené s logistikou (stavbu, přepravu materiálu i personálu, komunikační prostředky, vodu a sanitaci, auta a stroje, hospodaření s odpadem, infrastrukturu), a to v souladu s protokoly a standardy Lékařů bez hranic, aby se zajistilo optimální fungování projektu. Jako „všestranný manažer logistiky“ budete mít příležitost využít své schopnosti v řadě technických oblastí včetně mechaniky, energií a elektřiny, správy chladícího řetězce, výstavby, vody a sanitace, řešení problémů s IT, rádiového a komunikačního vybavení, skladování a správy skladových zásob. Kromě toho budete vyhodnocovat a optimalizovat veškeré administrativní procesy spojené s logistikou (objednávky, pojištění, smlouvy k vozidlům atd.) 

Budete také zajišťovat instalaci a údržbu funkčního kancelářského prostoru a ubytovacích zařízení pro mezinárodní personál v dostačujících životních podmínkách. 

Dalším významným úkolem bude realizace a monitoring veškerých technických aspektů postupů k omezení rizika v rámci projektu (transportu, komunikace, evakuačního plánu). 

Významné budou vaše schopnosti v mezikulturní práci s lidskými zdroji, protože součástí vaší úlohy je poskytování technické podpory a školení vašeho místního týmu za účelem dosažení správného výkonu veškerých logistických aktivit. 

 

Požadavky 

 • Dokončené vzdělání (v technickém oboru) a diplom či titul – nejlépe inženýrské – z technické univerzity  
 • Alespoň dvouletá přímá pracovní zkušenost s činností příbuznou logistice, a to v době po dokončení vzdělání 
 • Praktické dovednosti a zkušenosti alespoň ve dvou z následujících oblastí: mechanika, energie a elektřina, nákup a správa dodavatelského řetězce (včetně chladícího řetězce), stavba, voda a sanitace, řešení problémů v oblasti IT, rádiové a komunikační vybavení, skladování a správa skladových zásob) 
 • IT dovednosti (Excel, Word, PowerPoint) 
 • Dobrá znalost angličtiny
 • Možnost zapojit se na misi na dobu alespoň 6 až 12 měsíců 
 

Výhodou 

 • Cenným přínosem je znalost dalších jazyků (francouzština, španělština, portugalština, arabština, ruština) 
 • Zkušenost s řízením (finančním, lidských zdrojů), projektovým či event managementem 
 • Uvítáme předchozí zkušenost z jiných nevládních organizací a pracovní zkušenost z rozvojových zemí
 

VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY

 • Ztotožnění se s humanitárními zásadami organizace Lékaři bez hranic 
 • Mezinárodní zkušenosti (pracovní zkušenosti nebo zkušenosti z cest po zemích globálního Jihu) jsou výhodou 
 • Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu či vzděláváním zaměstnanců 
 • Ochota s námi vytvářet respektující a podporující pracovní prostředí  
 • Flexibilita, organizační dovednosti a schopnost improvizace 
 • Psychická a fyzická odolnost 
 • Ochota vyjet minimálně dvakrát na zahraniční misi 
 

Co obnáší práce logistika na misi s Lékaři bez hranic? Poslechněte si vyprávění českého logistika Zdeňka Müllera:

Chcete se stát logistikem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.