© MSF/Joao Beirao
22 Bře 19 04 Dub 19

Mosambik: Aktuální situace po cyklonu Idai

Tým Lékařů bez hranic začal poskytovat nezbytnou lékařskou pomoc obětem přírodní katastrofy. Postavil první mobilní kliniku, ve které už poskytl  41 zdravotních konzultací. Zároveň se mu podařilo zorganizovat první zásilku zdravotnického materiálu do nejhůře postiženého města Beira. Zásahu předcházelo třídenní vyhodnocování potřeb v postižené oblasti ve velmi náročných podmínkách.

Během několika dnů a týdnů však bude nutné kapacity razantně navýšit. Potřeby lidí v regionu jsou totiž ohromné. Odhady OSN zatím mluví o více než 200 mrtvých a 1 500 zraněných. Podle aktuálně dostupných údajů tragédie postihla 600 tisíc lidí. Finální číslo ale bude nejspíš o mnoho vyšší.     

Další spolupracovníci Lékařů bez hranic jsou na cestě. Na místě  by se měli věnovat především poskytování pomoci ve venkovských oblastech, kde jsou zdravotní potřeby  pravděpodobně rovněž masivní.  

Hlavní problémy
 

Pitná voda

Vládě se podařilo dostat do Beiry fungující generátor. Až se jej podaří nainstalovat, měl by městské čistírně odpadních vod umožnit znovu fungovat. Je však nepravděpodobné, že by lidé žijící v chudších čtvrtích získali přístup k městskému vodovodu. Pokud jim tedy nebude poskytnuta bezpečná alternativa, mohou se ocitnout zcela bez zásob pitné vody.

Zdravotnictví obecně

V Beiře žije zhruba půl milionu obyvatel. Většina zdravotnických zařízení je poškozených nebo zničených. Zajištění zdravotnických služeb je tedy pro ministerstvo zdravotnictví velkou výzvou.

Infrastruktura

Obecně platí, že zpřístupnění cest a silnic je nadále extrémně problematické. To výrazně omezuje logistiku humanitární pomoci.

Oblasti mimo město Beira

Obáváme se, že některé venkovské regiony jsou ve velmi kritické situaci. Další týmy Lékařů bez hranic jsou na cestě, aby zjistily, jaké jsou nejnaléhavější potřeby tamních obyvatel a zahájily krizovou pomoc.

Plán na další dny
 

  • Rozšiřovat aktivity mobilních klinik v osadách, ve kterých se shromáždili lidé, kteří přišli v důsledku katastrofy o své domovy.  
     
  • Nainstalovat provizorní střechy na dvě poškozená zdravotnická zařízení v nízkopříjmových čtvrtích města Beira, a znovu je tak zprovoznit (v jednom z nich Lékaři bez hranic poskytovali před úderem cyklonu péči HIV pozitivním pacientům).
     
  • Mobilizovat nouzové zásobovací systémy Lékařů bez hranic a zajistit dodávky zdravotnického i nelékařského materiálu.

Tamní situaci nadále monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat. Naše týmy pracují nejen v nejhůře postiženém Mosambiku, ale také v Zimbabwe a Malawi, které zasáhly extrémní deště.    

Lékaři bez hranic v ČR proto vyhlašují krizovou sbírku na pomoc lidem zasaženým cyklonem Idai – její číslo účtu je: 222 666 / 2700. Přispět můžete také pomocí online formuláře.

přispět na krizovu sbírku

{{{ labels.morehistories }}}