© Nicole Tung

Anesteziologové jsou potřební zpravidla v oblastech probíhajících konfliktů či po nich. Pracují v nemocnicích, kde je anesteziologů nebo anesteziologických sester nedostatek. Na misi vyrážejí obvykle na tři měsíce, případně delší dobu.

Anesteziologové musí často pracovat jen se základními pomůckami, například bez kyslíkového vybavení, monitorovacího zařízení a předoperačních diagnostických vyšetření. Anestezii provádějí v podmínkách, kde je „klinický pohled“ často nejdůležitější monitorovací procedurou.

Součástí jejich práce je péče o pacienty před operací i po ní, školení místních kolegů nebo příprava nouzových plánů pro situace s velkým počtem raněných. Anesteziologové také kontrolují zásoby anestetických léků a materiálu pro operační sál a dohlížejí nad systémem jejich objednávek.

POŽADAVKY:

 

 • Ukončené vzdělání se specializací
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Schopnost práce s omezenými zdroji a jednoduchými přístroji
 • Výhodou je předchozí zkušenost s pediatrickou a porodnickou anestézií či praxe na úrazovém oddělení
 • Registrace v lékařské komoře
 • Možnost výjezdu min. na 4 týdny
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích

 

ANESTEZIOLOG POTŘEBUJE ZKUŠENOSTI V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 • Inhalační anestézie s intubací nebo bez
 • Regionální anestézie (nejčastěji spinální anestézie)
 • Dětská anestézie
 • Oživování novorozenců
 • Urgentní medicína (oživování, záchvaty astmatu, dýchací potíže u dětí)
 • Anestézie v porodnictví, řešení komplikací (např. eklampsie, před- a poporodní krvácení)

Chcete se stát anesteziologem bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Čeští a slovenští anesteziologové bez hranic

 

 

Adéla Macková

Dušan Mach

Eva Kušíková

cheap nike air max 90