© MSF
07 Lis 17 08 Led 20

Zdeněk Müller

Zdeněk Müller je stavební inženýr a pro Lékaře bez hranic pracuje jako logistik. Vystudoval magisterské studium na Stavební fakultě ČVUT (obor Pozemní stavby a konstrukce) a je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Na svoji první misi s Lékaři bez hranic odjel v polovině roku 2015 do Iráku a do oblasti se opakovaně vrací. Jeho úlohou na misích je zajistit každodenní chod zdravotnických zařízení organizace i zázemí pro její spolupracovníky. Na své poslední misi se zabýval technickou a logistickou problematikou v Libanonu.

Přehled misí s Lékaři bez hranic

 

Zdeněk Müller v médiích

Blogy

Fotografie z misí

 

V právě postaveném stanu.
Setkání s českými kolegy na misi v Iráku.