28 Led 15 15 Zář 17

Tuberkulóza: Nová tvář staré nemoci

Podle mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontières představuje alarmující šíření tuberkulózních kmenů odolných proti běžným lékům jednu z největších hrozeb pro zdraví lidstva. Ve své nové zprávě, publikované při příležitosti Světového dne tuberkulózy, Lékaři bez hranic popisují zkušenosti s léčbou rezistentní tuberkulózy a vyzývají vlády, farmaceutické společnosti a vědce, aby se co nejrychleji zapojili do výzkumu nových léků proti této smrtelné nemoci devastující lidské životy.

Zpráva ke stažení zde
[v angličtině, 2,2 MB]

Každý rok se nakazí tuberkulózou, infekční nemocí přenášenou vzduchem, okolo 8 milionů lidí a 1,3 milionu lidí na ni zemře. Lidé nakažení tuberkulózou se mohou uzdravit, ale celosvětový nedostatek léčebných prostředků usnadnil vývoj kmenů odolných vůči běžným lékům. Každý rok se objeví téměř 500 000 nových případů. Zasažené jsou v podstatě všechny země světa, ve stovce z nich dokonce registrujeme nové, ještě obtížněji léčitelné kmeny. Přestože se v tuto chvíli nejnebezpečnější kmeny šíří jako oheň v suchém lese, nebyl na tuto nemoc dosud nalezen žádný účinný lék.

„Krize spojená s rezistentní tuberkulózou se týká celého světa a vyžaduje přijetí urychlených mezinárodních opatření,“ vysvětluje Sidney Wong, zdravotnická ředitelka Lékařů bez hranic. „Každý rok diagnostikujeme u našich pacientů více případů rezistentní tuberkulózy, přesto však nemají existující léky ubohé kvality na epidemii nejmenší vliv. Je jedno, kde žijete, pokud nebudou vyvinuty účinnější a kratší léčebné kombinace, vaše šance na přežití této nemoci jsou mizivé.“

Stále častější použití nového, rychlejšího diagnostického prostředku pomáhá odhalit čím dál více případů. Základní léky proti tuberkulóze však u těchto pacientů nezabírají a lékaři nemají jinou možnost než nasadit delší a dražší léčbu s vážnějšími vedlejšími účinky, která ale vede k uzdravení pouze u poloviny pacientů. I přes omezenou šanci na vyléčení musí projít pacienti dvouletou kalvárií, během které spolykají více než 10 000 pilulek a v prvních 8 měsících navíc dostávají každý den velmi bolestivé injekce. Tento způsob léčby je mimořádně nepříjemný a má devastující vedlejší účinky – od nevolnosti a bolestí celého těla přes hluchotu až po psychózy. Přes veškeré nedostatky těchto léků je léčba velmi nákladná – pro jednoho pacienta stojí více než 4000 $. K nákladům je ještě nutné připočíst výdaje za dlouhodobou léčbu a léčbu vedlejších účinků.

„Každému úmrtí na tuberkulózu se dá zabránit. V dnešní době je každá taková smrt nakonec zaviněna nedostatkem odhodlání mezinárodního společenství a farmaceutického průmyslu věnovat  této nemoci trochu pozornosti.“ - Dr. Emily Wise, TBC projekt Lékařů bez hranic v Uzbekistánu

Nákladná a nevhodná léčba znesnadňuje celosvětový boj proti tuberkulóze. Z celkového počtu nemocných se dostane k léčbě jen 20 %, což ukazuje, že nemoc ještě zdaleka není pod kontrolou. Vážnost situace vedla pacienty s rezistentní tuberkulózou a jejich ošetřující personál ze všech koutů světa, aby se spojili. V manifestu Test me, treat me žádají urychlené změny v přístupu mezinárodního společenství k jejich nemoci.

„Budeme muset přijmout fakt, že se potýkáme s epidemií tuberkulózy,“ říká matka dvou dětí ze Svazijska, jejíž dcera zemřela na rezistentní tuberkulózu a syn je také nakažený. „Musíme společně bojovat, abychom přežili a zajistili budoucnost pro další generace. Jestli teď boj vzdáme, nebudou mít naše děti žádnou šanci.“

Dva nové léky, první po 50 letech, byly sice schváleny na počátku minulého roku, pacienti a lékaři však budou muset čekat ještě nejméně několik let, než přijde skutečná revoluce v lécích, které opravdu potřebují. Aby byly léky účinné, musejí být mezi sebou kombinovány, ale klinické studie, které by zkoumaly kombinace nových léků, ještě nejsou na pořadu dne. Detailní zpráva Lékařů bez hranic vychází z přímé zkušenosti organizace v boji s TBC. Popisuje také nutnost zpřístupnit diagnostiku a léčbu většímu počtu lidí než nyní a akutní potřebu lepšího výzkumu, jehož výsledkem by měla být kratší, efektivnější a snesitelnější léčba. Jen tak můžeme překonat světovou krizi rezistentní tuberkulózy.

Interaktivní mapa (v angličtině):
Od Austrálie po Zimbabwe: Příběhy pacientů s rezistentní tuberkulózou

{{{ labels.morehistories }}}