© Nicole Tung

Anesteziologové jsou potřební zpravidla během konfliktů či po nich, většinou na dobu tří měsíců, případně na delší dobu.

Anesteziologové musí často pracovat se základním vybavením a v těžkých podmínkách. Nezbytné jsou co nejširší pracovní zkušenosti popsané níže a znalost použití „zastaralých“ metod. Součástí práce je obvykle i školení místních zdravotníků v oblasti hygieny.

Požadavky:

 • Ukončené vzdělání se specializací
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Schopnost práce s omezenými zdroji a jednoduchými přístroji
 • Výhodou je předchozí zkušenost s pediatrickou a porodnickou anestézií či praxe na úrazovém oddělení
 • Registrace v lékařské komoře
 • Možnost výjezdu na 4 týdny
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

Anesteziolog potřebuje zkušenosti v následujících oblastech:

 • Inhalační anestézie s intubací nebo bez
 • Regionální anestézie (nejčastěji spinální anestézie)
 • Dětská anestézie
 • Oživování novorozenců
 • Urgentní medicína (oživování, záchvaty astmatu, dýchací potíže u dětí)
 • Anestézie v porodnictví, řešení komplikací (např. eklampsie, před- a poporodní krvácení)

{{ application.node.field_explanation }}