© Juan Carlos Tomasi / Lékaři bez hranic
Mahmud, obyvatel oblasti Masafer Jatta u trosek, Palestina, 2023. Foto: Juan Carlos Tomasi / Lékaři bez hranic
12 Dub 23 12 Dub 23

Palestinská území: Poptávka po psychologické péči výrazně stoupá

Praha/Jeruzalém, 12. dubna 2023

  • Palestinci z Masafer Jatta, oblasti Západního břehu Jordánu, žijí v neustálém strachu. Obávají se toho, že budou násilně vystěhováni, přijdou o své domovy či svobodu pohybu.
  • Lékaři bez hranic ve své nové zprávě upozorňují na mimořádný tlak, který izraelské úřady vyvíjejí na tamní komunity, aby oblast opustily. Ten má mimo jiné dopad na jejich fyzické a duševní zdraví.
  • Více než polovina pacientů, jež měla organizace v péči, v roce 2022 pociťovala psychosomatické potíže, čtvrtina lidí vykazovala příznaky posttraumatického syndromu a dvě třetiny deprese.

Vedle nuceného vysídlování žijí obyvatelé pod neustálou hrozbou násilí. „Vojáci přicházejí do vesnic v noci, dohlížejí na dodržování zákazu vycházení a další formy omezení volného pohybu, provádějí vojenský výcvik v blízkosti obytných částí města, zabavují lidem vozidla a demolují domy. Snaží se místním co nejvíce znepříjemnit život,“ popisuje David Cantero Pérez, vedoucí mise na palestinských územích.

Situace se dále zhoršila loni v květnu poté, co izraelský Nejvyšší soud odstranil všechny právní překážky, které dosud bránily vysídlení palestinských obyvatel z oblasti Masafer Jatta, a uvolnil tak místo pro vojenskou zónu. Tento krok obyvatelům nesmírně ztížil přístup k základním službám včetně lékařské péče.

Lidem je běžně odpírán vstup do vesnic, pocházejí-li dle svého dokladu totožnosti z vesnice jiné. Pacienti se tak nemohou dostat na místa, kde Lékaři bez hranic poskytují zdravotní služby. V některých případech jsou zase například sanitky mířící do Masafer Jatta zdržovány nebo jim je přístup dokonce odepřen.

Palestinci musí i při cestě do nemocnice projít checkpointy, což převozy pacientů zdržuje. Protože je přístup ke zdravotní péči nevyzpytatelný, rizikoví pacienti – včetně těhotných žen v posledním trimestru, starších osob s chronickými onemocněními a lidí s vážnými zdravotními problémy – často opouští své domovy či rodiny a přesouvají se do nedalekého města Jatta.

Obyvatelé oblasti žijí v neustálém strachu o bezpečnost nejen svou, ale i svých příbuzných či dětí. Jeden z tamních rodičů týmu Lékařů bez hranic líčil, že jeho dítě vzbudil ozbrojený voják se psem, který se v noci dostal až do jejich ložnice. Jiní rodiče zase popisovali pocity zoufalství a bezmoci, když jejich děti po návratu ze školy zjistily, že je rodinný dům v troskách.

„Pokud přijdu o svou půdu, přijdu v životě o všechno,“ shrnuje jeden z obyvatel vesnice Al-Majaz v Masafer Jatta, jak moc je pro tamní komunity v sázce. Život v takto náročných podmínkách si vybírá obrovskou daň na duševním zdraví lidí, tvrdí organizace, která zde od roku 2021 poskytuje lékařskou péči, včetně psychologické pomoci.

Poptávka po psychologické péči stoupá

Poptávka po tomto druhu péče navíc podle zprávy Lékařů bez hranic mezi obyvateli, kteří zažili obtěžování ze strany vojáků či demolici svých domovů, výrazně stoupla. Více než polovina pacientů, jež měla organizace v péči, v roce 2022 pociťovala psychosomatické potíže, čtvrtina lidí vykazovala příznaky posttraumatického syndromu a dvě třetiny deprese.

„V průběhu uplynulého roku jsme z první ruky viděli, jaký dopad má na fyzické i duševní zdraví obyvatel Masafer Jatta prostředí, v němž je stále více tlaku a násilí. Jakožto zdravotnická a humanitární organizace odsuzujeme izraelskou politiku a vyzýváme izraelské úřady, aby okamžitě zastavily plán vysídlování a přestaly lidem omezovat přístup k základním službám, včetně lékařské péče. Toto zbytečné utrpení musí skončit,“ vyzývá Cantero Pérez.

Podle organizace je navíc nezbytné, aby mezinárodní společenství přijalo nutná opatření na ochranu obyvatel Masafer Jatta a zajistilo dodržování jejich lidských práv.

Od roku 2021 poskytují týmy Lékařů bez hranic zdravotní a psychologickou péči obyvatelům Masafer Jatta prostřednictvím mobilních klinik. Péči o duševní zdraví však organizace nabízí v guvernorátu Hebron, jehož součástí je právě i Masafer Jatta, již od roku 1996. Za tu dobu se Lékaři bez hranic stali svědky dopadu izraelských opatření na všechny aspekty každodenního života tamních obyvatel.

Fakta v číslech:

  • 1981: Rok, kdy Izrael poprvé označil Masafer Jatta za vojenský výcvikový prostor.
  • 1 144: Počet Palestinců žijících ve 12 komunitách v Masafer Jatta, včetně 569 dětí.
  • Květen 2022: Izraelský Nejvyšší soud odstranil všechny právní překážky, které do té doby bránily vysídlení palestinských obyvatel z Masafer Jatta, a uvolnil tak místo pro vojenskou zónu. 
  • Od května do října 2021 zažila více než pětina pacientů Lékařů bez hranic s psychickými obtížemi incidenty, kdy jim do domu vnikli vojáci. Necelým 4 % z nich zdemolovali majetek. Ve stejném období roku 2022 se tato čísla zvýšila na bezmála 40 % a necelých 22 % přišlo k újmě na majetku.
  • Při porovnání období mezi květnem a říjnem v letech 2021 a 2022 týmy zaznamenaly 27% pokles celkového počtu konzultací chronicky nemocných pacientů v mobilních klinikách. Následně vyšlo najevo, že většina pacientů přestala docházet na pravidelné prohlídky kvůli problémům spojeným s omezením volného pohybu. Izraelská armáda některým z nich například zabavila auto.
  • V Masafer Jatta dochází k pravidelnému poškozování vodovodních trubek, ničení vodních nádrží či zastavování a zabavování nákladních automobilů přivážejících cisterny s vodou. Nedostatek vody, způsobený malým množstvím dešťových srážek, navíc vyvolává obavy o fyzické zdraví obyvatel.

{{{ labels.morehistories }}}