© MSF
07 Lis 17 12 Říj 20

Zdeněk Müller

Zdeněk Müller je stavební inženýr a pro Lékaře bez hranic pracuje jako logistik. Na svoji první misi odjel v polovině roku 2015 do Iráku a do oblasti se opakovaně vrací. Zajišťuje každodenní chod zdravotnických zařízení organizace i zázemí pro její spolupracovníky. Na své poslední misi se zabýval technickou a logistickou problematikou v Libanonu.

Vystudoval magisterské studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického (obor Pozemní stavby a konstrukce). Je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Přehled misí s Lékaři bez hranic

Zdeněk Müller v médiích

Blogy

Videa

Fotografie z misí 


V právě postaveném stanu.


Setkání s českými kolegy na misi v Iráku.